Category

Nyheder

Kræn Østergaard

5 skarpe til ugens investor: Kræn Østergaard

By | Mød en Business Angel, Nyheder

Af  Karoline Wolsing Wullum, Bootstrapping 23. november 2021.

Kræn Østergaard er CEO i Coop Danmark med 40.000 medarbejdere, 1,8 mio. medlemmer og en omsætning på 50 mia. kr. I år fik Coop Invest 100 mio. kr. til investering, især i foodtech. Kræn Østergaard er også selv business angel og DanBAN-medlem og har hele perspektivet fra corporate over venture- til BA-virksomhed. Herudover er han lige dele skarp og behagelig at omgås.

 

1. I interviews, fx i Lederne, lægger du meget vægt på at give medarbejdere ansvar og på at nedbryde silotænkning. Er (tidlige) startups så ikke lidt en drøm, for der lever de det jo fuldt? 

Ingen tvivl om det – den fælles mission, action-orienteringen samt fraværet af bureaukrati er herligt forfriskende i forhold til mange store koncerner og giver mig også inspiration at tage med tilbage til den kulturrejse, som vi er på i Coop. Samtidig er den mest nødvendige struktur og governance fra koncernerne meget relevant – og nødvendig – når startups skal skaleres, men det skal udvælges og doseres nøje, så agiliteten og sammenholdet ikke kompromitteres.

2. Du var også nogle år i McKinsey og har – udover at få butiksansvar som 15-årig – en klassisk lederkarriere fra ISS og Coop. Hvad giver det dig, når du skal vurdere investeringer i startups – og hvad kigger du på, når du får tid til at møde stiftere?

Jeg har interageret med rigtigt mange virksomheder og forretningsfolk igennem min karriere og er stødt på mange forskellige forretningsmodeller og -filosofier. Kombineret med konsulentværktøjskassen giver det mig dels et godt netværk at sparre med samt en god føling med, hvad og hvem der kan skabe værdi. Når jeg møder stiftere, leder jeg især efter kundeorientering, ild i øjnene, dedikation, læringsvillighed, mental kapacitet, konsistent eksekveringsevne, samarbejdsevner – og X-faktor selvfølgelig

 

Vi gør ikke alt rigtigt – langt fra – men vi forsøger virkelig at gøre Danmark, og planeten, til et lidt bedre sted”

3. Coop Danmark kan med 1/3 af dagligvaremarkedet være en af de helt store danske drivere for den grønne digitale omstilling, fx med nylig aftale om ladning af elbiler ved 500 butikker, og endnu mere med indflydelse på produktion og valg i vores måltider og madpyramide samt på overgangen fra butiks- mod onlinesalg. Hvad betyder omstillingen for dig, og hvad betyder digitaliseringen som løftestang for at skalere?

Coop er en enorm meningsfuld virksomhed for mig. Vi gør ikke alt rigtigt – langt fra – men vi forsøger virkelig at gøre Danmark, og planeten, til et lidt bedre sted, bl.a. via vores klimastrategi, hvor vi vil være klimapositive i 2030 og tage 1000.000 tons CO2 ud af værdikæden sammen med vores kunder og leverandører.

”Digitaliseringen er en kæmpe mulighed for at sætte fut under den grønne omstilling – både via startups med innovative grønne forretningsmodeller og i store koncerner, som Coop.”

Bl.a. har vi i Coop lavet verdens første dagligvare-CO2-tracker i Coop app’en og lanceret en klima-crowdfundingplatform, så vores medlemmer kan medfinansiere grøn omstilling hos vores leverandører. Digitaliseringen er en kæmpe mulighed for at sætte fut under den grønne omstilling – både via startups med innovative grønne forretningsmodeller og i store koncerner, som Coop.

 

4. Du er bestyrelsesformand for Coops softwarestartup, Lobyco. Og du har bl.a. selv investeret i bl.a. Copenhagen Optimization og Kanpla – hvorfor? Eller hvor meget er det hele for at trække læring ind til det store corporate; hvor meget er det, fordi du tror, det reelt kan ”blive til noget”?

Jeg tror meget på krydsbefrugtningen mellem det korporale og startupmiljøet. Det kræver lidt grundforståelse af begge modellers styrker og begrænsninger, for at der kan skabes synergi og ikke kun frustration, men så er der også meget gensidig læring og innovation at hente.
Men herudover giver det også personligt mening for mig at hjælpe unge, ambitiøse founders med at skabe noget stort, skabe arbejdspladser og skabe velstand i Danmark og ofte med et bidrag til løsningen af verdens problemer. Og så tror jeg da også på, at det samlet også bliver en fornuftig investering over tid – med en del gynger og karruseller.

5. Du, personligt, og Coop Invest, som partner, er medlem af Danish Business Angels-netværket. Hvorfor det? Coop er selv en tusind gange større andelsbaseret forening? 

Personligt er det af ovenstående grunde: Det giver mig inspiration til min rolle i Coop, følelsen af positiv impact og tro på, at det er risikable, men samlet set gode investeringer i sidste ende, og så er DanBAN fyldt med spændende og superhjælpsomme mennesker.

Vores søsterselskab Coop Invest er medlem for at få adgang til relevant startupdealflow, hvor Coops kompetencer og aktiver kan være katalysatorer for ekstra værdiskabelse.

”DanBAN er fyldt med spændende og superhjælpsomme mennesker.”

 

peter troensegaard

5 skarpe til ugens investor: Peter Troensegaard Jensen

By | Mød en Business Angel, Nyheder

Af  Karoline Wolsing Wullum, Bootstrapping 26. oktober 2021.

 

Ugens investor er co-founder af familievirksomheden GEPE Invest, medlem af DanBAN, bestyrelsesformand i Dogley og uddannet MSc i International Management & Marketing fra CBS. Læs om de meget forskellige investeringer i bl.a. The Syrup Co., GO-Pen og Container Living, og hvordan det er at investere via en familievirksomhed.

 

1. Du og din far, Gert Jensen, gik for ti år siden sammen i GEPE Invest, (GErt & PEter). Hvordan (sam)arbejder I? Og hvilke investeringskriterier er de vigtigste for jer?

Da vi i sin tid stiftede GEPE, var det primært med ejendomsinvestering som formål. Passionen for startupverdenen har dog altid været der, og i 2019 besluttede jeg at kaste mig ud i tilværelsen som business angel, hvilket gjorde, at vi kunne udvide forretningen til også at involvere investeringer i startups. I denne del af forretningen er jeg primus motor og står for at finde interessante cases, ofte igennem DanBAN, foretage due diligence og, i de tilfælde det er relevant, at være aktiv investor i form af bestyrelsesarbejde eller generel sparring med founders. Gert har mange års erfaring som selvstændig, har en fantastisk forretningssans og er en god ”menneskekender”, hvilket alle er kompetencer jeg trækker på i vores arbejde med startups, især i due diligence-fasen, og når der skal træffes store beslutninger.

