Krav til ansøgere

DanBANs medlemmer er alle aktive Business Angels, med en minimum investeringsramme på kr. 3 millioner. I praksis betyder dette, at du som ansøger giver tilsagn om, at du enten har eller overtid vil etablere en portefølje, som tilsammen når dette beløb. Som dokumentation herfor, skal du kunne fremvise at du som minimum råder over kr. 3 millioner som egenkaptial i et 100% ejet selskab, eller i form af private midler. Hvis dokumentationen ikke findes tilgængelig i CVR vil vi bede om en udtalelse fra bank eller revisor, som bekræfter at midlerne er tilstede.

Som DanBAN-medlem er man forpligtiget til, at deltage i den årlige analyse af investeringer foretaget af DanBANs medlemmer. Alle afgivne data behandles strengt fortroligt. Som DanBAN-medlem betaler du et årligt et kontigent på 10.000kr ekskl. moms, for at få adgang til netværkets fordele.

Vi værner om DanBAN’s renomme, og har derfor vedtaget et sæt etiske retningslinjer, som følger EBAN, den europæiske netværksorganisations anbefalinger. Alle ansøgere skal bekræfte, at de vil overholde retningslinjerne.

Fordele som medlem

Hos DanBAN får du adgang til attraktive deals, et landsdækkende netværk af business angels, og en lang række af investerings-relevante arrangementer. Netværkets formål er at skabe værdi i virksomheder ved at tilbyde intelligent sparring og kapitalformidling.

Du vil løbende blive eksponeret for nye investeringsmuligheder både online via det globale Business Angel system GUST, og offline via vores månedlige pitch events.

DanBAN er et stærkt, socialt og fagligt netværk blandt Business Angels, hvor vi kan udveksle erfaringer og hjælpe hinanden. Medlemmer af DanBAN er automatisk også medlemmer i DVCA og NordicBAN (er inkluderet i medlemskontingentet).

Det siger medlemmerne

Investering i startups handler om deal sourcing, uddannelse og netværk. Jeg er medlem, fordi jeg via DanBAN bliver præsenteret for en bred vifte af udvalgte startups. Investering kræver kendskab til de juridiske rammer og til økosystemet – emner som også faciliteres via events i DanBAN. Endelig er det min personlige tilgang at investering er mest meningsfuldt i partnerskab med andre business angels.

Business AngelBo Wase

Jeg er med i DanBAN for at blive præsenteret for de nye, innovative start ups, hvor man har mulighed for at investere ind på et tidligt stadie, og muligheden for at kunne hjælpe den pågældende virksomhed i en både interessant og kritisk fase, sammen med andre investorer. Derudover er DanBAN et helt fantastisk netværk, hvor jeg har mødt mange mennesker, som jeg ellers ikke ville have mødt. Det er et netværk, der giver utrolig stor indsigt ind i investor miljøet og stor input i form af læring og sparring fra andre medlemmer.

Poul CarstensenBusiness Angel

DanBAN giver mig et fantastisk netværk af dygtige, engagerede og imødekommende angel investors. Netværket giver mig adgang til et dealflow, som jeg ellers ikke ville have fået. Jeg fortrækker at investere via syndikeringer. På den måde lærer jeg af de mere erfarne engle, og dels dækker vi som gruppe over mange flere kompetencer, som gør os i bedre stand til at hjælpe virksomheden og beskytte vores investering.

Laila Annabel JohansenBusiness Angel

Ansøg om medlemsskab hos Danish Business Angles

Ansøg her