Deep Dive: Founder Diversity & Portfolio Diversification

Del på Linkedin

I 2023 fortsatte diversificeringen af stiftere i danban medlemsskaren.

Antallet af mandlige business angels steg fra 232 til 259, og antallet af kvindelige business angels steg fra 26 til 35. Denne stigning i medlemskaber medførte samtidig en øget diversificeringsratio. Gennemsnitlig erfaring blandt business angels steg med 0,4 år og nåede en samlet erfaring på 7,9 år.

Dette vidner om en stigende ekspertise blandt investorerne i danban. Diversiteten blandt stiftere forblev konstant på et sundt niveau på 21 %. Dog var der en nedgang i antallet af hold, der udelukkende bestod af mænd, mens antallet af kvindelige hold steg markant til 5,9 %. Dette repræsenterer et betydeligt skridt i retning af øget diversitet og inklusion. En spændende statistik viser, at 33 % af de første angel-investeringer blev tildelt mixed, eller kun-kvindelige teams.

Dette indikerer en positiv tendens mod flere investeringer i teams med diversificerede kønsroller, hvilket vidner om at mixed kompetencer står stærkt. Hvad angår diversificering af porteføljer, har DanBAN-medlemmer i gennemsnit medejerskab i 7,2 virksomheder (sammenlignet med, 6 medejerskaber i 2021).

Dette betyder, at antallet af startups i porteføljen eksponentielt stiger med årene som medlem af danban. Jo længere man er medlem, desto større bliver mangfoldigheden og investeringerne i nye virksomheder.

Del på Linkedin

Flere nyheder