I forhold til vores investeringskriterier, så tager de udgangspunkt i de mennesker, vi investerer i. Vi lægger vægt på, at det skal være founders, som vi kan se, brænder for at gøre en forskel og samtidig er en divers gruppe i forhold til kompetencer og personligheder. Og så skal det selvfølgelig være sympatiske mennesker. Vi udelukker ikke nogen bestemte brancher; det vigtigste for os er dog, at vi enten selv eller dem, vi investerer sammen med, besidder de fornødne kompetencer til at hjælpe selskabet godt på vej.

 

2. Du har bl.a. tidligere arbejdet i Mybankerog Implementog er uddannet MSc i International Management & Marketing fra CBS. Hvad trækker du på af kompetencer og erfaring ift. dine investeringer?

Min arbejdserfaring har givet mig eksponering over for mange forskellige brancher, men også over for både små og store organisationer. Det giver mig en god grobund for at forstå, hvad der skal til for at eksekvere i små organisationer, men også, hvad der skal til for at sælge ind til større organisationer på tværs af landegrænser. Derudover har jeg lært at sætte mig ind i forskellige industrier og forstå markedsdynamikkerne heri, hvilket har vist sig at være en fordel, når man skal tage stilling til meget forskellige startups. Jeg har haft ansvaret for alt fra strategiudvikling til eksekvering af marketingaktiviteter, så jeg har en god forståelse for at gøre en strategi eksekverbar og realistisk.

På et konkret niveau har jeg nu også et par gange opbygget og defineret digitale forretningsmodeller og dertilhørende digitale marketingstrategier. Dette har vist sig at være en god erfaring at have med, da rigtigt mange af de virksomheder, vi støder på, kan drage nytte af denne erfaring og, forhåbentlig, træffe de rigtige valg, der gør, at de hurtigere får kommercialiseret deres idéer.

Min fortid som management-konsulent har også givet en god værktøjskasse til at gå struktureret til problemstillinger og sikre, at man både får udtænkt nogle gode løsninger, men også, at løsningerne bliver fulgt til dørs. Dette, kombineret med erfaringen fra mindre organisationer, gør også, at jeg har en vis pragmatisme og forståelse for det muliges kunst i startups, men at det stadig er muligt at få eksekveret og afprøvet en masse ting på en intelligent måde.

 

3. Du har via GEPE Invest investeret i bl.a. GO-Pen, som var ugens startup i oktoberThe Syrup Co., RobottoDogleyGlycospotog Container Living. Det er en bred vifte af forskellige slags investeringer – hvorfor det?

Vores investeringer med GEPE er først og fremmest foretaget på baggrund af vores indtryk af de mennesker, der står bag, samt, om vi tror på, at de kan gøre en forskel i et spændende marked.

“Nogle gange er det markeder, vi ikke selv har den store erfaring med, og her er det vigtigt for os, at vi investerer sammen med personer, der kan bibringe relevant erfaring.”

Dette gør sig f.eks. gældende med GO-Pen og Robotto, som begge har en impact-mission, vi synes er vigtig (hhv. ”affordable insulin” og bekæmpelse af skovbrande, red.), men hvor vi selv indtager en passiv rolle. I andre kan vi, sammen med founders, se, at vi har relevant erfaring og kan hjælpe til med at udvikle bestemte dele af forretningen, som vi f.eks. gør hos Dogley og Container Living.

Derudover er vi stadig forholdsvis nye som investorer i startups og benytter også muligheden til, via vores investeringer, at blive klogere på, om der er bestemte nicher, der passer bedst til os i fremtiden. Det er desuden, for os, en god måde at stifte bekendtskab med en masse dygtige founders og medinvestorer at investere sammen med andre i en række selskaber.

 

4. Hvor aktiv er du selv personligt som investor i de startups, du har investeret i? Og hvordan er det at spille sammen med founders, der ofte må være ældre end dig selv?

I de selskaber, hvor jeg er aktiv, er jeg både aktiv som bestyrelsesmedlem, men indtager også gerne en mere aktiv rolle, såfremt det giver mening for selskabet. Hvis der er behov for sparring til udarbejdelse af strategi, go-to-market-modeller, digital marketing eller lignende, bidrager jeg gerne på ugentlig basis med at få defineret strategier og sørget for, at selvsamme bliver eksekveret. Jeg har de sidste par år brugt det meste af min tid aktivt i de startups, vi har investeret i, og har hjulpet med alt fra udarbejdelse af digital marketing strategi, udfærdigelse af funding-strategi og pitchdeck til generel sparring om digitale forretningsmodeller. Derudover er der ofte i startups alt muligt andet, der kan trænge sig på af spørgsmål og problemstillinger, og her har jeg oplevet, at det kan være til stor hjælp for founders en gang imellem at få en ”second opinion”.

Samspillet med founders, synes jeg generelt, har fungeret godt, men det er også en del af due diligence, om der er den rigtige kemi med selvsamme. Qua min erfaring, specielt med digital kommerciel strategi, kan de fleste founders, vi arbejder med, se, at de kan trække på en relevant erfaring, som ellers kan være bekostelig at købe i byen. Derudover er det mit indtryk, at mine arbejdsmetoder og generelle erfaring er værdsat, og så betyder aldersforskel heldigvis ikke så meget.

 

5. Hvad vil du mene, er de mest interessante investeringer, du har lavet gennem tiden? Og hvorfor? Og hvad ser du tegne sig i din horisont for fremtiden?

Alle de investeringer, vi har lavet, synes jeg, er interessante på hver deres måde. Nogle, fordi de tilbyder produkter eller servicer, der, for mig personligt, er spændende, og andre, fordi de har mulighed for at gøre en positiv forskel i verden. The Syrup Co. har f.eks. lavet nogle fantastiske produkter, der smager godt, er uden alkohol og kan spare restaurationsbranchen for en masse emballage og fragt på sigt. Dogley, hundenes svar på Airbnb, synes jeg personligt, er meget engagerende at arbejde med, da det kombinerer to af de mest spændende ting for mig: hunde og digitale forretningsmodeller! Og Container Living er godt på vej til at lykkes med deres mission om at skabe fleksible, bæredygtige og spændende boliger, der er til at betale.

”For mig har rollen som business angel været en indgang til startupverdenen.”

På længere sigt ser jeg mig selv som enten founder eller co-founder af en ny startup eller i en konstellation, hvor vi vil kunne tilbyde endnu mere assistance i form af kapital og kompetencer til fremtidens startups.

 

Startup Story: Finuprise

By | Investerings cases, Nyheder, Videoer

Mød Heidi Lee fra Finuprise som for nylig pitchede til vores event i København.
Vores CEO Michael Hansen interviewer hende direkte efter hun har været på ‘scenen’, og fik svar på nogle af de spørgsmål, man som founder kan have, inden man skal pitche foran vores medlemmer

For eksempel “Du har lige pitchet foran vores medlemmer, hvordan oplevede du det?”

