Category

Statistik

Danish Business Angels medlemmer investerer 1. million kr. hver dag i danske startups – året rundt

By | Statistik

 

Danish Business Angels (DanBAN) og dets medlemmer har foretaget hundredvis af investeringer i både danske og udenlandske startups. De nyeste tal fra medlemsundersøgelse over 2020 aktiviteterne viser, at DanBANs knap 250 Business Angels har slået kræfterne sammen og investeret for ca. 365 mio. kr. i startups – det vil sige, investeringer svarende til gennemsnitlig 1 mio. kr. pr dag i 2020. Derudover 2016 har summen af investeringerne rundet 1,1 milliard. Begge dele sætter atter en ny rekord.

Se hele analysen her.

 

DanBANs årlige medlemsundersøgelse viser, at covid-19 pandemien ikke har stoppet investeringslysten blandt Business Angels. Tværtimod er antallet af investeringer steget med knap 75%, hvilket i 2020 har medført 365 investeringer i vækststadiet af små virksomheder. Dette har resulteret i, at DanBAN for første gang runder en samlet investeringssum på 1,1 milliard over de seneste 5 år. Alene i 2020 var den samlede investeringssum 365 mio. kr., hvilket er en stigning på knap 42% i forhold til 2019. Medianen for en investering i en virksomhed er steget med 15% til 220.000 kr. per Business Angel.

 

“DanBAN´s årlige undersøgelse er uden sammenligning den bedste kortlægning af Business Angel aktiviteter, i Danmark og nok også i Europa.

I et år udfordret af CoVID-19 præsterede DanBAN fremgang på alle fronter. Vores investeringstakt voksede med over 40 % og sammen med Vækstfonden sikrede vi mere end 700 mill. kr til danske startups. Det skaber fremtidens arbejdspladser og bidrager til vores allesammens velfærd” Siger Jesper Jarlbæk, formand for DanBAN.

 

Foreningens medlemmer har trods pandemiens omstændigheder formået at opnå samme konkurrencedygtige afkast som i 2019. Analysen viser, at MoneyBackMultiple (MBM) i 2020 svarer til 3,0, som svarer til det foregående års samme høje niveau. Dette tal er baseret på de 32 exits, som er foretaget i 2020, hvilket er en stigning på 10% sammenlignet med sidste års exits. Det store engagement afspejles også i antallet af medlemmernes medejerskab i virksomheder, som i år ligger på et gennemsnit på 5,5 virksomheder og med en median på 4. Dette viser et højt aktivitetsniveau blandt DanBANs Business Angels.

Vækstfonden er som en af vores samarbejdspartnere også en vigtig kilde til kapital. Vores medlemsundersøgelse viser at vækstfondens produkter har gearet vores medlemmers investeringer med 320 mio DKK i lån. Dette har resulteret i, at der samlet er sendt knap 700 mio DKK i arbejdskapital ud til iværksætterne.

 

“Dette års medlemsanalyse viser, at vores medlemmer gennem krisen har fundet et ekstra gear og øget investeringsaktiviteten. Vi oplevede kortvarigt, at medlemmerne skulle sikre deres eksisterende portefølje inden de aktivt investerede igen.

Med resultatet fra 2020 kan vi se, at vi hjulpet med at holde hånden under de danske startups og stillet arbejdskapital til rådighed, og det er vi ret stolte af” Siger Michael Hansen, administrerende direktør for DanBAN.

 

Med sine godt 270 medlemmer i dag er DanBAN Danmarks største professionelle non-profit medlemsnetværk for Business Angels med et årligt dealflow af 600 startups. DanBAN er en forening der er 100% privatfinansieret af sine medlemmer og partnere. Kapitalsøgende startups kan uden omkostning frit komme i kontakt med foreningens medlemmer. DanBANs mange medlemmer besidder hands-on viden som tidligere succesfulde iværksættere, der nu gen-investerer deres tid og dele af deres formuer i den næste generation af passionerede iværksættere.

