Hvordan bliver jeg medlem af DanBAN?

Danish Business Angels (DanBAN) er Danmarks mest aktive Business Angel netværk bestående 200 private investorer, der investerer i vækstvirksomheder nationalt og internationalt. Hvis du ønsker at blive medlem af DanBAN, skal du kunne opfylde nedenstående krav og dernæst ansøge om medlemskab. Du finder ansøgningsblanketten her.

Pris på årligt medlemskab: 10.000 kr. ekskl. moms.

Du har en investeringsramme på kr. 3 millioner: DanBANs medlemmer er alle aktive Business Angels, med en minimum investeringsramme på kr. 3 millioner. I praksis betyder dette, at du som ansøger giver tilsagn om, at du over tid vil etablere en portefølje, som tilsammen når op på dette beløb (det behøver ikke kun være virksomheder du møder i DanBAN regi). Som dokumentation herfor, skal du kunne fremvise at du som minimum råder over kr. 3 millioner som egenkapital i et 100% ejet selskab, eller i form af private midler. Hvis dokumentationen ikke findes tilgængelig i CVR, vil vi bede om en udtalelse fra bank eller revisor, som bekræfter at midlerne er tilstede.
DanBAN medlemsundersøgelse: Som DanBAN medlem er man forpligtiget til, at deltage i den årlige analyse af investeringer foretaget af DanBANs medlemmer. Alle afgivne data behandles strengt fortroligt. Vi arbejder med en 100% svarrate, så vi kan danne os et realistisk billede af investeringsaktiviteten i netværket.
Overholdelse af etiske retningslinjer: Vi værner om DanBAN’s renomme, og har derfor vedtaget et sæt etiske retningslinjer, som følger EBAN, den europæiske netværksorganisations anbefalinger. Alle ansøgere skal bekræfte, at de vil overholde retningslinjerne. Læs de etiske retningslinjer her.

Ansøg om medlemsskab hos Danish Business Angles

Ansøg her