Topbillede

Om bestyrelsesuddannelsen

Download program her.

Bestyrelsesuddannelsen er udviklet af CBS Bestyrelses­uddannelserne i tæt samarbejde med Danish Business Angels og med erfarne CBS professorer, bestyrelses­ medlemmer, business angels og founders samt rådgivere fra EY og Kromann Reumert i faculty teamet.

At være bestyrelsesmedlem og investor i startups og scaleups er en vigtig og udfordrende opgave.

Selskabets interesse og den langsigtede værdiskabelse kan være vanskeligt at holde i fokus i bestyrelseslokalerne, når der er uklarhed om strategi, usikkerhed om den næste finan­sieringsrunde og forvirring i rollefordelingen mellem founders, bestyrelse og investorer.

“Bestyrelsesuddannelsen bød på en rigtig god blanding af teori og praksis. Især i små vækstvirksomheder er rammerne for bestyrelsesarbejde ikke altid teoretisk optimale og derfor var det rart med en masse konkrete eksempler og gæsteforelæsere, der kunne belyse hvordan man håndterer udfordringerne i ”den virkelige verden”. Koblet sammen med meget engagerede og erfarne medstuderende har det efterladt mig med en bedre forståelse for hvordan man både skaber strategisk værdi for selskabet samtidig med at man opfylder sine forpligtelser som bestyrelsesmedlem på den bedst mulige måde.”

Peter Troensegaard Jensen, Business Angel DanBAN

Hvad tilbyder vi

Danish Business Angels har i samarbejde med CBS Bestyrelsesuddannelserne udviklet en bestyrelsesuddannelse for business angels og andre bestyrelsesmedlemmer i startups og scaleups. 

Bestyrelsesuddannelsen har fokus på modeller og værktøj, der fremmer værdiskabende bestyrelsesarbejde, og som baserer sig på viden og erfaringer om bestyrelsens væsentligste opgaver, problemstillinger og dilemmaer i startup og scaleup virksomheder. 

Deltagerne bliver del af en læringsproces med undervisningsteams bestående af professorer, business angels, bestyrelsesmedlemmer og founders, der inspirerer og udfordrer deltagerne med udgangs­ punkt i case diskussioner fra startup og scaleup miljøet.

“Jeg har haft eget firma med en professionel bestyrelse og sidder også selv i bestyrelser, så den primære grund til at jeg tilmeldte mig uddannelsen var for at udbygge mit netværk. Jeg blev derfor rigtig positivt overrasket over det høje faglige niveau – og synes at jeg fik fyldt min værktøjskasse godt op. Jeg fik faktisk en del værktøjer med hjem, som jeg før uddannelsen faktisk slet ikke var klar over jeg manglede!

Niveauet af underviserne var meget højt. Alle havde superrelevant erfaring med bestyrelser, som de gladeligt delte ud af.”

Laila Annabel Johansen, Business Angel DanBAN

Program

Undervisningen består af 6 moduler med i alt 3 dages undervisning.

Dag 1: Tirsdag d. 17. januar 2023 kl. 09.00-17.30
Dag 2: Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 09.00-18.30
Dag 3: Onsdag d. 8. februar 2023 kl. 09.00-17.30

 
EMNER SOM BLIVER BEHANLDET

• Bestyrelser og Corporate Governance: lovgivning og ansvarsområder
• Bestyrelsen, ejerne og interessenterne (”Owners Plan”)
• Rolledilemmaer og uenigheder mellem ejerne
• Bestyrelsens rolle, best practice og dilemmaer i strategiarbejdet
• Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og bestyrelsesdynamikker
• Bestyrelses­ og bestyrelsesmødeevaluering
• Bestyrelsen i vanskeligheder ­ krisehåndtering & kriseledelse
• Supervision – det finansielle overblik og finansielle beslutninger
• Værdiskabelse og forretningsudvikling
• Internationalt kapitalmarked og finansieringsrunder

Undervisningsteamet fra CBS og samarbejdspartnerne er fremragende, programmet er godt sat sammen med cases og erfarne business angels bidrager med perspektivet ’hånden på kogepladsen’. Dertil kommer unikke netværksmuligheder samt en både produktiv og uformel stemning. DanBAN og CBS Bestyrelsesuddannelsen for start-ups får mine varmeste anbefalinger.”

Lars Kaa Andersen, Business Angel

Pædagogik og undervisere

Undervisning samt diskussioner i grupper og plenum faciliteres af CBS professorer, erfarne bestyrelsesmed­ lemmer og business angels samt rådgivere fra Kromann Reumert og EY. Uddannelsen anvender et større antal erfaringsbaserede cases, som er udviklet specifikt til det­ te program. Der er er plads til 35 på holdet, og deltagerne kan forvente at møde 14­-18 undervisere i forløbet.

Der vil være to professorer fra CBS, som er gennemgående alle tre dage. Herudover vil der være undervisning af erfarne bestyrelsesmedlemmer og partnere, som CBS har et samarbejde med.

DanBAN bidrager til undervisning og facilitering med erfarne Business Angels.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig fortrinsvis til business angels, men har værdi for alle, som har en ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i startups og scaleups f.eks. foundere, venture capital managers, family offices, samt rådgivere tæt knyttet til miljøet.

Deltagerne efterspørger typisk værktøjer og viden om mere værdiskabende bestyrelsesarbejde, som de kan kombinere med deres egne erfaringer fra startups and scaleups.

Yderligere information

Søger du yderligere information om vores bestyrelsesuddannelse, kontakt da vores COO og hør mere. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Sisse Melsen (COO hos DanBAN)

Mail: sisse@danban.org

Telefon: +45 30225690

Bestyrelses-uddannelsen

Program: Download her
Dato: 17. jan, 18. jan og 8. feb 2023
Tidspunkt: 09.00-17.30 (18.30 den 18.)
Sted: CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg.
Pris: kr. 16.500 ekskl. moms. (inkl. materialer og forplejning).

Pris for ikke-medlemmer: kr. 21.000 ekskl. moms.

Tilmeld dig via tilmeldingsformularen. Der er er plads til 35 på holdet…
5. Bestyrelsesuddannelse - Danske Bank