Healthycrops afgrøder er naturligt modstandsdygtige overfor svampeangreb

Del på Linkedin

Ved at bruge Healthycrops afgrøder kan man undgå svampeangreb uden at skulle sprøjte med giftstoffer. Det betyder, at miljøet og ikke mindst vores drikkevand bliver sparet for en række kedelige giftstoffer, samtidig med at landmændenes tab som følge af svampeangreb mindskes” udtaler CEO & Co-Founder Pernille Ollendorff Hede.

Læs interviewet med Pernille Ollendorff Hede her og få hendes syn på hele rejsen fra idé til kapitalrejsning i DanBAN regi, og hvordan processen har været for Healthycrop.

 

Hvem er HealthyCrop og hvad gør jeres koncept unikt?

Healthycrop er et spin-out fra Århus Universitet stiftet i 2018, og blev oprindeligt udviklet af Co-Inventor og Co-Founder Henrik Brinck-Pedersen og Co-Founder og Bestyrelsesformand Jan Mousing. Siden er Pernille Ollendorff Hede, Co-Founder og CEO, og Peter Hede, Bestyrelsesmedlem og Co-Founder tiltrådt teamet.

Healthycrop udvikler afgrøder, der er naturligt modstandsdygtige overfor svampeangreb. I dag er der store mængder afgrøder, der hvert år går tabt på grund af svampeangreb. For at mindske disse tab sprøjter landmanden med svampegifte et antal gange i sæsonen. Ved at bruge vores afgrøder kan man undgå svampeangreb helt uden at skulle sprøjte med giftstoffer.

Dette betyder at miljøet og ikke mindst vores drikkevand bliver sparet for en række kedelige giftstoffer, samtidig med at landmændenes tab som følge af svampeangreb mindskes. Det har en ganske betydelig positiv effekt i forhold til fødevareproduktion og klimapåvirkning, men det er først og fremmest en stærk økonomisk case set fra landmandens synspunkt.

Baggrunden for Healthycrop er som følger: Når en svamp lander på en plante, har svampen brug for at få adgang til de næringsstoffer, som findes indeni plantecellerne, for at kunne vokse og leve. Det gør den ved at sprøjte en kombination af forskellige enzymer ind i planten, og dette ødelægger plantecellerne. Når svampen har adgang til næringsstoffer, kan den dele sig og angribe andre dele af planten, og resultatet er, at hele planten til sidst vil dø.

Det, der gør vores afgrøder særligt modstandsdygtige overfor svampe, er, at de producerer højere mængder af et naturligt planteenzym kaldet Nepenthesin. Dette enzym nedbryder meget specifikt et af svampeenzymerne, som ellers sikrer, at svampen får frigivet fosfat fra planten. Når svampen ikke har adgang til fosfat, vil den sulte og kan derfor ikke dele sig og angribe andre dele af afgrøden. Det lyder simpelt, og er det sådan set også. Til gengæld ligger der mange, mange års planteforskning bag denne patenterbare opfindelse.”

 

                                       Co-founder Peter Hede                                                  Co-founder Jan Mousing

 

Hvem er teamet bag HealthyCrop?

”Teamet består dels af dygtige forskere fra Århus Universitet og dels af personer med kommerciel erfaring, og som har arbejdet med forskningstunge spin-out virksomheder gennem mange år.”

 

Hvordan er jeres historie, og hvordan har jeres rejse været fra idé start til i dag?

”Teknologien bag Healthycrop bygger på mange års forskning udført i Henrik Brinck-Pedersens gruppe på Århus Universitet. I 2017 søgte Århus Universitet patent på Henriks opfindelse omkring opnåelse af svamperesistens ved at øge mængden af Nepenthesin produceret i planten. Henrik brugte det næste års tid på at modne ideen sammen med tidligere direktør i L&F SEGES Jan Mousing. Jan havde kontakt til Peter og Pernille Hede, som trådte ind som tidlige investorer, og sammen stiftede de selskabet i november 2018. Tiden efter stiftelsen blev brugt på at indhente soft funding og få teknologien overført fra byg, hvor der allerede var lavet proof of concept studier, over til majs-planter, der er den største afgrøde tiltænkt dette koncept.”

 

Hvordan og hvornår kom I i kontakt med DanBAN? – Og hvorfor valgte I at søge investorer og investering via DanBAN?

”Peter Hede er medlem af DanBAN og har erfaring fra tidligere syndikerede investeringer. Derfor var det naturligt at forsøge at rejse penge herigennem som første mulighed. Vi har tidligt i forløbet fået tilbud om og pænt sagt nej tak til finansiering fra en mulig kommende køber af virksomheden, og valgte investeringen fra DanBAN for at sikre os størst mulige frihedsgrader i forhold til virksomhedens videre udvikling og fremtidige exit muligheder”.

 

Hvornår fik HealthyCrop en investering?

”Investeringen fra DanBAN syndikatet kom på plads i august/september 2021.”

 

Hvordan var kontakten, forløbet og samarbejdet med DanBAN i processen?

”Det har fungeret glimrende både i ansøgningsprocessen, dialogen og pitch eventet samt efterfølgende i due diligence fasen. Det har i høj grad været drevet via Peter Hedes erfaring og netværk og ikke mindst dygtige og erfarne medlemmer fra investorkredsen.

At opnå investering gennem et DanBAN syndikat har fungeret ganske fint. Due diligence processen har været tids- og ressourcekrævende, men vi har oplevet en god dialog med investorteamet og alt er foregået i gensidig respekt og i forhold til en overordnet aftalt tidsplan.”

 

                               Co-founder Pernille Hede                                        Co-founder Henrick Brinck-Pedersen 

 

Hvilke tanker og refleksioner har I haft omkring processen?

”Det har været en fin og professionel proces, og vi er meget glade   for også at fået stærke kompetencer blandt investorgruppen ombord i Healthycrops bestyrelse som følge af investeringen.”

 

Hvilke råd vil du give til andre startups, der går i tanker om at søge funding via investorer?

”Det tager altid længere tid at rejse penge, end man først estimerer. Til gengæld er det vores vurdering, at man som startup altid skal tænke sig godt om ift. hvem, man inviterer indenfor i ens virksomhed og under hvilke betingelser, det sker til. Man er meget tæt på sine investorer og skal fungere sammen i en årrække. Derfor er det vigtigt med god kemi og gensidig respekt for hinandens prioriteter og kompetencer.”

Læs mere om hvordan din startup kommer i betragtning til at modtage funding via DanBAN.

Del på Linkedin

Flere nyheder