All Posts By

Sisse Melsen

Video #3: Engle investeringer i krisetider med VC og angel, Lars Fløe Nielsen

By | Cases

Business Angel og VC, Lars Fløe Nielsen deler erfaringer fra tidligere kriser og vigtigheden af, at få udarbejdet en beredskabsplan sammen med founder øjeblikkeligt.

Lars Fløe Nielsen adresserer tre emner i videoen (på engelsk) underbygget af egen erfaring fra bl.a fra Sitecore.

 1. Building Contingency Plans
 2. Downturns are great opportunities
 3. Adjusting messaging

> Se videoen her

DanBAN syndikat investerer i dit nye drømmejob

By | Cases

DanBAN er et landsdækkende business angel netværk med kontor i både København og i Aarhus, hvor der hver måned afholdes pitch og matching møder med startups. Her har investorerne mulighed for at møde og indikere interesse i 8-10 forskellige virksomheder, som søger funding.

I denne uge kan vi offentliggøre endnu en startup, som har modtaget en investering fra en gruppe DanBAN investorer. Vi mødte de to founders fra Candeno til DanBAN pitch event i Aarhus tilbage i oktober, og knap to måneder efter, blev investeringsaftalen underskrevet.

Læs mere om hvordan din startup kommer i betragtning, til at modtage funding via DanBAN her.

Candeno har lavet en platform, som gør det nemmere at være jobsøgende. På kort tid, kan deres medlemmer have færdigt ansøgningsmateriale ved brug af deres CV og ansøgnings builder, LinkedIn integration, samt online sparring og hjælp til tekst i ansøgning og CV.

Investeringsrejsen fra en investors perspektiv

Vi har spurgt business angel og investor i Candeno, Morten Petersen omkring investeringsprocessen fra pitch til underskrift, og om at tage rollen som lead angel.

Hvor meget har syndikatet investeret, og hvad skal pengene bruges til?
Vi er i alt 8 investorer – heraf 7 fra århus området. Samlet er der investeret 1 mio. kr. – pengene skal primært gå til deres go to market strategi inden for både B2B og B2C. Hertil kommer til videreudvikling af deres produkt sammen med kunderne.

Hvad bemærkede du ved deres første pitch, som gjorde at du ville møde teamet igen?
Super team med styr på tingene og rigtig god energi og dynamik. Når jeg møder iværksættere, lægger jeg særlig vægt på, at de skal kunne sælge deres budskab på en overbevisende og præcis måde og samtidig skal de udstråle den nødvendige energi og vedholdenhed, der kræves som selvstændig.

Hvordan har din oplevelse været som lead angel?
Det har været en fin oplevelse. Vi har haft godt sammenspil i investorkredsen, hvor de mere erfarne investorer har hjulpet godt til, og samtidig har vi haft godt samspil med advokaten. Tingene er derfor kørt smertefrit på investorsiden, og sammen med founders skulle vi lige have styr på dannelsen af holdingselskabet. Dette skal ske på den rigtige måde, så vores investering ikke udløser skat i forbindelse med deres etablering af holdingselskaberne. Men alt i alt et meget fint forløb.

Hvor længe gik der fra pitch til underskrift?
Der gik godt to måneder fra pitch til underskrift. Vi havde pitch 31. oktober og skrev reelt under inden jul – men endelig signing skete efter nytår pga. justeringer i forhold til founders holdingselskaber.

Er der særlige ting man skal være opmærksom på som Startup investor?
Selvom man har transaktions erfaring er det vigtigt også at have det i forhold til startups – herunder områder som vesting mv. Vi betaler som investorer ofte en pris, der er højere end startup virksomheden reelt er værd på investeringstidspunktet, da founders ikke må udvandes for hurtigt ved eventuelle senere kapitaltilførsler. Vestingreglerne sikrer at der er fuld motivation for at blive og yde en maksimal indsats.

Hvilket potentiale ser du i Candeno?
Jeg ser stort potentiale i virksomheden i Danmark. De projekter vi har gang i nu skal nok blive en succes over det kommende år. Virksomheden kommer helt sikkert til at tage nye retninger på længere sigt, hvoraf nogle muligvis kan videreføres internationalt. Vi har et super founder team med to rigtig dygtige sælgere og to lige så dygtige udviklere.

Hvad kan investorerne bidrage med til Candeno teamet?
Vi har et rigtig godt investor team. Tre af investorerne har erfaring med Candenos kunder/jobmarkedet henholdsvis de teknologier som anvendes. Vi har samtidig en erfaren DanBAN investor med, der kender alt til de udfordringer man står med i startups. De øvrige investorer kan herudover bidrage med erfaringer fra egne startups.

