Growth Fund's Business Angel Analysis 2017

Del på Linkedin

Årets kortlægning af aktiviteter i business angel-miljøet, som er gennemført Danish Business Angels, Keystones og Vækstfonden, viser, at de aktive business angels i 2016 foretog 289 investeringer for 342 mio. kr. Heraf var over halvdelen nye investeringer.

Hovedresultaterne er:

  • De aktive BA’er har foretaget flere end 289 investeringer i 2016 for et samlet beløb på 342 mio. kr. Det svarer til 1,6 investeringer per BA for et gennemsnitligt beløb på 1,9 mio. kr.
    En stor del af investeringerne er nyinvesteringer. Andelen af nyinvesteringer udgjorde 55 pct. i 2015, mens den udgør 70 pct. i 2016.
  • BA’erne har foretaget 45 exits i 2016, hvor den gennemsnitlige multipel (investering x retur) er beregnet til 3,4x.
  • Erfaring som BA ser ud til at have en positiv effekt på de gennemsnitlige exitmultipler. I hvert fald har de engle, der har foretaget deres første investering før 2005, opnået højere gennemsnitlige exitmultiper (3,4x) på deres exits i 2015 og 2016 end dem med mindre erfaring (2,4x).
  • Der var 2015 og 2016 en positiv sammenhæng mellem porteføljestørrelse og gennemsnitlige exitmultipler. Det er specielt BA’erne med en portefølje på 1-2 virksomheder, som har oplevet lavere multipler på deres exits sammenlignet med BA’erne med større porteføljer.

Læs hele analysen her.

Del på Linkedin

Flere nyheder