 DanBANs medlemmer består i 2020 af 90.1% mænd og 9.9% kvinder i alderen 27 år til 80 år. Den gennemsnitlige anciennitet som Business Angel er knap 8 år, men strækker sig helt til en forbløffende 46 år. Blandt startups består 16.9% af miksede teams af både kvindelige og mandlige founders. Mere end 20% af startups har minimum 1 kvindelig founder.

 

DanBANs medlemsanalyse 2019 – Danish Business Angels investerede over en kvart mia. kr. i startups, hvilket er ny rekord

By | Statistik

Danish Business Angels (DanBAN) har hvert år siden 2016 tilført trecifrede millionbeløb ind i vækstlaget af små virksomheder. Og sidste år var heller ingen undtagelse. Foreningens seneste medlemsanalyse viser, at DanBANs knap 200 business angels tilsammen har investeret 256 mio. kr. i startups i 2019, hvilket er en ny rekord.

Se hele analysen her.

Medlemsanalysen viser, at de private investorer de sidste fire år samlet har bidraget med 790 mio. kr. til små virksomheders tidlige vækstrejser. Analysen viser desuden også, at investeringslysten aldrig har været større. I 2019 steg den samlede investeringssum til 256,4 mio. kr., hvilket er næsten 50% højere end i 2018. Men det er ikke den eneste rekord som fremgår af den dugfriske medlemsanalyse. I alt fik 209 virksomheder en gennemsnitlig investering på 1,23 mio. kr., hvilket gør 2019 til det første år i DanBANs levetid, hvor den gennemsnitlige investering pr. virksomhed var på mere end én mio. kr.

“Det er endnu et år i rækken med positiv udvikling på alle fronter. Andelen af vores medlemmer, som foretog en eller flere investeringer sidste år, er på 68%. I det europæiske netværk er det tilsvarende tal på 20%, så i den sammenhæng er vi usædvanligt aktive herhjemme,” siger Jesper Jarlbæk, formand for DanBAN.

Foruden den massive fremgang i investeringer i vækstlaget i Danmark viser undersøgelsen også, at antallet af såkaldte ”exits” næsten er tredoblet, fra 11 sidste år til 29 i år. Ydermere fremgår det tydeligt, at foreningens medlemmer fortsat er i stand til at skabe konkurrencedygtige afkast. Hvis der var investeret én krone i hver af de 29 virksomheder, som er afhændet i 2019, så ville den oprindelige investering på 29 kr. have givet et afkast på 84,14 kr. Det svarer til en multipel på 3,0. Afkastet er således på det samme høje niveau som de foregående seks år og statistikken er nu baseret på 174 exits siden 2013.

DanBAN er Danmarks største professionelle non-profit netværk for business angels og er 100% finansieret af sine medlemmer og samarbejdspartnere. DanBAN kræver hverken honorarer eller medejerskab fra de kapitalsøgende startups, som gerne vil i kontakt med foreningens godt 200 medlemmer. Mange af DanBANs medlemmer er selv tidligere succesfulde iværksættere som har solgt deres virksomheder og som nu geninvesterer deres tid og dele af deres formuer i den næste generation af passionerede iværksættere.

“Det er nogle helt fantastiske resultater vi kan se i medlemsanalysen. Jeg er meget begejstret for at vi er en datadrevet forening der har så detaljeret et overblik over vores medlemmers investeringsaktiviteter,” siger Michael Hansen, som pr. 1. juni er tiltrådt som DanBANs administrerende direktør som led i at bringe foreningen videre til det næste udviklingstrin.

Medlemsanalysen viser, at medianen for en investering i en virksomhed var på lige knap 200.000 kr. pr. DanBAN business angel. Samtidigt har mere end to tredjedele af foreningens medlemmer foretaget mindst én investering i 2019. Størstedelen af de foretagede investeringer er foregået via. syndikater, hvor flere investorer går sammen om en investering. Syndikaterne øger professionalismen, reducerer risikoen og sikrer flere penge til iværksætterne.

DanBANs medlemsanalyse 2018 – Over en halv milliard kroner er skudt ind i startups over de seneste tre år

By | Statistik

DanBAN har hvert år siden 2016 tilført trecifrede millionbeløb ind i vækstlaget af små virksomheder – og forventningerne til store gevinster er ligeså skyhøje som investeringerne.