Finuprise er en investeringsplatform for generation Y og Z. Fællesskabet på platformen følger hinandens impact investeringer, bedømmer virksomhedernes profiler ved at stemme og skaber derved transparens.

Se interviewet her:

Startup Story: Dately

By | Investerings cases, Nyheder, Videoer

Mød Nicolai M. fra Dately som for nylig pitchede til vores event i København.
Vores CEO Michael Hansen interviewer ham direkte efter han har været på ‘scenen’, og fik svar på nogle af de spørgsmål, man som founder kan have, inden man skal pitche foran vores medlemmer

For eksempel “Du har lige pitchet foran et hav af investorer, hvordan oplevede du det?”

Dately leverer hver eller hver anden måned en boks hjem til par. En boks med alt lige fra tema, aktiviteter, samtalekort, snacks og drikke.

En boks som indeholder alt hvad man skal bruge for at holde en hyggelig hjemmedate.

Se interviewet her:

DanBAN Lead investor i Healthycrop, Peter Hede, ønsker at skabe større fokus på private investeringer i Agro/ Food sektoren i Danmark

By | Investerings cases, Nyheder

Virksomheden Healthycrop har fået kapital via et DanBAN syndikat, og vi har i den forbindelse spurgt lead investor og DanBAN medlem, Peter Hede, om hans første møde med Healthycrop og hele processen i forbindelse med udvælgelsen af DanBAN investorer efter Healthycrops pitch. Læs hele interviewet med DanBAN investor Peter Hede her.

 

I hvilken forbindelse mødte du teamet bag HealthyCrop?

”Pernille og jeg mødte teamet bag Healthycrop tilbage i 2018, hvor ideen til selskabet lå som en case, der gennem et stykke tid var blevet modnet af især tidligere direktør i L&F SEGES Jan Mousing. 

Som med mange andre af den slags ideer og koncepter bruger vi en del tid i starten på at sætte os ind i teknologien, markedspotentialet, mulighederne for patentbeskyttelse m.m., inden vi laver den første investering. 

I Healthycrop investerede vi som første investor og var aktive i processen ift. at opsætte selskabsstruktur og forhandle aftaler på plads med mere.”

 

Kan du fortælle lidt om udvælgelsen af investorer (Syndikatet) og investeringsprocessen?

”Jeg har tidligere taget lead-roller i forbindelse med syndikerede investeringer – blandt andet i DanBAN-regi – og har efterhånden fundet en model og et proces-forløb for dette, der tilgodeser både nye og garvede investorer – og ikke mindst de founders, der skal drive og udvikle virksomheden. 

Som tidlig investor i Healthycrop har det været min rolle at facilitere investeringsprocessen og fungere som bindeled mellem founders og gruppen af kommende investorer. Som i Healthycrop har jeg eksempelvis på forhånd tilkendegivet, selv at ville investere til samme valuation og betingelser som investorgruppen måtte forhandle sig frem til, således at der er et vist armslængdeprincip for al fairness skyld. Det betyder selvfølgelig også, at det ikke er mig, der skal forhandle terms, valuation og lave due diligence på investorernes vegne. Det er her vigtigt at finde et par stykker i gruppen af potentielle investorer, der vil påtage sig den rolle, og desuden også forhandle terms med virksomheden. Det har heldigvis endnu ikke været et problem, og det er min oplevelse, at det både er en fair, intensiv og meget lærerig periode for alle parter at være en del af. 

I Healthycrop var vi heldige at få et noget større investeringstilsagn end virksomheden ønskede at tage ind her og nu. Det betød desværre også, at der ikke i denne omgang blev plads til alle interesserede investorer. Det er aldrig sjovt at skulle afvise interesserede investorer, men omvendt er det også en del af gamet, som jeg tror mange af os har prøvet som private investorer.”

 

Hvorfor valgte du at investere, og hvad var det du så i casen/ hvilket potentiale?

”Jeg har qua min egen baggrund et snævert fokus på industrielle cases indenfor Landbrug/ Fødevarer, Ingredienser og Bioteknologi-sektoren, og de skal som minimum altid være skalerbare og med baggrund i stærk science og med gode patentmuligheder. 

At investere eksempelvis i et ny street-food koncept, en ny foodtruck eller nye produkter til retail er ikke mig, trods min store respekt for dem det lykkes for. Jeg kan bedst lide cases, hvor der ligger en tung veldokumenteret videnskab bag, og hvor founders ikke nødvendigvis alle er grønne post-docs, men også inkluderer mere etablerede kræfter på universiteterne og fra industrien. 

Healthycrop bygger på mangeårig verdensklasseforskning på Aarhus Universitet, har stærke muligheder for unikke og brede patentrettigheder og fra starten et internationalt fokus, der rækker langt udenfor Danmark. Det er en case, der måske vil kræve 1,0 – 1,5 mio EUR i alt frem mod 2024, hvor konceptet er færdigudviklet, og hvor virksomheden enten kan sælges helt eller delvist i form af patentrettigheder/royalties. Sådanne cases passer godt til mit temperament, pengepung og tidshorisont og står jo i kontrast til Pharma-cases, hvor finansierings- og risikoprofilerne er nogle helt andre.”

 

Efter closing, er der nogen områder, hvor du selv forventer at bidrage til Healthycrops videre udvikling?

”Jeg har fortsat tænkt mig at bidrage aktivt i Healthycrops bestyrelse, der efter investeringsrunden udover founders nu tæller en forsker fra Cornell Universitet og to yderst kvalificerede engle, der fremad repræsenterer investorgruppen.” 

 

Er der noget nyt, du har lært i processen, som du vil dele med andre investorer?

”Når man tager i betragtning, at Agro/Food sektoren er én af kun i alt fire identificerede sektorer i Danmark, hvor vi er absolut verdensførende indenfor science og tech, er det svært at forstå, at der ikke er flere private investorer, der har fået øjnene op for investeringer i området. Når man dertil lægger fordelagtige soft-funding muligheder i den tidlige fase – ikke mindst på grund af den store fokus på den grønne omstilling – og gode muligheder for at finde dygtige og internationalt orienterede medarbejdere indenfor Danmark, er der alle muligheder for nye solide internationale succeser. 

Der er i mine øjne ikke altid nogen sammenhæng mellem investeringspotentialet i en given case, og hvor let casen er at overskue og forstå ved første øjekast. Mange cases indenfor Agro/ Food kræver en del at sætte sig ind i for den kommende investor, men den investering i tid er godt givet ud ift. multipler ved en exit, hvis man formår at komme med i de rigtige cases. Cases, der i øvrigt som hovedregel altid har FN verdensmål-relevans og klima-impact, som langt overstiger cases indenfor andre sektorer.  

