go grow accelerator

Søger din virksomhed kapital? Og ønsker I at pitche foran +300 investorer fra DanBAN? Så send en ansøgning idag!

Hvad er Go Grow?

Go Grow er et syv måneders accelerationsforløb for studerende på CBS. Ved afslutning af forløbet får startups mulighed for at pitche deres forretningsidé foran et større publikum.

Go Grow samarbejder med DanBAN – Danish Business Angels om at hjælpe startups med at finde investorer til at skalere deres forretning.

Du kan via. denne landingpage søge direkte ind til DanBAN for at komme i betragtning til et pitch event.

Krav til startups

Det er en forudsætning for deltagelse at startups som minimum medtager følgende i deres pitch deck:

  • Problem
  • Løsning
  • Marked
  • Konkurrenter
  • Forretningsmodel
  • Traction
  • Go to market plan
  • Tidslinje
  • Team
  • Finansieringsbehov

Søger din startup kapital?

Læs om mulighederne og ansøg om investering.