Training and courses for Business Angels

DanBAN has a wide range of training and development courses targeted at business angels. Some programmes are facilitated by our own experienced members and partners, while other programmes are facilitated by external specialists or professors.

DanBAN education

Business Angels

Angel Program by DanBAN

Det kræver øvelse at komme i gang som business angel. Gennem Angel Program tages du gennem seks moduler som klæder dig på til livet som Business Angel. Programmet faciliteres af de mest erfarne undervisere indenfor investeringsområdet. Pris inkl. ét års medlemsskab: 23.500 DKK ex. moms

DanBAN Academy

På vores Academy underviser erfarne medlemmer samt samarbejdspartnere i alt fra IP Due Diligence til ejeraftaler og exit-strategier. Alt indhold lægges tilgængeligt i et stort online arkiv, så du altid har den nyeste viden lige ved hånden. Pris for medlemmer: Gratis

Board training

I samarbejde med CBS Besty­relsesuddannelserne har DanBAN udviklet en bestyrelsesuddannelse for business angels. Uddannelsen baserer sig på viden og erfaringer om bestyrelsens væsentligste opgaver, problemstillinger og dilemmaer i startup og scaleup virksomheder. Pris for medlemmer: 16.500 kr.

EBAN

Gennem DanBAN's søsterorganisation Eban kan vi tilbyde vores medlemmer et stort uddannelsesunivers i form af investeringsguides, Eban TV, dokumenter og publikationer. Pris for medlemmer: Gratis

Angel Program by DanBAN

It takes practice to get started as a business angel. Through the Angel Programme, you are taken through six modules that prepare you for life as a business angel, and all of which is facilitated by the most experienced educators within the investment area.

Price incl. one year membership: 23,500 DKK ex. VAT

DanBAN Academy

DanBAN Academy is where our experienced members as well as partners teach everything from IP due diligence to ownership agreements and exit strategies. All content is made available in a large online archive, so you always have the latest knowledge at your fingertips.

Price for members: Free

Board training

In collaboration with CBS The Board Education, DanBAN has developed a board education for business angels. The course is based on knowledge and experience concerning the board's most important tasks, issues and dilemmas in startup and scaleup companies.

Price for members: DKK 16,500.

EBAN

Through DanBAN's sister organisation Eban, we offer our members a large educational universe in the form of investment guides, Eban TV, documents and publications.

Price for members: Free