På Business Angel årsmødet onsdag d. 26 juni besøgte ca. 250 danske business angels Odense Congress Center. Det var også dagen, hvor vi vanen tro kunne afsløre tallene fra DanBANs medlemsanalyse 2018, med en svarprocent på 100 procent. 

Medlemmerne af Danish Business Angels (DanBAN) – viser, at de private investorer de sidste tre år samlet har bidraget med 533,6 mio. kr. til små virksomheders tidlige vækstrejser. Det sker over en periode, hvor danske SMV’er iflg. SMV-barometret også har hævet omsætningen med godt 15,3%.

Se hele analysen her.

Samtidig med, at de danske engle har investeret massivt i startups de seneste år, er antallet af såkaldte ”exits” til gengæld faldet fra 43 sidste år til kun 11 i år. Men selvom antallet af exits er faldet, er gevinsten det bestemt ikke. Hvor danske business angels sidste år fik pengene knap tre gange igen, har de i 2018 næsten 5-doblet deres investeringer ved exit.

”Det lader til, at mange af de mere end 500 selskaber i porteføljerne hos DanBAN’s medlemmer er i god gænge, og der varmes op til rigtig lovende exits på et senere tidspunkt. Jeg tror også, at det dalende antal exits er et tegn på, at kravene til salgsprisen ved exit er steget. Det tyder på, at forventningerne til gevinsten er helt i top – kun når man får en virkelig god pris slår man til” siger Jesper Jarlbæk, formand for DanBAN.

Undersøgelsen viser derudover, at andelen af aktive engle med minimum én investering i det seneste år er faldet en smule fra 2017 til 2018. Men tallet er dog stadig over dobbelt så højt som EU-gennemsnittet.

”Set i en international sammenhæng, har vi et meget, meget aktivt investornetværk, der er i konstant vækst. Vi oplever ligesom mange andre investornetværk, at der hele tiden kommer flere engle frem i Danmark, hvilket vi meget konkret kan se på vores rekordstigning af medlemmer på 24% i 2018. Danmark er også virkelig kommet på verdenskortet med flere eksempler på startups, som har opnået international anerkendelse og succes,” siger Jesper Jarlbæk.

 ”Englene” investerer ikke bare penge men også tid typisk i små unoterede iværksætterselskaber eller ”Startups”. Hvert medlem af netværket har i gennemsnit medejerskab i hele seks virksomheder.

”Englene er vigtige særligt i virksomhedernes tidlige faser. De bidrager ikke bare med kapital, men også med strategisk erfaring og et bredt netværk af uvurderlige kontakter. I de kommende år tror jeg også, at vi vil se englene drive en god del af investeringerne bag den grønne omstilling, hvor Danmark i øvrigt også er forgangsland”, udtaler Jesper Jarlbæk.

Registerbaseret analyse af business angels i Danmark – 2018

By | Statistik

Artiklen er taget fra Vækstfondens hjemmeside. Se original artikel her

Vækstfonden, DanBAN, Keystones og DVCA foretog i 2017 en registerbaseret opgørelse af danske private investorer, for at danne et bedre billede af, hvor mange private investorer der reelt var i Danmark.

 

Et år efter den første opgørelse gentages analysen, med henblik på at skabe et overblik over udviklingen i antallet af danske private investorer og deres aktiviteter, og ydermere danne et endnu mere nuanceret billede heraf. Vi har desuden valgt at se nærmere på den gruppe af private investorer, som betegnes business angels. Disse investorer er kendetegnet ved at investere i de tidlige faser af en virksomheds udviklingsforløb.

 

Antallet af business angels (BA’er) i Danmark skønnes samlet set at udgøre ca. 4.500. Heraf udgør antallet af ‘aktive’ engle, dvs. BA’er som har mindst to selskaber i deres portefølje og én bestyrelsespost, knap 2.200.

