Category

Statistik

DanBANs medlemsanalyse 2018 – Over en halv milliard kroner er skudt ind i startups over de seneste tre år

By | Statistik

DanBAN har hvert år siden 2016 tilført trecifrede millionbeløb ind i vækstlaget af små virksomheder – og forventningerne til store gevinster er ligeså skyhøje som investeringerne.

På Business Angel årsmødet onsdag d. 26 juni besøgte ca. 250 danske business angels Odense Congress Center. Det var også dagen, hvor vi vanen tro kunne afsløre tallene fra DanBANs medlemsanalyse 2018, med en svarprocent på 100 procent. 

Medlemmerne af Danish Business Angels (DanBAN) – viser, at de private investorer de sidste tre år samlet har bidraget med 533,6 mio. kr. til små virksomheders tidlige vækstrejser. Det sker over en periode, hvor danske SMV’er iflg. SMV-barometret også har hævet omsætningen med godt 15,3%.

Se hele analysen her.

Samtidig med, at de danske engle har investeret massivt i startups de seneste år, er antallet af såkaldte ”exits” til gengæld faldet fra 43 sidste år til kun 11 i år. Men selvom antallet af exits er faldet, er gevinsten det bestemt ikke. Hvor danske business angels sidste år fik pengene knap tre gange igen, har de i 2018 næsten 5-doblet deres investeringer ved exit.

”Det lader til, at mange af de mere end 500 selskaber i porteføljerne hos DanBAN’s medlemmer er i god gænge, og der varmes op til rigtig lovende exits på et senere tidspunkt. Jeg tror også, at det dalende antal exits er et tegn på, at kravene til salgsprisen ved exit er steget. Det tyder på, at forventningerne til gevinsten er helt i top – kun når man får en virkelig god pris slår man til” siger Jesper Jarlbæk, formand for DanBAN.

Undersøgelsen viser derudover, at andelen af aktive engle med minimum én investering i det seneste år er faldet en smule fra 2017 til 2018. Men tallet er dog stadig over dobbelt så højt som EU-gennemsnittet.

”Set i en international sammenhæng, har vi et meget, meget aktivt investornetværk, der er i konstant vækst. Vi oplever ligesom mange andre investornetværk, at der hele tiden kommer flere engle frem i Danmark, hvilket vi meget konkret kan se på vores rekordstigning af medlemmer på 24% i 2018. Danmark er også virkelig kommet på verdenskortet med flere eksempler på startups, som har opnået international anerkendelse og succes,” siger Jesper Jarlbæk.

 ”Englene” investerer ikke bare penge men også tid typisk i små unoterede iværksætterselskaber eller ”Startups”. Hvert medlem af netværket har i gennemsnit medejerskab i hele seks virksomheder.

”Englene er vigtige særligt i virksomhedernes tidlige faser. De bidrager ikke bare med kapital, men også med strategisk erfaring og et bredt netværk af uvurderlige kontakter. I de kommende år tror jeg også, at vi vil se englene drive en god del af investeringerne bag den grønne omstilling, hvor Danmark i øvrigt også er forgangsland”, udtaler Jesper Jarlbæk.

DanBANs medlemsanalyse 2017 – investeringsaktiviteten er øget med hele 15%

By | Statistik

På Business Angel årsmødet onsdag d. 16 maj besøgte ca. 240 danske business angels SDU Cortex Lab i Odense. Det var også dagen, hvor vi vanen tro kunne afsløre tallene fra DanBANs medlemsanalyse 2017, med en svarprocent på 100 procent.

DanBAN medlemmer og business angels investerede i 2017 rekordhøje summer i danske iværksættervirksomheder. Englene, som medfinansierer omkring 100.000 arbejdspladser på landsplan, er begyndt at investere sammen gennem såkaldte syndikater. Det betyder flere penge til den enkelte iværksætter.

Læs mere i vores seneste medlemsundersøgelse her. For English click here.

Flere aktive business angels i 2017.

Undersøgelsen viser, at DanBANs medlemmer øgede investeringsaktiviteten med hele 15% sidste år.

77% af englene foretog en investering i 2017 sammenlignet med 67% året forinden. Samtidig steg investeringerne målt i kroner og ører. DanBANs medlemmer investererede knap 192 mio. kr. i iværksættervirksomheder, og på landsplan skønnes beløbet at være i omegnen af 6 mia. kr.

