Category

Guides

Video #3: Engle investeringer i krisetider med VC og angel, Lars Fløe Nielsen

By | Guides, Mød en Business Angel, Videoer

Business Angel og VC, Lars Fløe Nielsen deler erfaringer fra tidligere kriser og vigtigheden af, at få udarbejdet en beredskabsplan sammen med founder øjeblikkeligt.

Lars Fløe Nielsen adresserer tre emner i videoen (på engelsk) underbygget af egen erfaring fra bl.a fra Sitecore.

 1. Building Contingency Plans
 2. Downturns are great opportunities
 3. Adjusting messaging

> Se videoen her

Video #2: Engle investeringer i krisetider med business angel, Søren Hougaard

By | Guides, Mød en Business Angel, Videoer

Business Angel, Søren Hougaard deler synspunkter, erfaringer og ideér til, hvordan investorer bør agere i en tid som denne.

Søren Hougaard adresserer i videoen tre hovedpunkter.

 1. Forstår vi situationen som den ser ud nu?
 2. Er der nogle historiske paralleler, som vi kan kigge tilbage på og lære af?
 3. Hvad kan vi som enkelte investorer gøre?

> Se videoen her

Video #1: Engle investeringer i krisetider med business angel, Gregers Kronborg

By | Guides, Mød en Business Angel, Videoer
Vores tech og life science startups er ramt af de økonomiske konsekvenser af Corona-udbruddet. Investorer i startups er udfordret, og det vil få en indflydelse på en generation af iværksættere.

Med baggrund i et par tidligere kriser forsøger Gregers Kronborg, DanBAN business angel, at forudse, hvad der kommer til at ske nu, og hvordan skaderne begrænses og repareres.

> Link to video here (ENG)

> Link til video her

> Link til audio her

Guide til startup funding i Danmark

By | Guides

En af de største udfordringer for mange startups er funding. For de fleste startups, vil kapitalfremskaffelse blive relevant på et givent tidspunkt i rejsen mod skalering og vækst. For en iværksætter med fuldt fokus på kerneforretningen kan det være en tidskrævende og uoverskuelig opgave at sætte sig fuldt ind i alle typer funding. Eksempelvis kan det nemt tage mellem 4-6 måneder at rejse kapital.

Heyfunding, DanBAN (Danish Business Angels) og Keystones hjælper hvert år hundredvis af startups med at matche startups med mulige investorer. Vi har samlet vores viden om funding i denne guide, så alle iværksættere og startups kan drage nytte af vores erfaringer.

Guiden er udarbejdet af Heyfunding i samarbejde med DanBAN og Keystones. Funding guiden har primært fokus på early stage startup funding i Danmark og tager udgangspunkt i to forskellige områder:

 1. Hvilket stadie din virksomhed befinder sig på?
 2. Hvilke forskellige fundingmuligheder findes der?

Hvert stadie er beskrevet nedenfor, så du kan identificere det stadie din virksomhed befinder sig på. Herefter har vi beskrevet forskellige typer af fundingmuligheder med et par helt konkrete eksempler.

Heyfunding har kortlagt mere end 1.500 tiltag, aktører, business angels og investorer i startup økosystemet, så hvis du har brug for det fulde overblik over alle fundingmuligheder i det danske startup økosystem, så se mere ved at klikke her.

Hvilket stadie er din virksomhed på?

Alle startups er unikke, og det betyder, at alle udviklingsforløb og behov er forskellige. Det er dog relevant at kende dit overordnede udviklingsstadie, da forskellige fundingmuligheder typisk er relevante på forskellige tidspunkter i din startups livscyklus. Der findes flere teoretiske definitioner på en virksomheds udviklingsstadie. I denne guide simplificerer vi de muligheder, der findes i det danske økosystem, når du som iværksætter, skal rejse penge til din startup.

De fire overordnede udviklingsstadier er ide/koncept, udvikling, Go-to-Market og vækst. Det er vigtigt at sige, at der er en stor grad af flydende overgang mellem de fire udviklingsstadier.

Stadie 1: Ide/koncept 

Dette er det helt tidlige stadie. Du har en ide til en virksomhed, som du vil føre ud i livet. Du arbejder måske på analyse af problemet, markedet, forretningsmodeller, samt indledende mockups af produktet og andre indledende forberedelser til virksomheden.

