5 skarpe til ugens investor: Lars Fejer

Del på Linkedin

Af  Karoline Wolsing Wullum, Bootstrapping 11. oktober 2021.

 

Lars Fejer har årelang konsulenterfaring fra corporates, der tæller Ørsted, Carnegie og EY, hvor han bl.a. har rådgivet inden for M&A og grøn energi. Selvom han er på tærsklen til at skulle til USA, hvor han med sit LF Green Energy & Capital overflytter konsulentgerningen, er han gået ind som investor i en række startups. Lars Fejers investeringer er i flere omgange sket gennem DanBAN, hvor han f.eks. senest er gået ind som lead investor i Climaider. Han er derudover investor og bestyrelsesmedlem i bl.a. Flowplan, The Syrup Company, Engii-SOFT og Unilån.

 

1. Du har startet din karriere i store corporates som Ørsted, Carnegie og EY. Hvorfor er du de senere år gået ind som investor i startups, og hvad tager du med dig fra dit ”gamle” liv?

”Som M&A-rådgiver er man oftest kun med i en kort – men spændende – tid i virksomhedernes liv, og jeg har haft et ønske om at deltage mere aktivt i udviklingen af selskaber og organisationer. Jeg har også haft et ønske om at følge og hjælpe virksomheder over en længere periode, som aktiv medejer og ikke bare i en transaktionsfase. Jeg har gennem årene mødt og arbejdet tæt sammen med en lang række dygtige virksomhedsledere, som har skabt fantastiske virksomheder, og jeg synes, det er inspirerende at få lov til at involvere mig i og hjælpe bl.a. startups og dygtige iværksættere i det omfang, jeg kan.

Jeg har jo ikke selv stået i spidsen for en startupvirksomhed, men samarbejder oftest med andre private investorer, som har gjort netop dette. Jeg kan til gengæld bl.a. bidrage med relevant proceserfaring m.v. fra omfattende M&A, due diligence og
transformationsprocesser, hvorfra jeg prøver at tage det mest relevante med som investor og tilpasse det til noget brugbart for en startup.”

 

2. Du er relativt nyt medlem i DanBAN, men har alligevel brugt netværket aktivt – f.eks. som lead investor i Climaider. Hvorfor er det dig, der ender med at gribe den bold, når du står og er på vej til USA, og der helt givet har været en hel del andre i DanBAN, der har været interesseret i casen?

”De +300 medlemmer i DanBAN er en unik ressource af erfaring og track-record inden for bl.a. ledelse af startups, tech-forståelse, salg/markedsføring og meget dyb viden inden for stort set alle industrier, og dette påskønnes af mange startups. Til
tider mangler der dog desværre nok lidt tid, lyst, erfaring og evner til at lede en investeringsproces fra investorsiden i DanBAN, også i situationer, hvor der ellers generelt set er stor interesse for og opbakning til at investere i en virksomhed. DanBAN
har også iværksat initiativer til at incentivere og bakke op om rollen som lead investor. Min baggrund har så gjort, at det nok er nemmere for mig at påtage mig lead investor-rollen end for flere andre.

I situationen med Climaider tog jeg et personligt møde med founders i Climaider, hvor de overbeviste mig om, at teamet simpelthen fortjente at få midlerne til at realisere visionen. Derfor påtog jeg mig rollen som lead investor og arrangerede en due diligence-proces og forhandlede transaktionsdokumenter m.v. – og heldigvis sådan, at der var bred opbakning blandt investorerne til at gennemføre investeringsrunden. Climaider kunne endda have rejst flere penge, end de gjorde i
denne runde.”

 

3. Hvad er de vigtigste ting at tage højde for, når man går ind som lead investor i et investeringsnetværk? Hvilken vægt har faktorer som aflønning og warrants f.eks. i tilfældet med Climaider?