Vi har i Danmark en hel unik adgang til forskningsmiljøerne på universiteterne, og den forskning, der sker på danske universiteter indenfor landbrug/ fødevarer, er i den absolutte top på verdensplan. Derfor er det også lidt trist at se, at meget af den interesse og kapital til virksomheder som Healthycrop efter seed-stadiet kommer fra fonde og industrielle aktører med baggrund udenfor Danmark. Det vil jeg gerne være med til at lave om på, så de små virksomheder kan vokse sig store her i landet til gavn for samfundet og for investeringsmiljøet i Danmark. 

I øjeblikket barsler jeg sammen med flere forskningsgrupper på nye muligheder indenfor samme sektor herunder blandt andet indenfor industriel smags-sensorik og avanceret planteforædling.”

DanBAN lead angels om Owayy investeringens rejsen

By | Investerings cases, Nyheder
Vi har interviewet de to DanBAN lead angels i Owayy, Peter Harder og Jonas Berthelsen, for at høre om deres møde med startuppen Owayy (der tidligere hed GoGlamping) og spurgt dem, hvilke tanker de gjorde sig investeringsmæssigt med Owayy. Få indblik i deres proces og tanker undervejs i dette interview.

 

GoGlamping, nu Owayy, blev grundlagt med en mission om at skabe oplevelser tæt på naturen, der værner om lokalmiljøerne. Owayy.com samler unikke overnatningsoplevelser ét sted, og imødekommer ønsket om at spare miljøet, komme tættere på naturen og samtidig opleve noget helt unikt. 

Kan I, Peter Harder og Jonas Berthelsen, som lead angels fortælle lidt om, hvor I mødte teamet bag Owayy samt om udvælgelsen af investorer og investeringsprocessen?

Peter Harder (Lead Angel):
“Owayy blev startet af de to CPH studerende, Anton og Magnus i 2019 – faktisk som en del af et skoleprojekt, og den helt store launch var i marts sidste år. Det skulle vise sig at være god timing i forhold til corona nedlukningen, og danskernes manglende mulighed for at holde ferie i udlandet. Første gang jeg mødte Anton og Magnus, var til DanBAN pitch event september sidste år.

Owayy pitchen (tidligere kendt under navnet Goglamping) var god og med masser af energi. Derudover var der allerede skabt en pæn omsætning samt spændende planer for fremtiden. Det var tydeligt, at casen havde stor interesse blandt DanBAN medlemmerne, hvor i alt ca. 18 personer meldte sig på banen.

Til første møde på Matrikel1 var vi ca. 8 DanBAN’er, og da forhandlingerne samt hele processen strakte sig frem til december, var der folk som faldt fra, men for at vi kunne finde de 7 engle, som
matchede rejsen med GoGlamping bedst, besvarede alle nogle korte spørgsmål. Som lead angles gennemgik Jonas Berthelsen og jeg listen og besvarelserne af spørgsmålene sammen med GoGlamping.

Det vigtigste var at finde et hold af engle, som kunne supplere casen bedst muligt, og at vi dermed ikke skulle ende med at være syv finance folk”.

Lead Angel – Jonas Berthelsen:
”Vi investerede i Anton og Magnus, fordi vi hurtig opnåede stor tillid, da to kvikke unge fyre havde masser af energi og overskud, samt kunne belyse vores spørgsmål på en konstruktiv måde.
Deres umiddelbare tilgang til projektet var ligetil og nemt at blive inspireret af. Denne ungdommelige tilgang har det danske iværksætter miljø og vi som investorer stor glæde af.

 

Hvordan tacklede I den situation? 

Peter Harder (Lead Angel):

“Jeg følte at sagen faldt naturligt ud, og som lead engle var vi meget informative, og der blev skabt en for alle god og homogen investeringsgruppe”

 

Er det en situation du/ I har stået i før?

Peter Harder (Lead Angel):

“I 2019 havde vi MinRecept fra Aalborg, og her var vi også rigtig mange interesserede engle, som også måtte informere omkring kompetencer og erfaringsområder”.

 

Er det noget du/ I ser mere af nu end tidligere?

Peter Harder (Lead Angel):

“Grundet beskatningsreglerne hvor vi max må være syv engle i et syndikat, er det helt sikkert ikke noget, vi vil opleve forholdsvis ofte”.

 

Hvorfor valgte du/ I at investere og hvor stort er potentialet?

Peter Harder (Lead Angel): 

“Jeg har investeret i Owayy, da jeg tror rigtig meget på Anton og Magnus. De har drive, de er grundige, udviser stor dømmekraft og så supplerer de hinanden godt. Man ser også, at hele oplevelsesindustrien vokser, men så er den godt nok sat tilbage på grund af Corona, men her har Owayy også deres styrke. 

De fokuserer på overnatning i naturen, de fokuserer på at tilbyde folk nye rejser/ overnatningsoplevelser i hjemlandet, og da rigtig mange flytter til storbyerne, er der et stort ønske om i ferier og weekender at komme ud og væk fra disse byer.

Med den gode start som Owayy allerede har fået samt kapitalen fra os og Vækstfondens Covid-19 lån, og så ikke mindst timingen, ser jeg store muligheder for at vokse antallet af bookinger. 

Siden foråret er der kommet et helt nyt IT system klar, og således er det kun et spørgsmål om at trykke på speederen, og så ellers erobre markedet før konkurrenterne. Vi er allerede på vej ind i Sverige og Norge – og da ingen store spillere har sat sig rigtig på det Europæiske marked, tror jeg, at vi kan blive et interessant opkøbsemne for AirBNB, Booking.com eller andre om 3 til 5 år”.

Jonas  Bertelsen (investor):

“vi investerede i Anton og Magnus, fordi vi hurtig opnåede stor tillid, da to kvikke unge fyre havde masser af energi og overskud, samt kunne belyse vores spørgsmål på en konstruktiv måde. 

Deres umiddelbare tilgang til projektet var ligetil og nemt at blive inspireret af. Denne ungdommelige tilgang har det danske iværksættermiljø og vi som investorer stor glæde af.”

 

Er der noget nyt du/  I har lært i processen, som du/ I vil dele med andre investorer? 

Peter Harder (Lead Angel):

“Man undervurderer altid forhandlings- og kontrakt processen. Her har det for syndikatet været vigtigt, at vi har haft engle med lang erfaring og know how omkring hele kontraktarbejdet. 

Selve processen ender også med at blive en hel del længere end forventet, og det er så vigtigt ikke at gå på kompromis eller forhaste noget”.

 

Hvor mange investorer er med, og hvad er investeringsstørrelsen? 

Peter Harder (Lead Angel):

Der i alt er rejst 4 mio via DanBAN’s 7 business angels samt vækstfonden.