Stadie 2: Udvikling

Du er i fuld gang med at udvikle på dit produkt eller service. Måske har du allerede en prototype, alpha/beta version eller en MVP (Minimum Viable Product) som du tester med de første indledende kunder i din pipeline.

Stadie 3: Go-to-Market

Du er på vej i markedet med dit kerneprodukt eller service. Du har således de første betalende (og glade) kunder, og du er nu i gang med at eksekvere på din markedsførings- og salgsstrategi.

Stadie 4: Vækst

Du har bevist at dit produkt/service har etableret sig i markedet med en fornuftig kundeskare. Nu er alt fokus på at skalere forretningen. Fx ved at vinde yderligere markedsandele på hjemmemarkedet og/eller gå ind på nye internationale markeder.

Hvilke forskellige funding-typer findes der?

Der findes en lang række forskellige typer funding muligheder til iværksættere og startups. Alle startups har deres egen unikke vej igennem de forskellige funding-typer. Ved at kende de forskellige funding muligheder kan du sammensætte dit eget ”funding roadmap”. Vi har her fokuseret på de mest typiske funding-typer.

Egne ressourcer

Mange helt nye startups finansierer opstarten via egne ressourcer såsom opsparing, indkomst fra deltidsjobs eller som konsulent, kredit/lån, mv. Finansiering med egne ressourcer går typisk hånd-i-hånd med en bootstrapping tilgang, hvor alle omkostninger holdes på et absolut minimum.

Familie og venner

Din familie og venner er ofte din startups første og største fans. Flere startups vælger at rejse kapital fra familie og venner. For nogle startups er det en god løsning, men sørg altid for at have klare retningslinjer nedskrevet i et formelt aftaledokument, så der ikke opstår unødvendige komplikationer.

Startupkonkurrencer

Der findes en lang række iværksætter- og startupkonkurrencer i det danske startup økosystem. Flere af konkurrencerne har en betydelig kontant pengepræmie, der kan fungere som tidlig finansiering af din startup. Vinderne får typisk også tilbudt andre services såsom gratis rådgivning, mentorordning, adgang til kontorplads, mv. Derudover er startupkonkurrencer en rigtig god mulighed for at få syretestet din startups koncept af en professionel jury eller et større publikum.

3 eksempler på startupkonkurrencer:
 1. DGI Impact: DGI Impact er en konkurrence for iværksættere, der udvikler nye koncepter til, hvordan danskerne får pulsen op. DGI Impact uddeler 100.000 – 500.000 kr. til op til 8 startups årligt.
 2. Agro Business Parks innovationskonkurrence (ABPI): ABPI kårer hvert år de 3 mest innovative startups indenfor bioøkonomien (landbrug, fødevarer, miljø, bæredygtighed). Der udloddes 3 præmier á 50.000 kr.
 3. Challenges.dk: Challenges.dk er en åben samskabelsesplatform, hvor der løbende udbydes konkurrencer, der skal være med til at løse Danmarks udfordringer. Pengepræmierne varierer fra 10.000 – 100.000 kr.

Iværksætterlegater

Flere fonde, organisationer og virksomheder ønsker at støtte op om det danske iværksættermiljø ved at uddele legater til innovative iværksættere og startups. Alle iværksætterlegater er forskellige, men der er typisk en række formelle krav, som du skal være opmærksom på. Herunder fx hvem kan ansøge? Hvordan ansøger du? Og hvornår er der ansøgningsfrist?

3 eksempler på iværksætterlegater:
 1. Heyfunding Legatet: Heyfunding legatet er på 10.000 kr. Legatet uddeles 4 gange årligt til de dygtigste iværksættere, startups og virksomheder, der udvikler nye innovative løsninger, der kan blive ”the next big thing”.
 2. Mikrolegat: Fonden for Entreprenørskab uddeler mikrolegater til elever, studerende og Ph.d.-studerende på danske uddannelsesinstitution. Der uddeles op til 25.000 kr. uden CVR nr. og op til 50.000 kr. med CVR nr.
 3. Alexander Foss’ Industrifond: Fonden uddeler legater til iværksættere og mindre virksomheder, der udvikler innovative nye teknologier/fysiske produkter. Legatets størrelse er typisk på mellem 50.000-100.000 kr.

