Højt aktivitetsniveau blandt danske business angels

Del på Linkedin

Aktivitetsniveauet er højt blandt danske business angels – både når det kommer til investeringer og til exits. Det viser den hidtil største kortlægning af aktiviteterne i det danske business angels-miljø, som er gennemført af Danish Business Angels, Keystones og Vækstfonden.

En ny analyse, der bygger på besvarelser fra 155 aktive business angels’ aktiviteter i 2015, viser, at de danske investeringsengle er inde i en særdeles aktiv periode. Samlet set har de deltagende business angels i 2015 foretaget investeringer for op mod 300 mio. kr. i både nye porteføljevirksomheder og opfølgningsinvesteringer. I gennemsnit har hver BA’er foretaget 1,6 investeringer for gennemsnitligt 1,9 mio. kr. Og samtidig har de deltagende BA’ere i 2015 gennemført over 50 exits, hvoraf flertallet har ført til et positivt afkast med en gennemsnitlig multipel på 2,6.

Det er ikke alene pengene, der skaber resultaterne, idet analysen viser, at over halvdelen af de succesfulde business angels er dedikerede investorer, der ikke blot sætter kapital men også væsentlige tidsmæssige ressourcer af til drift og ledelse i deres gennemsnitlige 4 selskaber.

Er du nysgerrig på de øvrige resultater, kan du finde den fulde analyse her – god læselyst.

Download business angel survey 2016 her

Baggrund: Over halvdelen af besvarelserne i analysen bygger videre på den 2015-undersøgelse DanBAN offentliggjorde i maj 2016 og er et resultat af et samarbejde med Vækstfonden i efteråret, der havde til formål at gennemføre den hidtil største undersøgelse af danske BA-aktiviteter.

Del på Linkedin

Flere nyheder