Hvad får jeg som medlem?

Netværk, uddannelse, dealflow, statistik og research samt lobbyarbejde. 

Netværk: Hos DanBAN får du adgang til attraktive deals. DanBAN er et landsdækkende netværk bestående af 190+ business angels. Netværkets formål er at skabe værdi i virksomheder, typisk fra de tidligere faser efter opstart, ved at tilbyde intelligent sparring og kapitalformidling.

Netværksmøder: I DanBAN afholder vi ca. 45 møder om året. Møderne tager form som pitch events, medlemsmøder, uddannelsesforløb, studieture, advisory møder og branchemøder.

Uddannelse: DanBAN tilbyder business angel uddannelse til dets medlemmer i form af DanBAN academy, DanBAN university og Nordic Angel Program.

Dealflow: Du vil løbende blive eksponeret for nye investeringsmuligheder både online via vores platform StartupIncluder og til vores månedlige pitch events. Vi modtager ca. 500 startup ansøgninger årligt.

Statistik og research: DanBAN udarbejder hvert år en medlemsanalyse med 100% svarrate, for at give et overblik over medlemmernes investeringsaktivitet. Se den nyeste medlemsanalyse her.

DanBAN støtter aktivt studier og forskning foretaget omkring investering i Danmark og resten af Norden. Heriblandt Vækstfondens registerbaserede BA-analyse her.

Lobbyarbejde: Medlemmer af DanBAN er automatisk også medlemmer i DVCA og NordicBAN (er inkluderet i medlemskontingentet). DVCA arbejder for bedre politiske rammevilkår for investorer. Vi er også selv aktive i kampen for at det skal være markant bedre at starte op og løbe risiko i det her land. Især formandskabet har løbende indlæg i Finans, Berlingske Business og Børsen. Ligesom vi udtrykker vores holdning i vores ’eget’ medie Bootstrapping.dk, der har 10.000 læsere.

Nationale og internationale events: et DanBAN medlemskab giver mulighed for at deltage i events i ind- og udland med rabat (TechBBQ, EBAN Congress, SLUSH mm.)

Læs mere om krav og fordele som DanBAN medlem her.

Hvem er medlem af netværket?

DanBAN netværket består af +190 private investorer. En stor del af netværkets medlemmer, har selv drevet virksomhed, solgt en virksomhed eller ledet større virksomheder. DanBANs medlemmer er aktive investorer og involverer sig ofte på bestyrelsesniveau. Mød nogle af medlemmerne her.

Hvad kræver det at blive medlem?

DanBANs medlemmer er alle aktive Business Angels, med en minimum investeringsramme på kr. 3 millioner. I praksis betyder dette at du som ansøger giver tilsagn om at du enten har eller overtid vil etablere en portefølje, som tilsammen når dette beløb. Som dokumentation herfor, skal du kunne fremvise at du som minimum råder over kr. 3 millioner som egenkaptial i et 100% ejet selskab eller i form af private midler. Hvis dokumentationen ikke findes tilgængelig i CVR vil vi bede om en udtalelse fra bank eller revisor, som bekræfter at midlerne er tilstede.

Vi værner om DanBAN’s renomme, og har derfor vedtaget et sæt etiske retningslinjer, som følger EBAN, den europæiske netværksorganisations anbefalinger. Alle ansøgere skal bekræfte, at de vil overholde retningslinjerne.

Som DanBAN-medlem er man forpligtet til, at deltage i den årlige analyse af investeringer foretaget af DanBANs medlemmer. Alle afgivne data behandles strengt fortroligt. Se den nyeste medlemsanalyse her.

Hvordan kommer jeg i gang med at investere?

Som medlem af DanBAN får du mulighed for, at deltage i en lang række uddannelsesmuligheder, pitch events, studieture og medlemsmøder, som har til formål at styrke din viden og dine kompetencer indenfor investeringer i startups.