Crowdfunding

Flere og flere startups ser mod crowdfunding, når de skal finde den nødvendige funding til udvikling, drift eller vækst. Crowdfunding er ofte mest relevant for startups og virksomheder med B2C-relaterede produkter. Crowdfunding konceptet bygger på, at mange enkelte individer bidrager med et mindre beløb. Fx et minimumsbeløb fra 100-1.000 kr. alt efter projekt og crowdfunding platform. Der findes generelt fire typer crowdfunding: donationsbaseret, rewardbaseret, lånebaseret og aktiebaseret.

3 eksempler på crowdfunding platforme:
 1. Booomerang: Booomerang er en af Danmarks første rewardbaserede crowdfunding platforme. Booomerang har fokus på finansiering af gode ideer og nye projekter fra fx kreative iværksættere og kunstnere.
 2. Coop Crowdfunding: Coop Crowdfunding er en reward- og lånebaseret crowdfunding platform til finansiering af nye fødevareprojekter. Her kan forbrugere bidrage økonomisk til udvikling af bedre fødevarer.
 3. Lendino og Flexfunding: Begge er lånebaserede crowdfunding platforme, hvor danske kreditværdige virksomheder kan opnå et erhvervslån på op til 5 mio. kr. direkte fra private og professionelle investorer.

Acceleratorprogrammer

I et acceleratorprogram kommer du ind i et specialdesignet udviklingsforløb (på alt lige fra få dage til 12 mdr.), hvor du har fokus på udvikling af din virksomhed. Et acceleratorprogram giver typisk adgang til fx 1-til-1 rådgivning, workshops, mentorordninger, netværk og fysiske faciliteter. Et acceleratorforløb kan være gratis eller mod betaling. Derudover tilbyder flere, men ikke alle, acceleratorprogrammer en form for funding enten med eller uden afgivelse af ejerandele.

3 eksempler på acceleratorprogrammer med funding:
 1. Danish Tech Challenge: Danish Tech Challenge hjælper hvert år 20 hardware startups med at udvikle deres virksomheder. Forløbet er ca. 4 mdr. og en af de deltagende virksomheder vinder 500.000 kr. ved afslutningen af forløbet.
 2. Innofounder Graduate: Innofounder Graduate er et acceleratorforløb under Innovationsfonden. Studerende og dimittender fra videregående uddannelser kan ansøge om deltagelse i et 12-måneders forløb, hvor der ydes et månedligt økonomisk tilskud på 15.000 kr.
 3. BioInnovation Institute: BioInnovation Institute tilbyder 3 forløb for life science startups. Business Acceleration Academy er eksempelvis et 11 ugers forløb for 8 startups. Der er mulighed for deltagende startups at få et tilskud på op til 350.000 kr.

Seed kapital

Pre-seed og seed kapital kommer fra såkaldte early stage investorer og kan i flere tilfælde være en af de første udefrakommende investeringer til en startup. Der anvendes på dette relativt tidlige investeringsstadie ofte både egenkapitalinvestering og/eller konvertible lån.

3 eksempler på seed kapital investorer:
 1. PreSeed Ventures: PreSeed Ventures er en af Danmarks mest aktive early stage investorer. PreSeed Ventures har de seneste 5 år investeret over 300 mio. kr. i 150 selskaber.
 2. Futuristic: Futuristic er en early-stage investor før og omkring pre-seed stadiet. Futuristic har fokus på de helt tidlige danske og nordiske tech startups. Futuristic er engageret i +10 startups.
 3. Accelerace Invest: Accelerace Invest foretager investeringer i udvalgte startups, der har været igennem et af Acceleraces egne acceleratorprogrammer. Accelerace har siden 2012 investeret i 67 startups.

Business angels

En business angel (BA) er en person, der investerer egne midler i virksomheder. Der findes mange forskellige typer business angels. Fx erhvervslederen, virksomhedsejeren, eller den succesfulde iværksætter, der har optjent formue ved salg af virksomheden. Ifølge Vækstfonden er der mellem 2.000-4.500 danske business angels. Flere business angels investerer både alene og sammen med andre via såkaldte syndikater. En stor del af de danske business angels er tilknyttet et business angel netværk.

