Oversigt:

 

1. Vækstfondens COVID-19 Startlån
2. Vækstfondens COVID-19 Investorlån
3. Vækstfondens COVID-19 BA lån
4. Vækstfondens COVID-19 Syndikeringslån
5. Kompensation til dækning af faste omkostninger
6. Lønkompensation

 


1. Vækstfondens COVID-19 Startlån

Beskrivelse:

COVID-19 Startlån er et lån målrettet unge virksomheder, der endnu er i opstartsfasen, men som er kommercielt klar med et færdigudviklet produkt, de første gennemførte salg til kunder eller lovende indikationer på salgsmuligheder.

2. Vækstfondens COVID-19 investorlån

Beskrivelse:

COVID-19 investorlån er målrettet virksomheder, som er ramt af COVID-19-krisen. Det kan være virksomheder, som har tabt omsætning, investoren/investorerne har trukket tilsagn tilbage, forsinket kapitalrejsning eller i form af forsinket nysalg. Investorlånet skal dermed sikre driften af virksomheden 12 måneder frem.

3. Vækstfondens COVID-19 Business Angel lån

Beskrivelse:

COVID-19 Business angel matching-lån er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til danske iværksættervirksomheder under COVID-19-krisen. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra en business angel med et lån fra Vækstfonden.

4. Vækstfondens COVID-19 syndikeringslån

Beskrivelse:

COVID-19 Syndikeringslån er målrettet startups i den senere fase, som allerede har fx en venturefond eller et familiekontor med ombord. Med lånefaciliteten kan din virksomhed supplere en investering fra din investor med et lån fra Vækstfonden.

5. Kompensation til dækning af faste omkostninger

Beskrivelse:

Hvis der forventes et fald i en virksomheds omsætning, kan der ansøges om kompensation til dækning af de faste omkostninger. Ordningen er åben for ansøgninger frem til 30. juni 2020.

Virksomheden skal have et dansk CVR-nummer, og skal have faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020. Desuden skal virksomheden som følge af coronavirus/covid-19 enten forvente et fald i omsætningen på mindst 40 % i hele perioden eller i en periode have haft forbud mod at holde forretningen åbent.

Virksomheden kan få kompensation for op til 80 % af de forventede faste omkostninger. Faste omkostninger er de omkostninger, virksomheden skal afholde, selvom omsætningen falder i en periode, og er fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Som udgangspunkt skal virksomheden sammenligne sin omsætning med perioden fra og med 1. april til og med 30. juni 2019. Hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode, kan der sammenlignes med omsætningen med perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020.

Hvis virksomheden heller ikke har haft omsætning i perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020, skal omsætningen sammenlignes med omsætningen i perioden fra virksomhedens stiftelsestidspunkt frem til 9. marts 2020.

Under helt særlige omstændigheder, hvor disse referenceperioder ikke passer (fordi virksomheden f.eks. er nystartet), kan man angive dette i ansøgningen. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af hvert tilfælde.

Man kan ikke ansøge om kompensation for virksomheden, hvis der ikke som minimum har været omsætning i en hel måned. Der skal ansøges for hele perioden fra 9. marts til 8. juni og kompensationen udbetales én gang.

6. Lønkompensation

Beskrivelse:

En virksomhed kan få midlertidig lønkompensation, hvis den forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19. For at ansøge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Der kan søges om midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn og pension mv. Virksomheden har mulighed for at genindkalde hjemsendte medarbejdere på arbejde (hele dage), men skal tilbagebetale kompensation for de dage, medarbejderne er genindkaldt.

Ordningen er åben for ansøgninger frem til 30. juni 2020. Der kan ikke søges om kompensation, hvis:

  • Virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn
  • Udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19
  • Virksomhedens medarbejderne ikke er hjemsendt
  • Hvor offentlige tilskud til drift udgør mere end 50% af virksomhedens ordinære driftsudgifter og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af virksomhedens ordinære driftsudgifter.

Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, der er ansat som funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For ikke-funktionærer udgør lønkompensationen 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Hvis en medarbejder arbejder mindre end fuldtid (37 timer), vil grænsen blive sat ned forholdsmæssigt. Grænsen for en deltidsansat på 20 timer vil således være ca. 16.000 kr.

Det er en forudsætning for at kunne få lønkompensation, at der ikke afskediges ansatte som følge af økonomiske årsager i den periode, der modtages lønkompensation for. Det gælder både medarbejdere, der er hjemsendt, og medarbejdere, der ikke er hjemsendt.

Kompensationsordningerne supplerer hinanden, hvilket betyder, at de kan benyttes samtidigt, så længe der søges om kompensation til forskellige omkostninger. En virksomhed kan dermed ikke få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige ordninger.

For yderligere information om hjælpepakkerne, se www.virksomhedsguiden.dk og www.vf.dk/covid-19.