Om DanBAN

Danish Business Angels (DanBAN) er Danmarks stærkeste business angel netværk bestående af +270 private investorer, der investerer i startups nationalt og internationalt.

Vi forbinder kapitalsøgende virksomheder, partnere og privatpersoner, som deler interesse i at skalere ambitiøse vækstvirksomheder. DanBANs medlemmer investerede mere end 256 mio. kr. i startups i 2019. Det koster ikke noget for startups at ansøge om muligheden for at pitche foran vores medlemmer. Vi opkræver heller ikke nogen form for kommission når en investering i en startup har fundet sted. DanBAN er 100% finansieret af vores medlemmer og partnere via. et årligt kontigent.

DanBAN afholder en lang række møder i årets løb, heriblandt medlemsmøder, studieture, temamøder, business angel uddannelser, samt månedlige pitch events, hvor selekterede kapitalsøgende virksomheder kan søge om at præsentere deres business case og øge chancen for en investering.

DanBAN er et landsdækkende netværk med aktive business angels, som har en minimum investeringsramme på 3 millioner kr.

Alle DanBANs aktiviteter skal fremme organisationens fire mærkesager. 

  1. Vi skal gøre en forskel ved at skabe fremtidens vækst og fremtidens arbejdspladser.
  2. Vi skal satse på vores unge iværksættertalenter.
  3. Vi skal skabe fremtidens globale vækstvirksomheder.
  4. Vi skal gøre investeringer i iværksætteri til en folkesag.

Foreningens formål

Foreningen DanBAN er en non-profit forening med et ikke-erhvervsdrivende formål for øje.

Foreningens formål er at facilitere investeringer virksomheder i udvikling, vækst eller med behov for omstilling og som har behov for kapital og viden. Formålet er endvidere at skabe et stærkt, personligt og fagligt netværk mellem medlemmerne samt at fremme medlemmernes professionelle kompetencer. Foreningen skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammebetingelser for medlemmerne og deres investeringer.

Hvorfor blive medlem af DanBAN?

Mød to af DanBANs medlemmer. Se videoerne herunder.

Det siger medlemmerne

Investering i startups handler om deal sourcing, uddannelse og netværk. Jeg er medlem, fordi jeg via DanBAN bliver præsenteret for en bred vifte af udvalgte startups. Investering kræver kendskab til de juridiske rammer og til økosystemet – emner som også faciliteres via events i DanBAN. Endelig er det min personlige tilgang at investering er mest meningsfuldt i partnerskab med andre business angels.

Business AngelBo Wase

Jeg er med i DanBAN for at blive præsenteret for de nye, innovative start ups, hvor man har mulighed for at investere ind på et tidligt stadie, og muligheden for at kunne hjælpe den pågældende virksomhed i en både interessant og kritisk fase, sammen med andre investorer. Derudover er DanBAN et helt fantastisk netværk, hvor jeg har mødt mange mennesker, som jeg ellers ikke ville have mødt. Det er et netværk, der giver utrolig stor indsigt ind i investor miljøet og stor input i form af læring og sparring fra andre medlemmer.

Poul CarstensenBusiness Angel

DanBAN giver mig et fantastisk netværk af dygtige, engagerede og imødekommende angel investors. Netværket giver mig adgang til et dealflow, som jeg ellers ikke ville have fået. Jeg fortrækker at investere via syndikeringer. På den måde lærer jeg af de mere erfarne engle, og dels dækker vi som gruppe over mange flere kompetencer, som gør os i bedre stand til at hjælpe virksomheden og beskytte vores investering.

Laila Annabel JohansenBusiness Angel

Ansøg om medlemsskab hos Danish Business Angles

Ansøg her