3 eksempler på business angel netværk:
 1. Danish Business Angels (DanBAN): DanBAN er et landsdækkende netværk for business angels med en investeringsramme på min. 3 mio. kr. per medlem. DanBANs medlemmer investerer i både danske og internationale startups.
 2. Keystones: Keystones er et professionelt erhvervsnetværk for investering af kapital og kompetencer i startups. Netværket består af investorer, erhvervsledere og kommercielle ildsjæle, der brænder for iværksætteri. 
 3. Heyfunding: Heyfunding er en online matchmaking platform, der matcher kapitalsøgende startups med relevante business angels og investorer. Matchet sker ud fra startups unikke situation og investorernes individuelle investeringskriterier. 

Tilskudsordning

Der findes en lang række danske og europæiske tilskuds-og støtteordninger, der kan være med til at finansiere kritiske aktiviteter i din virksomheder. Fx indenfor forskning, udvikling, test, markedsmodning, samt indkøb af eksterne konsulentydelser. De fleste tilskudsordninger har en formel ansøgningsproces, krav om kontant eller ”in kind” medfinansiering og efterfølgende afrapportering ved projektafslutning.

3 eksempler på tilskudsordninger:
 1. InnoBooster: InnoBooster er et tilskudsprogram under Innovationsfonden, hvor iværksættere, startups, små- og mellemstore virksomheder kan ansøge om 50.000 kr. – 5 mio. kr. til innovative udviklingsprojekter.
 2. EUDP: Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny teknologi på energiområdet fx vindenergi, fjernvarme, effektiv energianvendelse og bioenergi. Den gennemsnitlige bevilling er på ca. 5 mio. kr. pr. projekt.
 3. EIC Accelerator Pilot: EIC Accelerator Pilot (tidligere SMV Instrument) er et europæisk tilskudsprogram. Små- og mellemstore virksomheder kan ansøge om mellem 3,5-18,5 mio. kr. i tilskud til internationale forsknings- og udviklingsprojekter.

Venture Kapital

Venture kapital fonde (VC) investerer risikovillig kapital i skalerbare startups. Venture kapital fonde foretager primært egenkapitalinvesteringer og bliver således medejer i din startup. Ejerskabet er typisk aktivt, hvor der stilles viden, kompetencer og netværk til rådighed.

3 eksempler på venture kapital fonde:
 1. Seed Capital: Seed Capital investerer venture kapital i teknologibaserede startups. Seed Capital har investeret i nogle af de største danske iværksættersucceser og har stor erfaring i at bringe startups fra seed stadiet til Series A.
 2. North-East Venture: North-East Venture er en multi-stage fond med base i København. North-East Venture foretager direkte investeringer i startups indenfor fx Fintech, online markedspladser, consumer lifestyle, design, AI, og VR/AR.
 3. VF Venture: VF Venture er Vækstfondens ”venture-arm” og investerer i virksomheder med internationalt vækstpotentiale. Der er især fokus på IT, medikoteknik og industriel teknologi. VF Venture investerer typisk mellem 5–25 mio. kr.

Lån

Der findes flere forskellige former for lån til iværksættere og startups. Der er her fokus på låneprodukter udover det klassiske banklån og konvertible lån/gældsbreve, som ofte anvendes af business angels og andre investorer.

3 eksempler på lånemuligheder:
 1. Vækstfonden: Vækstfonden tilbyder flere låneprodukter målrettet iværksættere og startups. Fx Startlån på mellem 0,4-1,5 mio. kr. og Vækstlån til iværksættere på min. 1 mio. kr.
 2. Danmarks Grønne Investeringsfond: Danmarks Grønne Investeringsfond yder lån på 2-100 mio. kr. til virksomheder, der arbejder med energioptimering, vedvarende energi og ressourceeffektivitet.
 3. Nordjysk Lånefond: Nordjysk Lånefond er en af flere regionale låne- og investeringsfonde i Danmark. Denne type lånefond yder typisk lån på op til 1. mio. kr. til startups og virksomheder.

—-

Ovenstående er udarbejdet af Heyfunding i samarbejde med DanBAN og Keystones. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller skal i gang med at rejse funding:

Learnings from Boston – the “right” coast

By | Guides, Nyheder

Every year, DanBAN plan and offer at least two international study trips for investors. Over the past few years, we have been travelling to; Helsinki, San Francisco, Tel Aviv, Riga, Berlin, London, Paris, Brussels and most recently to Boston, MA. DanBAN, alongside Nordekon and angel investors, had the chance to visit Boston and see, meet and learn about the startup and investor ecosystem at first hand. 

