The 2019 DanBAN member analysis - Danish Business Angels invested more than a quarter of a billion DKK in startups, which is a new record

Del på Linkedin

Danish Business Angels (DanBAN) har hvert år siden 2016 tilført trecifrede millionbeløb ind i vækstlaget af små virksomheder. Og sidste år var heller ingen undtagelse. Foreningens seneste medlemsanalyse viser, at DanBANs knap 200 business angels tilsammen har investeret 256 mio. kr. i startups i 2019, hvilket er en ny rekord.

Se hele analysen her.

Medlemsanalysen viser, at de private investorer de sidste fire år samlet har bidraget med 790 mio. kr. til små virksomheders tidlige vækstrejser. Analysen viser desuden også, at investeringslysten aldrig har været større. I 2019 steg den samlede investeringssum til 256,4 mio. kr., hvilket er næsten 50% højere end i 2018. Men det er ikke den eneste rekord som fremgår af den dugfriske medlemsanalyse. I alt fik 209 virksomheder en gennemsnitlig investering på 1,23 mio. kr., hvilket gør 2019 til det første år i DanBANs levetid, hvor den gennemsnitlige investering pr. virksomhed var på mere end én mio. kr.

“Det er endnu et år i rækken med positiv udvikling på alle fronter. Andelen af vores medlemmer, som foretog en eller flere investeringer sidste år, er på 68%. I det europæiske netværk er det tilsvarende tal på 20%, så i den sammenhæng er vi usædvanligt aktive herhjemme,” siger Jesper Jarlbæk, formand for DanBAN.

Foruden den massive fremgang i investeringer i vækstlaget i Danmark viser undersøgelsen også, at antallet af såkaldte ”exits” næsten er tredoblet, fra 11 sidste år til 29 i år. Ydermere fremgår det tydeligt, at foreningens medlemmer fortsat er i stand til at skabe konkurrencedygtige afkast. Hvis der var investeret én krone i hver af de 29 virksomheder, som er afhændet i 2019, så ville den oprindelige investering på 29 kr. have givet et afkast på 84,14 kr. Det svarer til en multipel på 3,0. Afkastet er således på det samme høje niveau som de foregående seks år og statistikken er nu baseret på 174 exits siden 2013.

DanBAN er Danmarks største professionelle non-profit netværk for business angels og er 100% finansieret af sine medlemmer og samarbejdspartnere. DanBAN kræver hverken honorarer eller medejerskab fra de kapitalsøgende startups, som gerne vil i kontakt med foreningens godt 200 medlemmer. Mange af DanBANs medlemmer er selv tidligere succesfulde iværksættere som har solgt deres virksomheder og som nu geninvesterer deres tid og dele af deres formuer i den næste generation af passionerede iværksættere.

“Det er nogle helt fantastiske resultater vi kan se i medlemsanalysen. Jeg er meget begejstret for at vi er en datadrevet forening der har så detaljeret et overblik over vores medlemmers investeringsaktiviteter,” siger Michael Hansen, som pr. 1. juni er tiltrådt som DanBANs administrerende direktør som led i at bringe foreningen videre til det næste udviklingstrin.

Medlemsanalysen viser, at medianen for en investering i en virksomhed var på lige knap 200.000 kr. pr. DanBAN business angel. Samtidigt har mere end to tredjedele af foreningens medlemmer foretaget mindst én investering i 2019. Størstedelen af de foretagede investeringer er foregået via. syndikater, hvor flere investorer går sammen om en investering. Syndikaterne øger professionalismen, reducerer risikoen og sikrer flere penge til iværksætterne.

Del på Linkedin

Flere nyheder