DanBANs medlemsanalyse 2017 – investeringsaktiviteten er øget med hele 15%

Del på Linkedin

På Business Angel årsmødet onsdag d. 16 maj besøgte ca. 240 danske business angels SDU Cortex Lab i Odense. Det var også dagen, hvor vi vanen tro kunne afsløre tallene fra DanBANs medlemsanalyse 2017, med en svarprocent på 100 procent.

DanBAN medlemmer og business angels investerede i 2017 rekordhøje summer i danske iværksættervirksomheder. Englene, som medfinansierer omkring 100.000 arbejdspladser på landsplan, er begyndt at investere sammen gennem såkaldte syndikater. Det betyder flere penge til den enkelte iværksætter.

Læs mere i vores seneste medlemsundersøgelse her. For English click here.

Flere aktive business angels i 2017.

Undersøgelsen viser, at DanBANs medlemmer øgede investeringsaktiviteten med hele 15% sidste år.

77% af englene foretog en investering i 2017 sammenlignet med 67% året forinden. Samtidig steg investeringerne målt i kroner og ører. DanBANs medlemmer investererede knap 192 mio. kr. i iværksættervirksomheder, og på landsplan skønnes beløbet at være i omegnen af 6 mia. kr.

“Aldrig før er så store beløb gået fra business angels til unge danske iværksættere. Vi nærmer os én million kr. investeret pr. virksomhed. Englene afhænder succesvirksomheder med høje afkast, og det vidner, om at danske business angels er blevet topprofessionelle”, siger Jesper Jarlbæk, formand for DanBAN og næstformand i DVCA, brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels

Pengene næsten 3 gange igen

Undersøgelsen fra DanBAN viser, at danske business angels skabte konkurrencedygtige afkast i 2017. Hvis der var investeret én krone i hver af de 43 virksomheder, som er afhændet i 2017, så ville den oprindelige investering på 43 kr. have givet et afkast på 125 kr. Det svarer til en multipel på 2,9. Afkastet er på samme høje niveau som de foregående fire år og statistikken er nu baseret på 135 exits siden 2013.

“Business angel-investeringerne gav pengene knap 3 gange igen i 2017, og det er et flot resultat. Det viser, at business angels investeringer som investeringsklasse er mere end konkurrencedygtige ift. andre typer investeringsaktiver”, udtaler Jesper Jarlbæk.

Danske business angels investerer særligt i IT- og fintech-virksomheder, som tilsammen udgjorde næsten halvdelen af englenes porteføljer i 2017. Øvrige brancher som englene investerer i er bl.a. detailhandel, sundhedsteknologi, biotek og Life science samt kreative industrier.

Engle går sammen i syndikater

På 5 år er antallet af medlemmer i DanBAN steget fra 70 engle i 2013 til 132 engle i 2017. Og i år er der foreløbig kommet 28 yderligere medlemmer til.

Ikke alene er der kommet markant flere engle, men de er også begyndt at investere sammen i syndikater af op til 20 engle. Syndikaterne øger professionalismen, reducerer risikoen og sikrer flere penge til iværksætterne.

“Når flere engle med komplementerende ekspertise investerer sammen styrker det professionalismen. Og når der er flere mennesker bag, betyder det typisk også større pengebeløb til den enkelte iværksætter, hvilket kan sætte yderligere turbo på væksten”, runder Jesper Jarlbæk af.

DanBAN-undersøgelsen viser, at andelen af business angel-medlemmer som har ejerandele på blot 2% eller derunder i deres porteføljevirksomheder voksede fra knap 10% i 2016 til knap 24% i 2017. Der vidner om, at syndikater i høj grad er slået igennem i Danmark.

Læs mere i vores seneste medlemsundersøgelse her. For English click here.

Del på Linkedin

Flere nyheder