Boston has undoubtedly proven its value as a centre of innovation. In fact, a 2019 survey by KPMG ranked Boston in the top 10 cities in the world to become the “leading technology innovation hub outside of Silicon Valley over the next four years”.

While often overlooked in favour of larger tech hubs such as New York or San Francisco, Boston has long been cultivating its own strong sci-tech ecosystem. In particular, the city has emerged as a global leader in biotech, with the Greater Boston area estimated to be home to at least 1000 biotech enterprises, from early-stage startups to billion-dollar pharmaceutical companies. In 2018 Boston beat New York in terms of overall start-up investments. In recent years, the city has churned out a number of unicorns, including online auto marketplace CarGurus, which went public in 2017, and online prescription service PillPack, which was acquired for $1 billion.

“Boston is a remarkable hub for innovation. MIT and Harvard are only two of the 52 institutions of higher education in the area, hundreds of start-ups live alongside those who already made it and are now listed companies, and business angels invest the money they have made on their own businesses. And capital is abundant. Just see my photo from our visit to Battery Ventures: Their latest fund is investing $750 million – and this is their 9th fund, meaning that to raise that kind of money, the investors in the fund will have had to be happy with the performance of the previous funds. Battery Ventures is merely one of many venture funds and hundreds of business angels in the area.” – Søren Houmøller, Managing director & owner 1st mile.

Read Søren Houmøllers Boston post on LinkedIn here.

On our trip to Boston, we had the great pleasure to be accompanied by the former US ambassador to Denmark, Rufus Gifford who joined us for an exclusive dinner with Boston Habour Angels and for a two-hour session taking us through the political landscape.
The main goal of the trip is to create social relations and connections among the participating investors and to match Nordic business angels with the Bostonian startup and investor ecosystem. We asked some of the participating angel investors about their experience going to Boston.

 

“It is always fascinating to see how you work with entrepreneurship and innovation elsewhere. I just returned from a DanBAN trip to Boston, filled with impressions and inspiration. We visited the newly established Danish Innovation Center and met with incubators, matchmakers and knowledge centers who all left the impression of an integrated eco-system consisting of top education, research, leading players from the global business community, as well as a vibrant entrepreneur and innovation environment. A ecosystem that not only leverages technology to create new business models and opportunities, but simply powers to define and create the technologies themselves. I am convinced that we (Denmark) need to focus on power centers like Boston, to be able to advance at all what was emphasized by a yielding right with the Danish startup success IMOTIONS, which has gained relevance by moving to Boston.” More of that! – Ole Andersen, Business Angel.

Thank you for a great trip to the east coast, or as local ecosystem players call it – the “right” coast.

Simpelt værktøj til at analysere din risikospredning

By | Guides

At få succes med at investere i startups som Business Angel handler ikke kun om kvaliteten af ens deal flow, den grundige evaluering af teams, produkt, marked og forretningsmodel eller hvilke terms man investerer ud fra. Det handler i høj grad også om risikospredning.

At investere i startups er ofte forbundet med en høj risiko. Hvis man dog laver en kyndig risikoanalyse af ens investeringer, og samtidigt forsøger at få en god spredning på tværs af sektorer og forretningsmodeller, behøver det ikke nødvendigvis at være mere risikofyldt end at investere i aktier.

I dette blogindlæg vil jeg demonstrere et simpelt excel-værktøj som jeg kalder ”Portfolio evaluator”. Jeg har opsnappet det på det første Nordic Angel Program (NAP I) som blev afholdt i foråret 2018, via vores daværende underviser fra Open Circle Capital.

Du kan downloade værktøjet her.
Værktøjet fungerer ud fra den konservative antagelse, at kun ét startup i ens portefølje bliver til noget og dermed alene skal gøre hele porteføljen til en rentabel investering. Den succesfulde investering skal altså dække tabet fra samtlige investeringer i porteføljen, og derudover også have en yderligere forrentning der gør investeringen attraktiv set i forhold til andre investeringsobjekter.