 

 • Antallet af aktive BA’er er forøget med 280 det seneste år – en stigning på 15 pct.
 • De aktive BA’ere har typisk 2-3 porteføljevirksomheder og 1-2 bestyrelsesposter.
 • 9 pct. af englene i Danmark er kvinder.
 • 78 pct. af BA’erne syndikerer med andre engle.
 • Det samlede antal ansatte i BA’ernes portefølje er knap 65.000 – en forøgelse på mere end 5.000 sammenlignet med 2017.
 • 20 pct. af investeringerne er foretaget i it-virksomheder.

 

Læs hele Registerbaseret business angels analyse her

DanBANs medlemsanalyse 2017 – investeringsaktiviteten er øget med hele 15%

By | Statistik

På Business Angel årsmødet onsdag d. 16 maj besøgte ca. 240 danske business angels SDU Cortex Lab i Odense. Det var også dagen, hvor vi vanen tro kunne afsløre tallene fra DanBANs medlemsanalyse 2017, med en svarprocent på 100 procent.

DanBAN medlemmer og business angels investerede i 2017 rekordhøje summer i danske iværksættervirksomheder. Englene, som medfinansierer omkring 100.000 arbejdspladser på landsplan, er begyndt at investere sammen gennem såkaldte syndikater. Det betyder flere penge til den enkelte iværksætter.

Læs mere i vores seneste medlemsundersøgelse her. For English click here.

Flere aktive business angels i 2017.

Undersøgelsen viser, at DanBANs medlemmer øgede investeringsaktiviteten med hele 15% sidste år.

77% af englene foretog en investering i 2017 sammenlignet med 67% året forinden. Samtidig steg investeringerne målt i kroner og ører. DanBANs medlemmer investererede knap 192 mio. kr. i iværksættervirksomheder, og på landsplan skønnes beløbet at være i omegnen af 6 mia. kr.

“Aldrig før er så store beløb gået fra business angels til unge danske iværksættere. Vi nærmer os én million kr. investeret pr. virksomhed. Englene afhænder succesvirksomheder med høje afkast, og det vidner, om at danske business angels er blevet topprofessionelle”, siger Jesper Jarlbæk, formand for DanBAN og næstformand i DVCA, brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels

Pengene næsten 3 gange igen

Undersøgelsen fra DanBAN viser, at danske business angels skabte konkurrencedygtige afkast i 2017. Hvis der var investeret én krone i hver af de 43 virksomheder, som er afhændet i 2017, så ville den oprindelige investering på 43 kr. have givet et afkast på 125 kr. Det svarer til en multipel på 2,9. Afkastet er på samme høje niveau som de foregående fire år og statistikken er nu baseret på 135 exits siden 2013.

“Business angel-investeringerne gav pengene knap 3 gange igen i 2017, og det er et flot resultat. Det viser, at business angels investeringer som investeringsklasse er mere end konkurrencedygtige ift. andre typer investeringsaktiver”, udtaler Jesper Jarlbæk.

Danske business angels investerer særligt i IT- og fintech-virksomheder, som tilsammen udgjorde næsten halvdelen af englenes porteføljer i 2017. Øvrige brancher som englene investerer i er bl.a. detailhandel, sundhedsteknologi, biotek og Life science samt kreative industrier.

Engle går sammen i syndikater

På 5 år er antallet af medlemmer i DanBAN steget fra 70 engle i 2013 til 132 engle i 2017. Og i år er der foreløbig kommet 28 yderligere medlemmer til.

Ikke alene er der kommet markant flere engle, men de er også begyndt at investere sammen i syndikater af op til 20 engle. Syndikaterne øger professionalismen, reducerer risikoen og sikrer flere penge til iværksætterne.

“Når flere engle med komplementerende ekspertise investerer sammen styrker det professionalismen. Og når der er flere mennesker bag, betyder det typisk også større pengebeløb til den enkelte iværksætter, hvilket kan sætte yderligere turbo på væksten”, runder Jesper Jarlbæk af.

DanBAN-undersøgelsen viser, at andelen af business angel-medlemmer som har ejerandele på blot 2% eller derunder i deres porteføljevirksomheder voksede fra knap 10% i 2016 til knap 24% i 2017. Der vidner om, at syndikater i høj grad er slået igennem i Danmark.

Læs mere i vores seneste medlemsundersøgelse her. For English click here.

