InTech FOUNDERS

DanBAN og InTech Founders samarbejder om at sætte endnu mere fokus på diversitet blandt tech startups. I har mulighed for at søge investering i DanBAN-netværket og pitche foran +300 DanBAN investorer.

InTech Founders logo
InTech Founders logo

Hvem er InTech Founders?

InTech Founders ønsker at fremme diversitet blandt tech startups og tilbyder accelerator-forløb med fokus på netværk, fundraising og skalering til startups med internationalt potentiale med mindst én kvindelig founder. 

InTech Founders opfordrer investorerne til at foretage flere investeringer i startups med founder teams, der også inkluderer kvinder. Ikke fordi de er ledet af kvinder, men fordi det er dokumenteret at de performer godt. 

Fra et kommercielt perspektiv er der en række fordele ved at fokusere på diversitet, såsom forbedret økonomisk performance, øget innovation, medarbejder trivsel og et stærkere employer brand. 

InTech Founders ser gode muligheder i et samarbejde med DanBAN, da DanBAN har mere end 300 Business Angels, som er parate til at investere i startups, herunder også diverse startups med internationalt potentiale.

Hvem er DanBAN?

Non-profit investeringsnetværk

Vi er non-profit og finansieret af medlemmer/partnere. Gratis for startups at søge funding.

+300 Business Angels

Investorer med bred vifte af erfaringer som investerer i startups og scaleups.

404 mio. DKK investeret i 2021

Samlet investerede vores medlemmer 404 mio. DKK i 2021.

2 månedlige pitch events

Startups pitcher foran vores medlemmer og vi følger op efterfølgende.

GRATIS at være i proces hos DanBAN

Det koster ikke noget for startups at være i proces hos DanBAN. Vi er non-profit og får heller ikke et cut af investeringsbeløbet.

Uddannelser og læring til medlemmer

I samarbejde med vores partnere giver vi hele tiden vores medlemmer ny viden på fagområder.

+600 cases screenes årligt

Dedikerede Invester Relations Managers som gennemgår ansøgninger og indkalder til feedback-møder.

Søger din startup kapital?

Læs om mulighederne og ansøg om investering.