Formålet med Portfolio evaluatoren er, at få en bedre forståelse for ens gearing i de startups man har i sin portefølje og dermed også give en bedre forståelse af, hvilke risici for hele porteføljen, der er forbundet med de respektive investeringer. Når man for første gang åbner værktøjet ser man nedenstående billede fra den første fane kaldet ”Portfolio”:

I denne fane lister man alle sine investeringer i startups. Start med at skrive virksomhedernes navne i Kolonne C. Derefter skriver du de respektive ”Post-valuations” i Kolonne D, dvs. værdien af hele startuppet efter investeringen hvor du selv deltog. Til sidst skriver du størrelsen på din egen investering i Kolonne F. Herefter klikker du dig videre til fanen ”Individual startup”. Da vil man se nedenstående billede:

I feltet B1, ”Startup index” skrives det respektive nummer på den investering man gerne vil evaluere. ”1” er Startup A, ”2” er Startup B osv.

Feltet B2 ”Exit dilution” er en konstant man skal antage. Meningen med denne konstant er at tage hensyn til en eventuel udvanding af fremtidige professionelle investorer. En faktor 0,5 betyder således at man udvandes indtil ens ejerskab af det respektive startup kun er halvt så stort som da man oprindeligt investerede. Jo højere tallet er, desto mere udvandes man. Hvis man eksempelvis ikke forventer at der kommer flere investeringer før en exit skal ”Exit dilution” sættes til 0. Underviseren på NAP I anvendte en konstant på 0,48 og jeg har valgt 0,5 for at være lidt mere konservativ.

Værdierne i felterne B3-B6 er direkte gengivelser af værdierne for det respektive startup fra fanen ”Portfolio”.

Tallene i matricen er årlige Internal Rate of Return beregninger. I matricen beregnes forrentningen af den respektive investering med udgangspunkt i to variable: Exit valuation i mio. DKK og antal år fra entry til exit. Beregningerne antager ydermere at udgiften for at foretage den ene succesfulde investering har været summen af alle entry investeringer i ens portefølje.

I ovenstående billede antages det altså, at det kun var Startup E som endte med at betale penge tilbage. Alle de øvrige startups A-D gav 0 kr. igen. Omkostningen for hele porteføljen har således været summen af alle oprindelige investeringer, dvs. 820.000 DKK.

Baseret på dette, samt den oprindelige ejerandel i virksomheden og exit dilution konstanten, kan den årlige forrentning af investeringen nu beregnes som funktion af valuation og antal år. Hvis man for eksempel sælger virksomhed E efter 5 år til en valuation på 120 mio. DKK svarer det til en årlig forrentning af investeringen på 1,1703 eller 17,03%. Det er meget flot taget i betragtning af, at aktiemarkedet i gennemsnit historisk set leverer mellem 7-8% om året.

Farverne i matricen angiver hvorvidt den årlige forrentning er negativ (”rød”), ligger mellem 0-15% (blå), mellem 15-25% (”guld”) eller over 25% (”hvid”).

Værktøjet medfører, at man får en større indsigt i sin porteføljes risikoprofil. Blandt andet er det vigtigt at overveje, hvor meget man investerer pr. virksomhed, på hvilket stadie, og til hvilken valuation – ikke kun i forhold til den enkelte investering, men i forhold til porteføljen som helhed. I eksemplet med Startup A-E vil det f.eks. kræve at Startup A sælges til en valuation på mindst 180 mio. DKK for at dække tabet fra de øvrige startups. Men for Startup E er det kun nødvendigt med en valuation på mindst 60 mio. DKK, fordi post-money valuation efter den oprindelige investering i Startup E var lavere end for Startup A, og fordi man valgte at investere dobbelt så meget i Startup E som i Startup A.

Det er selvfølgelig meget tænkte scenarier, men ikke desto mindre giver det i min optik en bedre føling med, hvor store tickets man bør investere alt efter hvilket stadie af virksomhedens levetid man investerer i, og deraf også til hvilken valuation. Ligeledes giver det også stof til eftertanke mht. om man rent faktisk kan se at en investering kunne gå hen og blive X antal mio. DKK værd i exit valuation.

Tror du at Startup A kan blive mindst 180 mio. DKK værd? Hvis ikke burde du nok helt lade være med at investere i Startup A, eller vælge at investere mere i det for at din ejerandel i startup A bliver større og dermed ikke kræver en helt så stor exit valuation for at gøre hele din portefølje til en rentabel investering.