Business angels finansierer 100.000 danske arbejdspladser

By | Statistik

Private investorer, kendt som business angels, spiller en langt større rolle i økonomien end hidtil antaget. Danmarks mere end 4.000 engle har investeret i 10.000 virksomheder og medvirker til at finansiere 100.000 arbejdspladser. Det viser en historisk stor analyse fra Vækstfonden, DanBAN, Keystones og DVCA, som netop er offentliggjort.

Business angels er private investorer, som satser på Danmarks fremtid gennem risikovillige investeringer i iværksættervirksomheder og SMV’er. Englene investerer ikke mindst i teknologivirksomheder, og investeringerne i erhvervslivets helt tidlige vækstlag giver, samfundsøkonomisk set, pengene op til 10 gange igen for hver en krone investeret.
En banebrydende undersøgelse fra Vækstfonden, DanBAN, Keystones og DVCA giver os nu, for første gang nogensinde, det fulde overblik over danske business angels og omfanget af deres investeringer. Undersøgelsen bygger på oplysninger fra CVR-registeret og er unik i verden.


Engle med stort vingefang

100.000 danske arbejdspladser er delvist finansieret af landets 4.169 aktive business angels, hvilket svarer til godt 5% af den private beskæftigelse. Det betyder, at business angel-markedet er op til 4 gange større end hidtil antaget.

Det glæder Jesper Jarlbæk, som er formand for landets største business angel netværk, DanBAN, og næstformand i DVCA, brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels. Englene udgør en ny magtfaktor i økonomien, mener han.

”Den nye undersøgelse viser at, englene har et større vingefang end man hidtil havde troet. Bl.a. står de bag 1 ud af 20 private job og investerer i stort omfang i nye teknologier. Englenes samfundsøkonomiske betydning er derfor stor og gode rammevilkår er derfor vigtige, så endnu flere virksomheder kan nyde godt af englenes investeringer, udtaler Jesper Jarlbæk.

Bygger fremtidens flagskibe
10.000 virksomheder har en business angel i ejerkredsen, hvilket svarer til antallet af virksomheder i Frederiksberg, landets 7. største kommune. Ofte er der tale om unge lovende virksomheder med under 20 ansatte, som arbejder målrettet på at blive erhvervslivets næste store flagskibe.

Englene bidrager ikke kun med kapital, men også med erfaring og forretningskompetencer, som gør det muligt for virksomhederne at tage det første svære spring fra lille iværksætter til global vækstvirksomhed.

”Business angels er fødselshjælpere for lovende unge virksomheder, som kan blive det næste Carlsberg, Lego eller Novo Nordisk. Ikke mindst indenfor it- og appbaserede løsninger har englene stærke kompetencer, som virksomhederne behøver i en tid hvor teknologien udvikler sig i et næsten eksponentielt tempo”, udtaler Jesper Jarlbæk og henviser til undersøgelsen, som viser, at computerprogrammering er den branche, som flest engle har kastet sig over.


Helt unik undersøgelse

Det der gør undersøgelsen så unik er, at den bygger på danske registerdata og på den måde giver et 1:1 indblik i de professionelle investorers investeringer i hele landet. Hidtil har danske og internationale analyser kun bygget på anekdotisk viden fra de 5-10% af englene, som er aktive i business angel-netværk mv.

Henriette Kinnunen, adm. direktør i DVCA, er stolt over, at Danmark nu går forrest i verden med en fyldestgørende markedsanalyse.

”Ligesom nogle forskere klør sig i håret over, at kun 5% af jordens havbund endnu er kortlagt, så sukker business angel-netværk i hele verden efter at få det fulde overblik af engle-investeringer og betydningen for økonomien. Det, at vi nu har kortlagt markedet i Danmark, rummer store perspektiver for fremtiden. Fremover kan vi fx følge direkte med i effekten af politiske aftaler på investeringerne. Og vi kan overvåge hvilke brancher der er i op- og nedgang”, fortæller hun.

