Partnerfordele:

Tilbyde eksisterende kundekreds mulighed for medlemskab i Danish Business Angels, samt mulighed for finansiering via case præsentationer og adgang til BA miljøet.
Sparring ved investering i mindre virksomheder ved, at benytte netværkets store erfaring, samt at have direkte kontakt til alle foreningens medlemmer.
Deltagelse i 6-8 medlemsmøder om året med 3-4 virksomhedspræsentationer pr. møde.
Partnerne har kontakt til alle medlemmer i Foreningen.
En partner kan efter aftale deltage med indlæg på medlemsmøderne.
DanBAN skal på sin hjemmeside sikre, at der er link til Partnernes hjemmesider, ligesom der skal være mulighed for alle ønskede partnerprofiler på hjemmesiden.
Partnerne har ret til at anvende partnerskabet med foreningen i egen markedsføring.
Mulighed for yderligere forretning igennem +200 investeringsparate Business Angels.

Hør om dit firmas muligheder for et partnerskab

Kontakt os her