Interview med Bestyrelsesmedlem Charlotte Aaby Smith

Charlotte Aaby Smith
Del på Linkedin

Vores nye Bestyrelsesmedlem Charlotte Aaby Smith har været medlem i DanBAN siden 2013, og har dermed været deltagende i det meste af DanBAN´s vækstrejse. Læs i dette interview hvad Charlotte ligger mest vægt på i sit medlemskab hos DanBAN, samt hvilke ønsker hun har som Bestyrelsesmedlem for DanBAN fremadrettet.

Hvordan fik du kendskab til DanBAN og hvorfor blev DanBAN dit valg af investeringsnetværk?

“Da vi i 2013 havde solgt familievirksomheden Atek, ville jeg i gang med at arbejde med ejer-ledede virksomheder, som gerne ville sælge deres virksomhed inden for et par år. Via DVCA kom jeg i snak med Søren Hougaard, da jeg havde brug for lidt råd i en konkret sag. Søren inviterede mig til et 1-dags kursus hos BA Copenhagen om valuation og det at være Business Angel. Umiddelbart efter meldte jeg mig ind, da jeg var meget imponeret over Sørens viden og åbenhed for at hjælpe”.

Hvad lægger du mest vægt på i dit medlemskab af DanBAN?

“Netværket er ubetinget det vigtigste for mig, derefter pitches og en stor pipeline af mulige investeringer. Netværket er medlemmerne som alle for en, altid tager telefonen og er villige til at hjælpe og dele både basal viden, men også værdifuld viden som mange andre typisk ikke vil dele.

Det er betydelig nemmere at gå ind i syndikeringer, når vi har en fælles platform og kodeks, uden at vi ikke hver især, kan gå ind i investeringer med forskellige afsæt i, hvor detaljeret vi vil være, eller hvor aktive vi er overfor founders. Diversiteten og måden at arbejde med founders på er inspirerende og det er dejligt at se, at det kan gøres på mange måder. Der er stor tillid og respekt blandt medlemmerne, og over tid bliver det også til venskaber”.

Dit mantra i DanBAN bestyrelsen

“Det er vigtigt at sikre sammenhængskraften i DanBAN netværket, mens vi vokser. Derfor vil mit mantra i DanBAN bestyrelsen være, at vi skal sørge for både at nurse og sikre, at vores eksisterende medlemmer er tilfredse. Nye medlemmer er også vigtige, men det må ikke være på bekostning af vores eksisterende medlemmer. Lad os også begynde at fejre medlemmer, der har været her i 5, 10, 20 år og ikke kun fejre de ny ankomne medlemmer. Jeg håber, at jeg vil få inspiration og ideer fra alle jer medlemmer, hvordan vi kan sikre fastholdelse og forankring”.

Hvordan ønsker du, at DanBAN som foreningen udvikler sig over de næste par år?

“De sidste par års arbejde med Academy på ”backbone” temaer, har været et fantastisk initiativ og løfter fortsat vores kompetencer.  En af de ting der kunne være interessant at se på, er muligheden for at udvikle flere tematiserede områder, på det forretningsmæssige område.

Yderligere ønsker jeg at foreningen udvikler sig, så vi ligesom i dag, fremadrettet fortsat er stærke og gode til at bruge hinanden i netværket, til at sparre og hjælpe hinanden samt få mere ud af vores nuværende investeringer. Desuden ønsker jeg mulighed for bedre synliggørelse af de investeringer vi har, da dette vil sikre en bedre promotion til vores startups udadtil og styrke vores investering”.

Del på Linkedin

Flere nyheder