Læs hele analysen her eller på www.dvca.dk

Vækstfondens Business angel analyse 2017

By | Statistik

Årets kortlægning af aktiviteter i business angel-miljøet, som er gennemført Danish Business Angels, Keystones og Vækstfonden, viser, at de aktive business angels i 2016 foretog 289 investeringer for 342 mio. kr. Heraf var over halvdelen nye investeringer.

Hovedresultaterne er:

 • De aktive BA’er har foretaget flere end 289 investeringer i 2016 for et samlet beløb på 342 mio. kr. Det svarer til 1,6 investeringer per BA for et gennemsnitligt beløb på 1,9 mio. kr.
  En stor del af investeringerne er nyinvesteringer. Andelen af nyinvesteringer udgjorde 55 pct. i 2015, mens den udgør 70 pct. i 2016.
 • BA’erne har foretaget 45 exits i 2016, hvor den gennemsnitlige multipel (investering x retur) er beregnet til 3,4x.
 • Erfaring som BA ser ud til at have en positiv effekt på de gennemsnitlige exitmultipler. I hvert fald har de engle, der har foretaget deres første investering før 2005, opnået højere gennemsnitlige exitmultiper (3,4x) på deres exits i 2015 og 2016 end dem med mindre erfaring (2,4x).
 • Der var 2015 og 2016 en positiv sammenhæng mellem porteføljestørrelse og gennemsnitlige exitmultipler. Det er specielt BA’erne med en portefølje på 1-2 virksomheder, som har oplevet lavere multipler på deres exits sammenlignet med BA’erne med større porteføljer.

Læs hele analysen her.

DanBAN´s medlemsanalyse 2016

By | Nyheder, Statistik

I går, torsdag d. 18 maj besøgte ca. 100 danske business angels SDU Cortex Lab i Odense. Det var også dagen, hvor vi i DanBAN kunne afsløre tallene fra vores medlemsanalyse 2016, med en svarprocent på 100. 

Torsdag d. 18 maj løb årsmødet 2016 af stablen, og her på målstregen kan vi igen i år bryste os af en ny besøgsrekord. I samme anledning offentliggjorde bestyrelsesformand, Jesper Jarlbæk DanBAN´s seneste medlemsundersøgelse.

DanBAN medlemmerne har i 2016 investeret rekordhøje summer i iværksætteri, og har skabt over 50.000 arbejdspladser på landsplan. Englene har en samlet investeringssum på 169,8 millioner kroner, i 282 danske vækstvirksomheder.

Læs mere i vores seneste medlemsundersøgelse – find den her. In English here.

Højt aktivitetsniveau blandt danske business angels

By | Nyheder, Statistik

Aktivitetsniveauet er højt blandt danske business angels – både når det kommer til investeringer og til exits. Det viser den hidtil største kortlægning af aktiviteterne i det danske business angels-miljø, som er gennemført af Danish Business Angels, Keystones og Vækstfonden.

En ny analyse, der bygger på besvarelser fra 155 aktive business angels’ aktiviteter i 2015, viser, at de danske investeringsengle er inde i en særdeles aktiv periode. Samlet set har de deltagende business angels i 2015 foretaget investeringer for op mod 300 mio. kr. i både nye porteføljevirksomheder og opfølgningsinvesteringer. I gennemsnit har hver BA’er foretaget 1,6 investeringer for gennemsnitligt 1,9 mio. kr. Og samtidig har de deltagende BA’ere i 2015 gennemført over 50 exits, hvoraf flertallet har ført til et positivt afkast med en gennemsnitlig multipel på 2,6.

Det er ikke alene pengene, der skaber resultaterne, idet analysen viser, at over halvdelen af de succesfulde business angels er dedikerede investorer, der ikke blot sætter kapital men også væsentlige tidsmæssige ressourcer af til drift og ledelse i deres gennemsnitlige 4 selskaber.

Er du nysgerrig på de øvrige resultater, kan du finde den fulde analyse her – god læselyst.

Download business angel survey 2016 her

Baggrund: Over halvdelen af besvarelserne i analysen bygger videre på den 2015-undersøgelse DanBAN offentliggjorde i maj 2016 og er et resultat af et samarbejde med Vækstfonden i efteråret, der havde til formål at gennemføre den hidtil største undersøgelse af danske BA-aktiviteter.