”Der er forskellige måder at være lead investor på, og enhver investor har nok også områder, som de synes er mere eller mindre vigtige i en given situation. For mig er det væsentligt at køre en due diligence-proces, som er tilpasset en startup, men som samtidig skal munde ud i noget materiale, inkl. Q&A-runder, som giver de mulige investorer et ordentligt grundlag for at sige ja – eller nej – til at investere i virksomheden. Samtidig skal der forhandles og ultimativt underskrives nogle investeringsdokumenter, ejeraftale m.v., som sikrer investorerne rimelige og fornuftige rettigheder – ikke bare på investeringstidspunktet, men også adskillige år ude i fremtiden – samtidig med at founders ikke bliver ”kørt over”, og der sikres et rimeligt grundlag for at drive virksomheden.

DanBAN har lavet nogle retningslinjer for at tilbyde aflønning, i form af warrants, til en lead investor. De gange, hvor jeg har været lead investor, har jeg dog fravalgt en egentlig aflønning, da jeg synes, det bliver lidt for komplekst og ekstra tidskrævende. Jeg har generelt haft et ønske om at være ligestillet fuldt ud med de øvrige investorer, som hver især – forhåbentlig på deres måde – også kommer til at bidrage til udviklingen af virksomhederne. Som før nævnt synes jeg dog generelt, at det er godt af DanBAN at tænke i incentivering af lead investors.”

 

4. Du rykker til USA med LF Green Energy & Capital igennem hvilken, du rådgiver inden for investering i grøn energi/cleantech. Hvordan oplever du, at markedet her ser anderledes ud i USA?

”Det er lidt tidligt at sige, og jeg har ikke besluttet mig for, om jeg vil deltage i business angels-netværk i USA eller blot fortsætte i DanBAN. Vi er vel egentlig meget godt med i Danmark ift. kapital til startups, men det er mit indtryk, at markedet i USA er endnu mere ”professionaliseret” i form af ekstremt mange – også early stage – VC’s. Der er Danmark jo en lille geografi med et begrænset antal VC’s med lokal repræsentation. Derfor tror jeg også, at business angels i Danmark har en større betydning ift. USA, selvom vi også ser flere og flere VC’s i Danmark. I forhold til grøn energi/cleantech er USA jo i meget høj grad baseret på ureguleret/fri markedsøkonomi i et meget stort marked, hvor de offentlige myndigheder/staten og regulering spiller en større rolle i Danmark. Dette kan være en fordel nogle gange i Danmark, men også en hæmsko. F.eks. er markedet for opsætning af nye vindmøller på land i Danmark nærmest ikke-eksisterende længere. Det er muligvis ved at være sådan, at det frie og meget store marked i USA giver et bedre grundlag for udvikling af cleantech-virksomheder end det mere regulerede marked i Danmark, som ellers direkte eller indirekte har hjulpet en række globale cleantech-virksomheder frem.”

 

5. Hvad kigger du særligt efter, når du udser dig en investeringscase, og hvordan går du til dealflow?

”Jeg tror de fleste investorer har en række kriterier, som de vurderer nye investeringsmuligheder på. Jeg har bl.a. et fokus på skaleringsmuligheder inden for et afgrænset segment, og om teamet udviser et klart kendskab til deres industri og målgruppe. Det væsentligste for mig er dog teamet, som skal levere – og om de har den rette energi, drive og personlighed til at gøre deres startup til en succes. Jeg har ikke kun en finansiel tilgang til mine investeringer og dealflow – for mig skal der være noget ekstra, som giver mig lyst til at investere penge og tid i en virksomhed. Det skal ikke ”kun” være en god finansiel investering. Jeg har også investeret i virksomheder, som jeg selv har hjulpet med at rejse kapital – men her skal man naturligvis være meget opmærksom på eventuelle interessekonflikter, og hvilken kasket man har på i forløbet: Er man rådgiver for selskabet eller investor? Mit dealflow kommer af en blanding af personlige og professionelle kontakter samt det dealflow, som kommer gennem DanBAN. Jeg kan kun anbefale startups at kigge på DanBANs +300 medlemmer som en mulighed for at rejse kapital, men også gerne med en selektiv tankegang om, at de investorer, man får ind, skal være nogle som bidrager til en
succesfuld udvikling i selskabet.”

Del på Linkedin

Flere nyheder