Healthycrops afgrøder er naturligt modstandsdygtige overfor svampeangreb

By | Nyheder

Ved at bruge Healthycrops afgrøder kan man undgå svampeangreb uden at skulle sprøjte med giftstoffer. Det betyder, at miljøet og ikke mindst vores drikkevand bliver sparet for en række kedelige giftstoffer, samtidig med at landmændenes tab som følge af svampeangreb mindskes” udtaler CEO & Co-Founder Pernille Ollendorff Hede.

Læs interviewet med Pernille Ollendorff Hede her og få hendes syn på hele rejsen fra idé til kapitalrejsning i DanBAN regi, og hvordan processen har været for Healthycrop.

 

Hvem er HealthyCrop og hvad gør jeres koncept unikt?

Healthycrop er et spin-out fra Århus Universitet stiftet i 2018, og blev oprindeligt udviklet af Co-Inventor og Co-Founder Henrik Brinck-Pedersen og Co-Founder og Bestyrelsesformand Jan Mousing. Siden er Pernille Ollendorff Hede, Co-Founder og CEO, og Peter Hede, Bestyrelsesmedlem og Co-Founder tiltrådt teamet.

Healthycrop udvikler afgrøder, der er naturligt modstandsdygtige overfor svampeangreb. I dag er der store mængder afgrøder, der hvert år går tabt på grund af svampeangreb. For at mindske disse tab sprøjter landmanden med svampegifte et antal gange i sæsonen. Ved at bruge vores afgrøder kan man undgå svampeangreb helt uden at skulle sprøjte med giftstoffer.

Dette betyder at miljøet og ikke mindst vores drikkevand bliver sparet for en række kedelige giftstoffer, samtidig med at landmændenes tab som følge af svampeangreb mindskes. Det har en ganske betydelig positiv effekt i forhold til fødevareproduktion og klimapåvirkning, men det er først og fremmest en stærk økonomisk case set fra landmandens synspunkt.

Baggrunden for Healthycrop er som følger: Når en svamp lander på en plante, har svampen brug for at få adgang til de næringsstoffer, som findes indeni plantecellerne, for at kunne vokse og leve. Det gør den ved at sprøjte en kombination af forskellige enzymer ind i planten, og dette ødelægger plantecellerne. Når svampen har adgang til næringsstoffer, kan den dele sig og angribe andre dele af planten, og resultatet er, at hele planten til sidst vil dø.

Det, der gør vores afgrøder særligt modstandsdygtige overfor svampe, er, at de producerer højere mængder af et naturligt planteenzym kaldet Nepenthesin. Dette enzym nedbryder meget specifikt et af svampeenzymerne, som ellers sikrer, at svampen får frigivet fosfat fra planten. Når svampen ikke har adgang til fosfat, vil den sulte og kan derfor ikke dele sig og angribe andre dele af afgrøden. Det lyder simpelt, og er det sådan set også. Til gengæld ligger der mange, mange års planteforskning bag denne patenterbare opfindelse.”

 

                                       Co-founder Peter Hede                                                  Co-founder Jan Mousing

 

Hvem er teamet bag HealthyCrop?

”Teamet består dels af dygtige forskere fra Århus Universitet og dels af personer med kommerciel erfaring, og som har arbejdet med forskningstunge spin-out virksomheder gennem mange år.”

 

Hvordan er jeres historie, og hvordan har jeres rejse været fra idé start til i dag?

”Teknologien bag Healthycrop bygger på mange års forskning udført i Henrik Brinck-Pedersens gruppe på Århus Universitet. I 2017 søgte Århus Universitet patent på Henriks opfindelse omkring opnåelse af svamperesistens ved at øge mængden af Nepenthesin produceret i planten. Henrik brugte det næste års tid på at modne ideen sammen med tidligere direktør i L&F SEGES Jan Mousing. Jan havde kontakt til Peter og Pernille Hede, som trådte ind som tidlige investorer, og sammen stiftede de selskabet i november 2018. Tiden efter stiftelsen blev brugt på at indhente soft funding og få teknologien overført fra byg, hvor der allerede var lavet proof of concept studier, over til majs-planter, der er den største afgrøde tiltænkt dette koncept.”

 

Hvordan og hvornår kom I i kontakt med DanBAN? – Og hvorfor valgte I at søge investorer og investering via DanBAN?

”Peter Hede er medlem af DanBAN og har erfaring fra tidligere syndikerede investeringer. Derfor var det naturligt at forsøge at rejse penge herigennem som første mulighed. Vi har tidligt i forløbet fået tilbud om og pænt sagt nej tak til finansiering fra en mulig kommende køber af virksomheden, og valgte investeringen fra DanBAN for at sikre os størst mulige frihedsgrader i forhold til virksomhedens videre udvikling og fremtidige exit muligheder”.

 

Hvornår fik HealthyCrop en investering?

”Investeringen fra DanBAN syndikatet kom på plads i august/september 2021.”

 

Hvordan var kontakten, forløbet og samarbejdet med DanBAN i processen?

”Det har fungeret glimrende både i ansøgningsprocessen, dialogen og pitch eventet samt efterfølgende i due diligence fasen. Det har i høj grad været drevet via Peter Hedes erfaring og netværk og ikke mindst dygtige og erfarne medlemmer fra investorkredsen.

At opnå investering gennem et DanBAN syndikat har fungeret ganske fint. Due diligence processen har været tids- og ressourcekrævende, men vi har oplevet en god dialog med investorteamet og alt er foregået i gensidig respekt og i forhold til en overordnet aftalt tidsplan.”

 

                               Co-founder Pernille Hede                                        Co-founder Henrick Brinck-Pedersen 

 

Hvilke tanker og refleksioner har I haft omkring processen?

”Det har været en fin og professionel proces, og vi er meget glade   for også at fået stærke kompetencer blandt investorgruppen ombord i Healthycrops bestyrelse som følge af investeringen.”

 

Hvilke råd vil du give til andre startups, der går i tanker om at søge funding via investorer?

”Det tager altid længere tid at rejse penge, end man først estimerer. Til gengæld er det vores vurdering, at man som startup altid skal tænke sig godt om ift. hvem, man inviterer indenfor i ens virksomhed og under hvilke betingelser, det sker til. Man er meget tæt på sine investorer og skal fungere sammen i en årrække. Derfor er det vigtigt med god kemi og gensidig respekt for hinandens prioriteter og kompetencer.”

Læs mere om hvordan din startup kommer i betragtning til at modtage funding via DanBAN.

5 skarpe til ugens investor: Lars Fejer

By | Nyheder

Af  Karoline Wolsing Wullum, Bootstrapping 11. oktober 2021.