For eksempel kan du deltage i vores halvårlige træningsprogram, Nordic Angel Program, der finder sted i samarbejde med andre business angel netværk i norden. Her deltager 20+ business angels, som i løbet af 3 måneder får uddannelse i alt fra opbygning af din investeringsportefølje, screening af startups, due diligence og sammensætning af den endelige deal. Foruden træningen får du også mulighed for selv at screene en lang række startups sammen med dine angel-kollegaer med henblik på at finde ét ellers flere startup(s) som I kan investere i.

Du har også mulighed for at blive matchet med én af de mere erfarne angels i Danish Business Angels, som kan agere mentor for dig. Og sidst men ikke mindst kan du også vælge blot at snuse til hvad det indebærer at investere i et startup ved at hoppe med på en aktuel investering som passiv investor.

Igennem vores online dealflow platform, StartipIncluder og vores månedlige pitch events får du ydermere eksklusiv adgang, til at møde nogle af de mest spændende kapitalsøgende virksomheder fra det nordiske startup økosystem. Derudover møder du også mange ligesindede business angels, som du kan dele erfaringer og sparre med.

Når du møder en spændende virksomhed på én af vores pitch events eller via. vores online platform, som du overvejer at investere i, skal du tilkendegive din interesse på vores online platform. Herefter vil vores sekretariat samle alle interesserede angels og arrangere det indledende due diligence møde mellem angels og virksomheden. Derfra er det op til angels og iværksættere hvordan investeringen udmøntes.

Hvor meget investeres der pr. investor i DanBAN?

Hvor meget der investeres er både et spørgsmål om den enkelte business angels risikovillighed og om hvilket kapitalbehov den respektive virksomhed har. De fleste investeringer ligger dog på omkring 100.000 – 250.000 DKK pr. angel, og et typisk investeringssyndikat består i gennemsnit af 6-10 business angels.

Hvordan foretages investeringer typisk?

De fleste investeringer der foretages via. DanBANs medlemmer er syndikerede. Det vil sige, at de interesserede investorer typisk stifter et fælles investeringsselskab (oftest et ApS), som investorerne indskyder deres kapital i. Herefter er det investeringsselskabet, der investerer direkte ind i den respektive startup.

Investeringsselskabet tegnes typisk af 1-2 af de deltagende DanBAN investorer. Disse kaldes for aktive investorer og er også dem som repræsenterer investorerne over for iværksætterne fra startuppet.

De øvrige investorer er oftest passive investorer. Det har flere fordele med sig, blandt andet at investorerne bedre kan sprede deres risiko på flere spændende cases uden at skulle bruge lige meget tid på dem alle. Ligeledes behøver iværksætterne ikke at føre en løbende dialog med alle deres investorer, da det er de aktive investorer der står for at holde de passive investorer orienterede om virksomhedens drift og udvikling.

Tjener DanBAN penge på mine investeringer?

Nej. DanBAN er en non-profit organisation, og vi opkræver ikke procenter, administrationsgebyr eller henvisningsgebyrer. DanBAN finansieres af et årligt medlemskontingent fra vores medlemmer og partnere.

Jeg har ikke investeret i startups før, er DanBAN netværket så noget for mig?

DanBAN har været igennem en eksponentiel vækst de sidste par år og mange af vores nye medlemmer, som for eksempel for nyligt har solgt deres første virksomhed som iværksættere, har endnu ikke foretaget en investering endnu. DanBAN er således både en forening for helt nye som for de meget erfarne business angels.

Værdifællesskabet i DanBAN består i en stræben efter at videreudvikle sig som business angel, udvide sit netværk, forøge sine muligheder for at møde de bedste startups at investere i og at bidrage til at styrke det danske startup økosystem. Hvis du kan nikke genkendende til dette, er DanBAN uden tvivl noget for dig.

Hvad koster et medlemskab?

Som DanBAN-medlem betaler du et årligt et kontingent på 10.000 kr. ekskl. moms, for at få adgang til netværkets fordele.

Ansøg om medlemsskab hos Danish Business Angles

Ansøg her