DanBAN Lead investor i Healthycrop, Peter Hede, ønsker at skabe større fokus på private investeringer i Agro/ Food sektoren i Danmark

Del på Linkedin

Virksomheden Healthycrop har fået kapital via et DanBAN syndikat, og vi har i den forbindelse spurgt lead investor og DanBAN medlem, Peter Hede, om hans første møde med Healthycrop og hele processen i forbindelse med udvælgelsen af DanBAN investorer efter Healthycrops pitch. Læs hele interviewet med DanBAN investor Peter Hede her.

I hvilken forbindelse mødte du teamet bag HealthyCrop?

”Pernille og jeg mødte teamet bag Healthycrop tilbage i 2018, hvor ideen til selskabet lå som en case, der gennem et stykke tid var blevet modnet af især tidligere direktør i L&F SEGES Jan Mousing. 

Som med mange andre af den slags ideer og koncepter bruger vi en del tid i starten på at sætte os ind i teknologien, markedspotentialet, mulighederne for patentbeskyttelse m.m., inden vi laver den første investering. 

I Healthycrop investerede vi som første investor og var aktive i processen ift. at opsætte selskabsstruktur og forhandle aftaler på plads med mere.”

Kan du fortælle lidt om udvælgelsen af investorer (Syndikatet) og investeringsprocessen?

”Jeg har tidligere taget lead-roller i forbindelse med syndikerede investeringer – blandt andet i DanBAN-regi – og har efterhånden fundet en model og et proces-forløb for dette, der tilgodeser både nye og garvede investorer – og ikke mindst de founders, der skal drive og udvikle virksomheden. 

Som tidlig investor i Healthycrop har det været min rolle at facilitere investeringsprocessen og fungere som bindeled mellem founders og gruppen af kommende investorer. Som i Healthycrop har jeg eksempelvis på forhånd tilkendegivet, selv at ville investere til samme valuation og betingelser som investorgruppen måtte forhandle sig frem til, således at der er et vist armslængdeprincip for al fairness skyld. Det betyder selvfølgelig også, at det ikke er mig, der skal forhandle terms, valuation og lave due diligence på investorernes vegne. Det er her vigtigt at finde et par stykker i gruppen af potentielle investorer, der vil påtage sig den rolle, og desuden også forhandle terms med virksomheden. Det har heldigvis endnu ikke været et problem, og det er min oplevelse, at det både er en fair, intensiv og meget lærerig periode for alle parter at være en del af. 

I Healthycrop var vi heldige at få et noget større investeringstilsagn end virksomheden ønskede at tage ind her og nu. Det betød desværre også, at der ikke i denne omgang blev plads til alle interesserede investorer. Det er aldrig sjovt at skulle afvise interesserede investorer, men omvendt er det også en del af gamet, som jeg tror mange af os har prøvet som private investorer.”

Hvorfor valgte du at investere, og hvad var det du så i casen/ hvilket potentiale?

”Jeg har qua min egen baggrund et snævert fokus på industrielle cases indenfor Landbrug/ Fødevarer, Ingredienser og Bioteknologi-sektoren, og de skal som minimum altid være skalerbare og med baggrund i stærk science og med gode patentmuligheder. 

At investere eksempelvis i et ny street-food koncept, en ny foodtruck eller nye produkter til retail er ikke mig, trods min store respekt for dem det lykkes for. Jeg kan bedst lide cases, hvor der ligger en tung veldokumenteret videnskab bag, og hvor founders ikke nødvendigvis alle er grønne post-docs, men også inkluderer mere etablerede kræfter på universiteterne og fra industrien. 

Healthycrop bygger på mangeårig verdensklasseforskning på Aarhus Universitet, har stærke muligheder for unikke og brede patentrettigheder og fra starten et internationalt fokus, der rækker langt udenfor Danmark. Det er en case, der måske vil kræve 1,0 – 1,5 mio EUR i alt frem mod 2024, hvor konceptet er færdigudviklet, og hvor virksomheden enten kan sælges helt eller delvist i form af patentrettigheder/royalties. Sådanne cases passer godt til mit temperament, pengepung og tidshorisont og står jo i kontrast til Pharma-cases, hvor finansierings- og risikoprofilerne er nogle helt andre.”

Efter closing, er der nogen områder, hvor du selv forventer at bidrage til Healthycrops videre udvikling?

”Jeg har fortsat tænkt mig at bidrage aktivt i Healthycrops bestyrelse, der efter investeringsrunden udover founders nu tæller en forsker fra Cornell Universitet og to yderst kvalificerede engle, der fremad repræsenterer investorgruppen.” 

Er der noget nyt, du har lært i processen, som du vil dele med andre investorer?

”Når man tager i betragtning, at Agro/Food sektoren er én af kun i alt fire identificerede sektorer i Danmark, hvor vi er absolut verdensførende indenfor science og tech, er det svært at forstå, at der ikke er flere private investorer, der har fået øjnene op for investeringer i området. Når man dertil lægger fordelagtige soft-funding muligheder i den tidlige fase – ikke mindst på grund af den store fokus på den grønne omstilling – og gode muligheder for at finde dygtige og internationalt orienterede medarbejdere indenfor Danmark, er der alle muligheder for nye solide internationale succeser. 

Der er i mine øjne ikke altid nogen sammenhæng mellem investeringspotentialet i en given case, og hvor let casen er at overskue og forstå ved første øjekast. Mange cases indenfor Agro/ Food kræver en del at sætte sig ind i for den kommende investor, men den investering i tid er godt givet ud ift. multipler ved en exit, hvis man formår at komme med i de rigtige cases. Cases, der i øvrigt som hovedregel altid har FN verdensmål-relevans og klima-impact, som langt overstiger cases indenfor andre sektorer.  

Vi har i Danmark en hel unik adgang til forskningsmiljøerne på universiteterne, og den forskning, der sker på danske universiteter indenfor landbrug/ fødevarer, er i den absolutte top på verdensplan. Derfor er det også lidt trist at se, at meget af den interesse og kapital til virksomheder som Healthycrop efter seed-stadiet kommer fra fonde og industrielle aktører med baggrund udenfor Danmark. Det vil jeg gerne være med til at lave om på, så de små virksomheder kan vokse sig store her i landet til gavn for samfundet og for investeringsmiljøet i Danmark. 

I øjeblikket barsler jeg sammen med flere forskningsgrupper på nye muligheder indenfor samme sektor herunder blandt andet indenfor industriel smags-sensorik og avanceret planteforædling.”

Del på Linkedin

Flere nyheder