 

Lars Fejer har årelang konsulenterfaring fra corporates, der tæller Ørsted, Carnegie og EY, hvor han bl.a. har rådgivet inden for M&A og grøn energi. Selvom han er på tærsklen til at skulle til USA, hvor han med sit LF Green Energy & Capital overflytter konsulentgerningen, er han gået ind som investor i en række startups. Lars Fejers investeringer er i flere omgange sket gennem DanBAN, hvor han f.eks. senest er gået ind som lead investor i Climaider. Han er derudover investor og bestyrelsesmedlem i bl.a. Flowplan, The Syrup Company, Engii-SOFT og Unilån.

 

1. Du har startet din karriere i store corporates som Ørsted, Carnegie og EY. Hvorfor er du de senere år gået ind som investor i startups, og hvad tager du med dig fra dit ”gamle” liv?

”Som M&A-rådgiver er man oftest kun med i en kort – men spændende – tid i virksomhedernes liv, og jeg har haft et ønske om at deltage mere aktivt i udviklingen af selskaber og organisationer. Jeg har også haft et ønske om at følge og hjælpe virksomheder over en længere periode, som aktiv medejer og ikke bare i en transaktionsfase. Jeg har gennem årene mødt og arbejdet tæt sammen med en lang række dygtige virksomhedsledere, som har skabt fantastiske virksomheder, og jeg synes, det er inspirerende at få lov til at involvere mig i og hjælpe bl.a. startups og dygtige iværksættere i det omfang, jeg kan.

Jeg har jo ikke selv stået i spidsen for en startupvirksomhed, men samarbejder oftest med andre private investorer, som har gjort netop dette. Jeg kan til gengæld bl.a. bidrage med relevant proceserfaring m.v. fra omfattende M&A, due diligence og
transformationsprocesser, hvorfra jeg prøver at tage det mest relevante med som investor og tilpasse det til noget brugbart for en startup.”

 

2. Du er relativt nyt medlem i DanBAN, men har alligevel brugt netværket aktivt – f.eks. som lead investor i Climaider. Hvorfor er det dig, der ender med at gribe den bold, når du står og er på vej til USA, og der helt givet har været en hel del andre i DanBAN, der har været interesseret i casen?

”De +300 medlemmer i DanBAN er en unik ressource af erfaring og track-record inden for bl.a. ledelse af startups, tech-forståelse, salg/markedsføring og meget dyb viden inden for stort set alle industrier, og dette påskønnes af mange startups. Til
tider mangler der dog desværre nok lidt tid, lyst, erfaring og evner til at lede en investeringsproces fra investorsiden i DanBAN, også i situationer, hvor der ellers generelt set er stor interesse for og opbakning til at investere i en virksomhed. DanBAN
har også iværksat initiativer til at incentivere og bakke op om rollen som lead investor. Min baggrund har så gjort, at det nok er nemmere for mig at påtage mig lead investor-rollen end for flere andre.

I situationen med Climaider tog jeg et personligt møde med founders i Climaider, hvor de overbeviste mig om, at teamet simpelthen fortjente at få midlerne til at realisere visionen. Derfor påtog jeg mig rollen som lead investor og arrangerede en due diligence-proces og forhandlede transaktionsdokumenter m.v. – og heldigvis sådan, at der var bred opbakning blandt investorerne til at gennemføre investeringsrunden. Climaider kunne endda have rejst flere penge, end de gjorde i
denne runde.”

 

3. Hvad er de vigtigste ting at tage højde for, når man går ind som lead investor i et investeringsnetværk? Hvilken vægt har faktorer som aflønning og warrants f.eks. i tilfældet med Climaider?

”Der er forskellige måder at være lead investor på, og enhver investor har nok også områder, som de synes er mere eller mindre vigtige i en given situation. For mig er det væsentligt at køre en due diligence-proces, som er tilpasset en startup, men som samtidig skal munde ud i noget materiale, inkl. Q&A-runder, som giver de mulige investorer et ordentligt grundlag for at sige ja – eller nej – til at investere i virksomheden. Samtidig skal der forhandles og ultimativt underskrives nogle investeringsdokumenter, ejeraftale m.v., som sikrer investorerne rimelige og fornuftige rettigheder – ikke bare på investeringstidspunktet, men også adskillige år ude i fremtiden – samtidig med at founders ikke bliver ”kørt over”, og der sikres et rimeligt grundlag for at drive virksomheden.

DanBAN har lavet nogle retningslinjer for at tilbyde aflønning, i form af warrants, til en lead investor. De gange, hvor jeg har været lead investor, har jeg dog fravalgt en egentlig aflønning, da jeg synes, det bliver lidt for komplekst og ekstra tidskrævende. Jeg har generelt haft et ønske om at være ligestillet fuldt ud med de øvrige investorer, som hver især – forhåbentlig på deres måde – også kommer til at bidrage til udviklingen af virksomhederne. Som før nævnt synes jeg dog generelt, at det er godt af DanBAN at tænke i incentivering af lead investors.”

 

4. Du rykker til USA med LF Green Energy & Capital igennem hvilken, du rådgiver inden for investering i grøn energi/cleantech. Hvordan oplever du, at markedet her ser anderledes ud i USA?

”Det er lidt tidligt at sige, og jeg har ikke besluttet mig for, om jeg vil deltage i business angels-netværk i USA eller blot fortsætte i DanBAN. Vi er vel egentlig meget godt med i Danmark ift. kapital til startups, men det er mit indtryk, at markedet i USA er endnu mere ”professionaliseret” i form af ekstremt mange – også early stage – VC’s. Der er Danmark jo en lille geografi med et begrænset antal VC’s med lokal repræsentation. Derfor tror jeg også, at business angels i Danmark har en større betydning ift. USA, selvom vi også ser flere og flere VC’s i Danmark. I forhold til grøn energi/cleantech er USA jo i meget høj grad baseret på ureguleret/fri markedsøkonomi i et meget stort marked, hvor de offentlige myndigheder/staten og regulering spiller en større rolle i Danmark. Dette kan være en fordel nogle gange i Danmark, men også en hæmsko. F.eks. er markedet for opsætning af nye vindmøller på land i Danmark nærmest ikke-eksisterende længere. Det er muligvis ved at være sådan, at det frie og meget store marked i USA giver et bedre grundlag for udvikling af cleantech-virksomheder end det mere regulerede marked i Danmark, som ellers direkte eller indirekte har hjulpet en række globale cleantech-virksomheder frem.”

 

5. Hvad kigger du særligt efter, når du udser dig en investeringscase, og hvordan går du til dealflow?

”Jeg tror de fleste investorer har en række kriterier, som de vurderer nye investeringsmuligheder på. Jeg har bl.a. et fokus på skaleringsmuligheder inden for et afgrænset segment, og om teamet udviser et klart kendskab til deres industri og målgruppe. Det væsentligste for mig er dog teamet, som skal levere – og om de har den rette energi, drive og personlighed til at gøre deres startup til en succes. Jeg har ikke kun en finansiel tilgang til mine investeringer og dealflow – for mig skal der være noget ekstra, som giver mig lyst til at investere penge og tid i en virksomhed. Det skal ikke ”kun” være en god finansiel investering. Jeg har også investeret i virksomheder, som jeg selv har hjulpet med at rejse kapital – men her skal man naturligvis være meget opmærksom på eventuelle interessekonflikter, og hvilken kasket man har på i forløbet: Er man rådgiver for selskabet eller investor? Mit dealflow kommer af en blanding af personlige og professionelle kontakter samt det dealflow, som kommer gennem DanBAN. Jeg kan kun anbefale startups at kigge på DanBANs +300 medlemmer som en mulighed for at rejse kapital, men også gerne med en selektiv tankegang om, at de investorer, man får ind, skal være nogle som bidrager til en
succesfuld udvikling i selskabet.”