Vi ved, at der findes andre værktøjer derude, men vi vælger at fremhæve denne i første omgang. Kender I andre metoder eller værktøjer, som har været jer behjælpelige, hører vi gerne fra jer.

Ved spørgsmål til anvendelsen af værktøjet er du meget velkommen til at kontakte mig på dannym@danban.org eller +45 3136 6904.

The Investors Guide to TechBBQ

By | Guides

This might come as a surprise, but for the majority of business angels finding new investment opportunities is not the main reason to attend TechBBQ or any other startup conferences. Typically, conferences are attended by more experienced angels that have a larger startup portfolio, and in their main interest is to meet “next level” investors and A-round VCs, who might become potential new co-investors, even exit channels, and Nordic Investor Day & TechBBQ is perfect for that.

Regardless of what you’re looking for, you can almost certainly find it at TechBBQ from the 17th to the 19th of September.

TechBBQ consists of more than 6,500 fellow entrepreneurs from the most exciting startups, prominent Nordic Business Angels, the best European VC’s, talented students from top-tier institutions, decision-makers from scale-ups and the largest corporations.

To make it easier for investors to navigate, we have listed all investor-related events below from the 17th to the 19th of September. The list will be updated frequently. See the full program here.

Startup pitching will be happening all day, every day at the pitching stage.

The 17th of September:

What: Nordic Investor Day
When: 17th of September

Time: 10.00-17.00

Where: Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S

Sign up: here (DanBAN members sign up through StartupIncluder)

What: Investor Dinner
When: 17th of September

Time: 17.00-21.00

Where: KPMG – Copenhagen, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø

Sign up: here. Everyone attending Nordic Investor Day are automatically signed up

What: Investor Drinks
When: 17th of September

Time: 20.00-23.00

Where: Matrikel1 hosted by Seed Capital (busses will pick us up from KPMG)

Sign up: sold out

The 18th of September:

What: WORKSHOP: Hacking fundraising – from VCs to the Crowd
When: 18th of September

Time: 11.00-11.45

Where: Forsamlingshuset

Sign up: Buy your ticket & show up

What: Hyperscaling: A VC Perspective on Disruptive Markets
When: 18th of September

Time: 11.45-12.15

Where: Inspiration Stage

Sign up: Buy your ticket & show up

What: WORKSHOP: The funding journey – hands on advice from successful startups!
When: 18th of September

Time: 12.00-12.45

Where: Bar Room, Halmtorvet 9

Sign up: Buy your ticket & show up

What: DanBAN WORKSHOP: How to attract angel funding
When: 18th of September

Time: 14.00-14.45

Where: Forsamlingshuset

Sign up: Buy your ticket & show up

What: VC Reverse Pitching looking for investors
When: 18th of September

Time: 15.00-16.00

Where: Pitching Stage

Sign up: Buy your ticket & show up

What: Icelandic Embassy Reception at TechBBQ
When: 18th of September

Time: 16.00-17.00

Where: The Icelandic Ambassador’s residence @ Fuglebakkevej 70, Frederiksberg

Sign up: here

What: WORKSHOP TALK: On owning the rights to your ideas – and why it matters
When: 18th of September

Time: 17.00-17.45

Where: Scene Room, H15

Sign up: Buy your ticket & show up

What: Gin & Tonic Mixer – Impact Investing in Africa via UK
When: 18th of September

Time: 14.30-17.00

Where: NOHO, Flæsketorvet 28, 1711 Copenhagen

Sign up: here

What: TALK: on owning the rights to your ideas – and why it matters
When: 18th of September
Time: 17.30-17.45

Where: Scene Room H15 (hosted by Plougmann Vingtoft)

Sign up: Buy your ticket & show up

What: Accel and Heartcore Drinks
When: 18th of September

Time: 18.00

Where: Invite Only

What: Asia House VIP investor dinner
When: 18th of September

Time: 18.00

Where: Invite Only

What: Google ventures & Nordic Web Ventures dinner
When: 18th of September

Time: 18.00

Where: Invite Only

10. februar – Hvordan får iværksættere en god bestyrelse?

