DanBANs etiske retningslinjer

1

DanBAN og dets medlemmer vil altid agere åbent og ærligt. Dette gælder især ved samarbejde med
virksomheder, der søger kapital, andre investorer, business angels og andre business angels netværk.
2

DanBAN og dets medlemmer vil udøve deres aktiviteter på en professionel måde og vil undgå at blive associeret med upassende eller ulovlige foretagender eller partnere, som kunne risikere at skade business angels netværkets omdømme.
3

DanBAN vil ikke godkende nye medlemmer i foreningen eller tolerere fortsat medlemskab, såfremt der opstår mistanke om, at en persons investeringsparate kapital stammer fra tvivlsomme eller ulovlige
aktiviteter.
4

DanBAN er ikke en erhvervsdrivende forening. DanBAN hverken modtager eller afgiver honorarer fra
tredjepart i forhold til de konkrete investeringer, der foretages af medlemmerne.
5

Når en virksomhed søger kapital fra en eller flere af DanBAN’s medlemmer, skal virksomheden udforme en forretningsplan inklusiv et resumé i et format, som kan distribueres til DanBAN’s medlemmer, partnere eller andre mulige investorer.
6

DanBAN’s medlemmer vil udøve bestræbelser for at sikre, at den information, de modtager og som er
angivet “fortrolig”, bliver behandlet fortroligt. Medlemmerne vil sikre, at fortrolig information ikke deles med andre parter uden tilladelse.
7

DanBAN’s aktiviteter finansieres af foreningens medlemmer og partnere. Foreningen opkræver ikke
honorarer fra de virksomheder, som søger kapital fra foreningens medlemmer.
8

DanBAN skal søge godkendelse fra virksomheden, før der eventuelt rettes henvendelse til andre netværk.
9

DanBAN skal informere både investorer og virksomheder om, at foreningen ikke giver konkrete anbefalinger omkring potentielle investeringer og skal derfor anbefale, at investorerne selv udfører deres egen due
diligence.