Climaider gør det muligt for forbrugere at beregne deres eget klimaaftryk

By | Nyheder

Ideen til Climaider opstod da Oliver Martinsen, Founder og CEO og Oskar Hansen, Founder og COO, efter gymnasiet savnede et sted, hvor de kunne beregne deres CO2-aftryk og klimakompensere gennem troværdige CO2-reducerede projekter. Vi har spurgt ind til Climaiders idégrundlag, koncept og rejse fra den spæde start til syndikat med DanBAN.  

 

”Hvem er Climaider og hvad gør jeres koncept unikt?”
Gennem Climaider-appen kan man som forbruger beregne sit klimaaftryk ved at svare på spørgsmål vedrørende ens bolig, kost, transport, forbrug og flyrejser. Herefter kan man gennemføre forskellige udfordringer, der hjælper en med at reducere sit klimaaftryk. Slutteligt kan man tilmelde sig et månedligt medlemskab, hvor man fjerner CO2 og planter træer, og derved klimakompenserer for den udledning, man ikke kan undgå.

Det unikke ved Climaider er, at vi hjælper vores brugere med at udføre de handlinger, der giver mest bang-for-your-buck klimamæssigt. Man kan som forbruger godt vaske med kastanjer og derved føle, at man lever klimavenligt,
men hvis ens pension samtidigt er investeret i fossile brændstoffer, er sagen lidt en anden.

Gennem udfordringerne i appen prøver vi at fortælle vores brugere, hvor de kan gøre den største klimamæssige indsats. En del af vores job er at researche markedet for forskellige ydelser og finde de mest klimavenlige, og samtidig gøre det nemt at bruge det mere klimavenlige valg.

Et helt specifik eksempel på dette er klimavenlige elselskaber. Markedet for “grøn strøm” er noget af en jungle. Vi har derfor gennemgået de forskellige udbydere, og fundet frem til det selskab, som vi mener, er det mest klimavenlige.

Det er noget, som har taget os overraskende langt tid, og som vi forhåbentligt kan spare vores brugere for. Udover at anbefale et specifikt selskab, gør vi det også nemt at skifte fra ens nuværende selskab, hvilket let kan gøres via app´en med få informationer og klik. Herudover har vi også en B2B-afdeling, som hjælper over 60 virksomheder med CO2-beregninger, klimakompensation og reduktionstips.

 

Hvem er teamet bag Climaider?
”I Climaider er vi pt. otte unge mennesker, der arbejder fuldtid fra vores lokaler på Blågårds Plads på Nørrebro. Tre af os arbejder med salg og marketing, og fem arbejder med produktudvikling”.

Hvordan er jeres historie og hvordan har jeres rejse været fra idé start til i dag?
”Fra den spæde start var Climaider udelukkende en medlemskabsforretning, hvor vores medlemmer betalte et månedligt beløb, som vi tog et administrationsgebyr til drift og markedsføring.

Vi oplevede relativt hurtigt efter vores start, at vores medlemmer gerne ville have hjælp til at reducere deres udledning, og altså ikke bare at kompensere. Den efterspørgsel blev til vores app, som blev udgivet i sin fulde version start juli 2021.

Sideløbende med vores fokus på et klimaværktøj til forbrugere, har vi oplevet en stigende efterspørgsel fra virksomheder efter en lignende løsning. Det har vi fra start efterkommet med en meget konsulentbaseret approach, men er ved at færdiggøre et produkt, der skal gøre oplevelsen langt hurtigere, sikrere og mere gnidningsfri.

Vi er altså startet som en medlemskabsforretning inden for en lille niche, og har brugt det fundament til at transformere os til den tech-virksomhed, som vi er i dag”.

 

Hvordan og hvornår kom I i kontakt med DanBAN?
”Vi har kendt til DanBAN, siden Climaider blev startet for tre år siden. I foråret blev vi så kontaktet af DanBAN, som spurgte om vi kunne være interesserede i at pitche til et “Green Growth” event ugen efter. Det takkede vi ja til, og efter pitch eventet fik vi forhandlet en aftale og investering på plads med DanBAN i august 2021”.

 

Hvordan har det været at være i et syndikat med DanBAN?
”Det har været rigtigt godt. Ved at pitche hos DanBAN fik vi eksponering for en masse kompetente mennesker på samme tid, og på den måde sprang vi et skridt eller to over i funding-processen. Et af målene for denne runde var at få en større samling mennesker med ombord, så vi kunne få flere input og nye vinkler på virksomheden. Til det formål må man sige, at DanBAN processen er rigtigt god, da den typisk – i hvert fald i vores tilfælde – resulterer i at en del mennesker kommer med om bordet.

Vi føler også, at vi har været heldige med vores proces, da det var en række rigtig kompetence mennesker, der tilkendegav interesse samtidig med, at vi nød godt af at have en rigtig dygtig lead-investor for syndikatet. Til slut kan man sige, at det også var til vores fordel, at vi kunne mikse syndikatet op med nogle udvalgte investorer udenfor syndikatet uden besvær”.

 

Hvilke tanker og refleksioner har I haft omkring processen?
”Processen har jo været speciel på den måde, at rigtigt meget foregik online pga. Corona. “Normalt” går man jo også selv ud og udvælger nogle investorer eller kapitalfonde, som man gerne vil søge investering fra. Derfor tror jeg også, at vi var lidt bekymrede for, hvad det mon var for nogle mennesker, man blev sat i kontakt med igennem DanBAN. Men den bekymring er virkelig
kommet til skamme, og vi er faktisk rigtigt glade for den investorgruppe, vi har fået bag os.

Efterfølgende har vi da også snakket en del om, at det var heldigt, at vi blev inviteret ind for at pitche, da vi gjorde. Timingen var virkelig god, og det har helt klart lettet meget af byrden ved fundraisingen i denne omgang, at der var denne struktur omkring det hele, og at vi havde en dygtig lead investor i Lars Fejer, som vi kunne tage forhandlingerne med på vegne af alle.

Det fungerede også fint i samspil med, at vi havde et par andre investorer, som var interesserede, men ikke kom fra DanBAN. De kunne nemt hoppe med på runden og det lettede helt klart forhandlingerne, at de kunne se at vi havde lavet en grundig due diligence med DanBAN gruppen, og at der var forhandlet en aftale på plads, som de bare kunne tilslutte sig”.