By | Guides

Investorer siger oftest, at de ikke kun ser på den gode idé, men også det rigtige team.

Mange iværksættere tænker ikke så meget over det rette team i deres virksomhed, når de skal ud at rejse kapital. De tror mange gange, at idéen er nok. Men i et marked hvor der er mange iværksættere og færre business angels, er det vigtigt at tænke over, hvem der kunne løft opgaven i virksomheden, såfremt man får rejst kapital. Eller lige så vigtigt, hvem man kan få med om bord i sin bestyrelse, som kan være med til at rejse den nødvendige kapital.

Kirsten Drejer, CEO og founder af Symphogen, er en af de få mennesker i Danmark, der har rejst kapital i milliardklassen, for nyligt landede de en aftale til 11 mia.
Man har til dette arrangement mulighed for at blandt andet at høre hende fortælle, hvad vigtigheden af en bestyrelse har gjort for deres selskab. Ydermere har man som Business angels mulighed for netop at udfylde den rolle som bestyrelsesmedlem hos en af de mange iværksættere, der vil deltage.


Tid & Sted

Arrangementet afholdes den 10 februar fra kl. 16 – 21.00

Sted: Awapatent, Rigensgade 11, 1316 København K


Tilmelding

Tilmelding på dette link: http://nsedenmark.com/project/10-februar-the-right-team-makes-a-winner/

(Mad og drikkevarer er inkluderet i prisen).

DanBAN & FiBAN Views on the Israeli Startup Ecosystem

By | Guides

Danish Business Angels Network together with FiBAN traveled to Israel, the Startup Nation, on the 6-9 of October, hosted by iAngels, a Tel Aviv based VC and funding platform. The delegation was introduced to the Israeli culture and history through a day-trip to Jerusalem. Locals give credit to the obligatory army service, which came up in various discussions when discussing why Israel has been so successful in building a vibrant startup ecosystem.

Israel has been named the first-ever Startup Nation, as it has produced some of the world’s leading startups and VCs. We know that for an ecosystem to flourish, the three biggest elements are market, capital, and talent, but how is it that Israel can produce more startups than other bigger countries, with only 7.1 million people living in Israel?

One of the local VCs, iAngels, hosted a group of twenty Nordic and Russian angels from both FiBAN and DanBAN in Tel Aviv. iAngels have a wide portfolio of startups and scaleups, some of which they presented to the delegation. The delegation met with three of their portfolio companies, SeeTree, Octopai, and Binah.ai, who all got to present their business case to the investors. In addition, the group of angels met with local VCs, startup and scaleup companies such as the highly successful social trading platform and Israeli unicorn, eToro (also an iAngels portfolio company). iAngels get hundreds of applications per month and they cherry pick the best ones for their platform. iAngels also invest bigger rounds and take a board seat in companies – in those cases, they do approximately two months of due diligence. As a part of that, someone from their team works with the company for a short time to analyze the company, especially the CEO.

Besides meeting with ecosystem players, the delegation visited Jerusalem. The overlap of different cultures and ethnicities was distinct, as were the heavily equipped army troops.

According to many Israeli people that the delegation met, the army plays a very big role in building the lively startup scene. In the Israeli army, depending on your position, most learn coding, team player skills and leadership as a part of their military service. “I would say that the magic ingredient really is the army. You get to learn for three years of discipline and team management. You also learn about tech innovation from cybersecurity”, comments Shai Bronstein Regev, iAngel’s VP Investor Relations coordinator. Once you are done with the army, you enter universities that are really supportive of entrepreneurship. This combination is the perfect platform for startup creation.

The overall atmosphere in especially Tel Aviv is also very encouraging for entrepreneurs. “Once I had moved to Tel Aviv, I heard everyone around me setting up their own companies or telling me about their previous ventures. That really pushed me to try this out!” explains Simon Schwall, CEO of OKO, a portfolio company of Techstars. Even when they are young, Israeli entrepreneurs might have had several companies of their own. This is because companies are shut down quite rapidly if the idea doesn’t fly. This way both human energy and investments go to the most potential companies.

Suggested reading:
Senor, Dan & Singer, Saul: Start-up Nation – The Story of Israel’s Economic Miracle.

This text was written by FiBAN’s International Affairs Manager Reetta Ilo and DanBAN’s Managing Director Sisse Melsen