DanBANs medlemmer har investeringer i mere end 1.000 danske vækstvirksomheder

Del på Linkedin

DanBAN Investor Report er netop offentliggjort. Undersøgelsen viser , at DanBANs medlemmer har øget deres investeringer med knap 50 mio. DKK fra sidste år (fra 404 mio. DKK). Det svarer til investeringer på mere end 1,2 mio. DKK – om dagen! Investeringerne er kommet i alt 375 virksomheder til gode i 2022.

DanBAN’s medlemmers investeringer er forøget med ca. 70 mio. DKK hvert år i snit siden 2018. Hvert år er det knap to tredjedele medlemmer investeret,  og de investerer hver ca. 2,3 mio. DKK i snit. 

DanBANs medlemmer bidrager hermed markant til væksten og udviklingen af dansk erhvervsliv ved at hjælpe vækstvirksomhederne med kapital, og også kompetencer, erfaring, netværk og engagement.

Desuden viser undersøgelsen, at:

    • Målt på årsniveau har medlemmerne i 2022 investeret næsten på højde med 2021.t, 

    • For første gang nåede antal af porteføljevirksomheder over 1000, fra 821 i 2021 til 1033 i 2022

    • DanBAN’s medlemmer realiserede 69 exits i 2022. De gav en Money-back-Multiple på 2,4.Det er markant lavere end de foregående år og er præget af at antallet af konkurser og lukninger var rekord højt i 2022.

Se hele DanBAN Investor Report 2022 her


DanBAN offentliggør ikke kvartalstal og derfor kan vi udtale os om udviklingen i investeringsaktiviteten i løbet af 2022, men der er ikke tvivl om at  det stigende antal konkurser og lukninger viser at vi bevæger os ind i et andet investeringsklima de kommende år.” siger Jesper Jarlbæk

Endelig har investeringerne også en betydelig effekt på beskæftigelsen, hvis man sammenholder DanBANs tal med Danmarks Eksport & Investeringsfond og Danske Bank. Med dette in mente har DanBAN således skabt eller fastholdt ca. 450 arbejdspladser alene i 2022.


Årets medlemsundersøgelse viser også…

Business Angels investerer meget mere i diversitet

Hvor gennemsnittet i Danmark ligger på omkring 1% investeringer i rene kvindeteams, er det i DanBAN-regi næsten 6% (5,9%). Og i forhold til 2020 og 2021 er der tale om en klar forøgelse fra et niveau på 3,8%. DanBANs medlemmer investerer således markant – og markant mere – i kvindelige founder-teams.

Hvad angår investeringerne i blandede founder-teams, ligger det stabilt – og fortsat meget højt – på 21% (landsgennemsnittet er 8,2%). 

Dykker man yderligere ned i talmaterialet kan det ses at at ca. en tredjedel af alle DanBAN-medlemmers første gangs-investeringer nu går til teams med mindst en kvindelig founder. Det er et kæmpe fremskridt i forhold til tidligere.

DanBANs medlemmer bryder således markant med statistikkerne, hvor rene mandlige teams ellers tildeles nærmest al investering.


”DanBAN repræsenterer en kæmpe investeringsmuskel i udviklingen af dansk erhvervsliv og af det danske samfund generelt. Jeg glæder mig derfor over, at vores medlemmer i høj grad investerer både i rene kvinde-teams og i blandede teams siger Michael Hansen, Direktør for DanBAN. 

”Skal vi ændre noget på sigt – og det skal vi – så er early stage-investeringer et godt sted at starte, fordi det forhåbentlig fører til ændringer længere henne i ”fødekæden” – fx hos venture fonde – fordi udvalget af succesrige virksomheder med blandede founder teams så er væsentligt større.”


Se hele DanBAN Investor Report 2022 her


Hvorfor har DanBANs medlemmer så stort fokus på kvinder?

”Vores medlemmer har det store fokus på at investere i kvindelige/blandede teams, primært fordi der heldigvis er mange flere muligheder i dag – dagsordenen er med os – og fordi chancen for at foretage gode investeringer er øget. Performance er god, og tilliden er høj. Investorerne gør det ikke for deres blå øjnes skyld – de vil have et godt afkast. Endelig har det sandsynligvis også haft betydning, at antallet af kvindelige Business Angels hos DanBAN er steget med godt 20% det seneste år, fra en andel på 10,1 % til 11,9%”, siger Michael Hansen.

Medlemsundersøgelsen er unik, fordi den giver et detaljeret indblik i, hvordan private investorer investerer i vækstvirksomheder i Danmark, og fordi DanBAN er de eneste, der effektmåler på denne måde. Svarprocenten er 100, fordi det er obligatorisk for samtlige knap 300 medlemmer at deltage. , Undersøgelsen har derfor en meget høj kvalitet.

Se hele DanBAN Investor Report 2022 her

Del på Linkedin

Flere nyheder