 

Hvilke råd vil I give til andre startups?
”Jeg ved ikke, om vi er de bedste til at give råd videre til andre startups, da det selvfølgelig er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad et godt råd er.

Man kan sige, at det altid har været meget afgørende for os at have den større mission for øjet. Hver gang vi har stået overfor nogle større beslutninger, så har været gode til at tage et skridt tilbage for at overveje, hvilken impact det vil have på den større mission. Det har nok været en god ledestjerne igennem hele rejsen.

Derudover er det nok, at man skal huske at et godt team er det vigtigste for en startup. Man kan have nok så god en idé eller nok så gode CV’er, men hvis ikke man har et passioneret og dybt dedikeret hold, så kommer man ikke langt. Man skal altså sørge for at give de enkelte nok ansvar til, at de hele tiden føler sig fagligt stimuleret og får en ejerskabsfølelse for projektet”.

DanBAN syndikat investerer i Owayy, som skaber usædvanlige oplevelser, du aldrig vil glemme.

By | Nyheder

DanBAN har interviewet de to Founders af Owayy (tidligere GoGlamping), Magnus Emil Holst Schou, Co-Founder & CEO og Anton Frederik North, Co-Founder & COO omkring deres rejse som startup til at få DanBAN investorer ombord. Læs deres tanker og refleksioner samt gode råd til andre startups.

 

Hvem er Owayy og hvad gør jeres koncept unikt?

Owayy er en platform, der giver naturelskere mulighed for at finde de mest unikke overnatningssteder i Nordeuropa. Sammen med alle vores værter sikrer vi, at du slipper for at skulle lede efter stederne på nettet, fordi vi har samlet nogle af de mest unikke naturoplevelser i Nordeuropa – og vi er altid parate til at gøre en ekstra indsats, for at du kan få den bedst mulige oplevelse!

Bæredygtighed og luksus der går hånd i hånd. Hos Owayy gør vi alt, hvad vi kan, for at sætte fokus på bæredygtige rejsevaner og for at skabe værdi for lokalsamfund, vores planet, vores gæster og vores værter. Vi vil gerne vise, at du ikke behøver at krydse Atlanten for at komme væk fra morgentrafikken, den daglige planlægning og støjende naboer. Vores værter byder dig velkommen til skjulte naturperler, der giver dig uforglemmelige minder, samtidig med at du støtter op om lokalsamfundet.

Telte, mongolske jurter, hytter, containere, airstreamere – vi har det hele. Alle vores steder er forskellige og unikke på deres egen måde. Hos Owayy tilbyder vi kun usædvanlige og eksklusive oplevelser, du aldrig vil glemme. Det er Owayy.”

 

Hvem er teamet bag Owayy?

“Størstedelen af os sidder hjertet af København, hvor vores team hele tiden stræber efter at skabe de bedste vilkår for vores gæster og værter. Udover dette har vi to fuldtidsudviklere, én Back-end- og Front-end udvikler i Ukraine og Maria som står for Host relations i Sverige. Men vores team er meget større dette. Uden vores værter kunne vi ikke tilbyde alle de unikke oplevelser, der er samlet på denne platform.”

Foto kredit: Owayy

Hvad er jeres historie og hvordan har jeres rejse været fra idé til hvor I er i dag?

Owayy blev grundlagt i 2018 under navnet “GoGlamping”, som tilbød glampingoplevelser som nogle af de første i Danmark. Vi var drevet af vores personlige ønske om, at kunne nyde vores tiltrængte pusterum væk fra den daglige trummerum uden at gå på kompromis med vores miljømæssige fodaftryk. Oplevelserne skulle være tæt på naturen uden at gå på kompromis med en unik oplevelse, bekvemmelighed og komfort.

I sensommeren 2019 skabte vi oplevelser for omkring 150 mennesker i vores egne to glampingtelte. I midt af marts 2020 lancerede vi første version af vores platform med 4 lokationer i Danmark, og i dag udbyder vi næsten 100 unikke overnatningsmuligheder og har skabt oplevelser for +10.000 fantastiske gæster!

I dag tilbyder Owayy unikke oplevelser i Nordeuropa, bl.a. i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Vi ønsker at skabe uforglemmelige minder for vores gæster, mens de udforsker nye sider af både deres hjemland og nabolande. Det er Owayy.

 

Hvordan og hvornår kom I i kontakt med DanBAN?

“Efter et år med proof of concept forstod vi, at der skulle ekstra midler til, for at vi kunne få dette til at vækste, som vi ønskede. På daværende tidspunkt sad vi i en inkubator, hvor flere havde været ude og pitche hos DanBAN. Udover dette havde vi en advisor tilknyttet, som selv var business angel i DanBAN, som også anbefalede også dette – som senere hen blev medinvestor.”

 

Hvornår fik Owayy en investering?

“December 2020.”

 

Hvordan har det været af være i et syndikat med DanBAN?

“I det daglige har vi ikke meget kontakt til alle fra syndikatet men mest vores bestyrelse. Vi har altid været gode til at lytte og sparre, hvilket vi også gør med vores bestyrelse, og på samme tid er det motiverende, at der er nogle, der følger op på resultaterne.

Derudover ser vi det som en stor fordel at have flere med forskellige netværker, baggrunde etc., som vi kan trække på, hvis der er behov.”

 

Hvilke tanker og refleksioner har I haft omkring processen?

“Vi var i tæt kontakt med Danny fra DanBAN før og under processen, hvilket gjorde os trygge ved processen. Tanken om at der er nogle standard procedure er betryggende, når man rejser sin første runde, hvilket i øvrigt er meget tidskrævende, hårdt, men på samme tid meget lærerigt.

Derudover er det naturligvis meget kompliceret at værdiansætte et startup og hele processen i at afgive x antal procenter, har også været en lang og kompleks proces.”

Foto kredit: Owayy

 

Hvilke råd vil I give til andre startups?

“Man har hørt det mange gange før, men at tage det første skridt – at hoppe ud i det. Det er også oftest det sværeste, men hvis du arbejder hårdt nok og kan eksekvere, skal det nok blive til noget. Vi startede med et koncept, hvor vi selv servicerede to telte. Altså vi startede med, at vi skulle drive vores egne steder, og nu er vi en platform. Hvis vi til at starte med havde sagt: ”Vi vil lave Airbnb for unikke overnatning oplevelser”, så tror jeg, at mange havde grint af os og sagt, at det kan man ikke.

Ta’ imod alt den sparring du kan. Det kan virke tidskrævende og til tider ligegyldigt, men de kontakter og den viden man får som ny er guld værd. Derudover anbefaler vi at deltage aktivt i arrangementer for start ups, det har åbnet mange muligheder for os.”