Søger du kapital?

Præsenter jeres virksomhed på ét af DanBANs månedlige pitch events i København eller Aarhus. Virksomheder skal som udgangspunkt opfylde disse tre kriterier for at komme i betragtning:

Skal være kapitalsøgende

Have et Minimum Viable Product

Validering / tracktion.

Derudover lægges der vægt på disse faktorer:

Teamet: Som udgangspunkt investerer vi i mennesker. Founder og teamet er altafgørende i enhver investering, der foretages af DanBANs medlemmer. Hvorfor er dit team de rette til at løse problemet/drive virksomheden? eller, hvilke personer mangler du på dit team, for at kunne lykkes?
Innovationshøjde: Hvordan differentierer jeres løsning sig / hvad gør jer unikke?
Timing: Hvorfor nu? (efterspørgsel, trending, marked, økonomien, politik)
Fundingstørrelse: Historisk set får startups investeringer fra DanBANs medlemmer i størrelsesordenen 500.000 – 5 mio. DKK. Vores medlemmer vil ofte gerne spille en aktiv rolle i udviklingen af virksomheden. Ligeledes er det også ønskværdigt at teamet bag startuppet stadig sidder med størstedelen af ejerskabet i virksomheden efter investeringen. For oftest er der brug for flere penge når virksomheden har udviklet sig og skal bruge flere muskler til at skalere yderligere. Der skal derfor stadig være plads til nye investorer i ejerkredsen uden at teamet udvandes for meget. Derfor er det meget vigtigt at i grundigt har overvejet, hvor meget kapital i har brug for i denne runde samt hvor meget ejerskab i vil tilbyde de nye investorer.
Start ansøgningDownload pitch guide