Register-based analysis of business angels in Denmark - 2018

Del på Linkedin

Artiklen er taget fra Vækstfondens hjemmeside. Se original artikel her

Vækstfonden, DanBAN, Keystones og DVCA foretog i 2017 en registerbaseret opgørelse af danske private investorer, for at danne et bedre billede af, hvor mange private investorer der reelt var i Danmark.

 

Et år efter den første opgørelse gentages analysen, med henblik på at skabe et overblik over udviklingen i antallet af danske private investorer og deres aktiviteter, og ydermere danne et endnu mere nuanceret billede heraf. Vi har desuden valgt at se nærmere på den gruppe af private investorer, som betegnes business angels. Disse investorer er kendetegnet ved at investere i de tidlige faser af en virksomheds udviklingsforløb.

 

Antallet af business angels (BA’er) i Danmark skønnes samlet set at udgøre ca. 4.500. Heraf udgør antallet af ‘aktive’ engle, dvs. BA’er som har mindst to selskaber i deres portefølje og én bestyrelsespost, knap 2.200.

 

  • Antallet af aktive BA’er er forøget med 280 det seneste år – en stigning på 15 pct.
  • De aktive BA’ere har typisk 2-3 porteføljevirksomheder og 1-2 bestyrelsesposter.
  • 9 pct. af englene i Danmark er kvinder.
  • 78 pct. af BA’erne syndikerer med andre engle.
  • Det samlede antal ansatte i BA’ernes portefølje er knap 65.000 – en forøgelse på mere end 5.000 sammenlignet med 2017.
  • 20 pct. af investeringerne er foretaget i it-virksomheder.

 

Læs hele Registerbaseret business angels analyse her

Del på Linkedin

Flere nyheder