“Aldrig før er så store beløb gået fra business angels til unge danske iværksættere. Vi nærmer os én million kr. investeret pr. virksomhed. Englene afhænder succesvirksomheder med høje afkast, og det vidner, om at danske business angels er blevet topprofessionelle”, siger Jesper Jarlbæk, formand for DanBAN og næstformand i DVCA, brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels

Pengene næsten 3 gange igen

Undersøgelsen fra DanBAN viser, at danske business angels skabte konkurrencedygtige afkast i 2017. Hvis der var investeret én krone i hver af de 43 virksomheder, som er afhændet i 2017, så ville den oprindelige investering på 43 kr. have givet et afkast på 125 kr. Det svarer til en multipel på 2,9. Afkastet er på samme høje niveau som de foregående fire år og statistikken er nu baseret på 135 exits siden 2013.

“Business angel-investeringerne gav pengene knap 3 gange igen i 2017, og det er et flot resultat. Det viser, at business angels investeringer som investeringsklasse er mere end konkurrencedygtige ift. andre typer investeringsaktiver”, udtaler Jesper Jarlbæk.

Danske business angels investerer særligt i IT- og fintech-virksomheder, som tilsammen udgjorde næsten halvdelen af englenes porteføljer i 2017. Øvrige brancher som englene investerer i er bl.a. detailhandel, sundhedsteknologi, biotek og Life science samt kreative industrier.

Engle går sammen i syndikater

På 5 år er antallet af medlemmer i DanBAN steget fra 70 engle i 2013 til 132 engle i 2017. Og i år er der foreløbig kommet 28 yderligere medlemmer til.

Ikke alene er der kommet markant flere engle, men de er også begyndt at investere sammen i syndikater af op til 20 engle. Syndikaterne øger professionalismen, reducerer risikoen og sikrer flere penge til iværksætterne.

“Når flere engle med komplementerende ekspertise investerer sammen styrker det professionalismen. Og når der er flere mennesker bag, betyder det typisk også større pengebeløb til den enkelte iværksætter, hvilket kan sætte yderligere turbo på væksten”, runder Jesper Jarlbæk af.

DanBAN-undersøgelsen viser, at andelen af business angel-medlemmer som har ejerandele på blot 2% eller derunder i deres porteføljevirksomheder voksede fra knap 10% i 2016 til knap 24% i 2017. Der vidner om, at syndikater i høj grad er slået igennem i Danmark.

Læs mere i vores seneste medlemsundersøgelse her. For English click here.

Vækstfondens Business angel analyse 2017

By | Statistik

Årets kortlægning af aktiviteter i business angel-miljøet, som er gennemført Danish Business Angels, Keystones og Vækstfonden, viser, at de aktive business angels i 2016 foretog 289 investeringer for 342 mio. kr. Heraf var over halvdelen nye investeringer.

Hovedresultaterne er:

  • De aktive BA’er har foretaget flere end 289 investeringer i 2016 for et samlet beløb på 342 mio. kr. Det svarer til 1,6 investeringer per BA for et gennemsnitligt beløb på 1,9 mio. kr.
    En stor del af investeringerne er nyinvesteringer. Andelen af nyinvesteringer udgjorde 55 pct. i 2015, mens den udgør 70 pct. i 2016.
  • BA’erne har foretaget 45 exits i 2016, hvor den gennemsnitlige multipel (investering x retur) er beregnet til 3,4x.
  • Erfaring som BA ser ud til at have en positiv effekt på de gennemsnitlige exitmultipler. I hvert fald har de engle, der har foretaget deres første investering før 2005, opnået højere gennemsnitlige exitmultiper (3,4x) på deres exits i 2015 og 2016 end dem med mindre erfaring (2,4x).
  • Der var 2015 og 2016 en positiv sammenhæng mellem porteføljestørrelse og gennemsnitlige exitmultipler. Det er specielt BA’erne med en portefølje på 1-2 virksomheder, som har oplevet lavere multipler på deres exits sammenlignet med BA’erne med større porteføljer.

Læs hele analysen her.

DanBAN´s medlemsanalyse 2016

By | Nyheder, Statistik

I går, torsdag d. 18 maj besøgte ca. 100 danske business angels SDU Cortex Lab i Odense. Det var også dagen, hvor vi i DanBAN kunne afsløre tallene fra vores medlemsanalyse 2016, med en svarprocent på 100. 

Torsdag d. 18 maj løb årsmødet 2016 af stablen, og her på målstregen kan vi igen i år bryste os af en ny besøgsrekord. I samme anledning offentliggjorde bestyrelsesformand, Jesper Jarlbæk DanBAN´s seneste medlemsundersøgelse.

DanBAN medlemmerne har i 2016 investeret rekordhøje summer i iværksætteri, og har skabt over 50.000 arbejdspladser på landsplan. Englene har en samlet investeringssum på 169,8 millioner kroner, i 282 danske vækstvirksomheder.

Læs mere i vores seneste medlemsundersøgelse – find den her. In English here.