Læs mere om hvordan din startup kommer i betragtning, til at modtage funding via DanBAN her.

DanBAN er et netværk bestående af 200 private investorer, der investerer i potentielle vækstselskaber og gamechanging startups.

Netværket dækker engleinvestorer fra hele landet, og i de senere år er der særligt blevet fokuseret på at opbygge et kontor og netværk af engle i Aarhus, dels for at sikre, at det ikke kun er startups fra hovedstadsområdet, der kommer i betragtning som investorobjekter, dels for at få flere ”engle” fra resten af landet med i netværket, ligesom DanBAN har haft et tæt samarbejde med Odense Seed & Venture siden 2014.

Guide til startup funding i Danmark

By | Toolbox

En af de største udfordringer for mange startups er funding. For de fleste startups, vil kapitalfremskaffelse blive relevant på et givent tidspunkt i rejsen mod skalering og vækst. For en iværksætter med fuldt fokus på kerneforretningen kan det være en tidskrævende og uoverskuelig opgave at sætte sig fuldt ind i alle typer funding. Eksempelvis kan det nemt tage mellem 4-6 måneder at rejse kapital.

Heyfunding, DanBAN (Danish Business Angels) og Keystones hjælper hvert år hundredvis af startups med at matche startups med mulige investorer. Vi har samlet vores viden om funding i denne guide, så alle iværksættere og startups kan drage nytte af vores erfaringer.

Guiden er udarbejdet af Heyfunding i samarbejde med DanBAN og Keystones. Funding guiden har primært fokus på early stage startup funding i Danmark og tager udgangspunkt i to forskellige områder:

 1. Hvilket stadie din virksomhed befinder sig på?
 2. Hvilke forskellige fundingmuligheder findes der?

Hvert stadie er beskrevet nedenfor, så du kan identificere det stadie din virksomhed befinder sig på. Herefter har vi beskrevet forskellige typer af fundingmuligheder med et par helt konkrete eksempler.

Heyfunding har kortlagt mere end 1.500 tiltag, aktører, business angels og investorer i startup økosystemet, så hvis du har brug for det fulde overblik over alle fundingmuligheder i det danske startup økosystem, så se mere ved at klikke her.

Hvilket stadie er din virksomhed på?

Alle startups er unikke, og det betyder, at alle udviklingsforløb og behov er forskellige. Det er dog relevant at kende dit overordnede udviklingsstadie, da forskellige fundingmuligheder typisk er relevante på forskellige tidspunkter i din startups livscyklus. Der findes flere teoretiske definitioner på en virksomheds udviklingsstadie. I denne guide simplificerer vi de muligheder, der findes i det danske økosystem, når du som iværksætter, skal rejse penge til din startup.

De fire overordnede udviklingsstadier er ide/koncept, udvikling, Go-to-Market og vækst. Det er vigtigt at sige, at der er en stor grad af flydende overgang mellem de fire udviklingsstadier.

Stadie 1: Ide/koncept 

Dette er det helt tidlige stadie. Du har en ide til en virksomhed, som du vil føre ud i livet. Du arbejder måske på analyse af problemet, markedet, forretningsmodeller, samt indledende mockups af produktet og andre indledende forberedelser til virksomheden.

Stadie 2: Udvikling

Du er i fuld gang med at udvikle på dit produkt eller service. Måske har du allerede en prototype, alpha/beta version eller en MVP (Minimum Viable Product) som du tester med de første indledende kunder i din pipeline.

Stadie 3: Go-to-Market

Du er på vej i markedet med dit kerneprodukt eller service. Du har således de første betalende (og glade) kunder, og du er nu i gang med at eksekvere på din markedsførings- og salgsstrategi.

Stadie 4: Vækst

Du har bevist at dit produkt/service har etableret sig i markedet med en fornuftig kundeskare. Nu er alt fokus på at skalere forretningen. Fx ved at vinde yderligere markedsandele på hjemmemarkedet og/eller gå ind på nye internationale markeder.

Hvilke forskellige funding-typer findes der?

Der findes en lang række forskellige typer funding muligheder til iværksættere og startups. Alle startups har deres egen unikke vej igennem de forskellige funding-typer. Ved at kende de forskellige funding muligheder kan du sammensætte dit eget ”funding roadmap”. Vi har her fokuseret på de mest typiske funding-typer.

Egne ressourcer

Mange helt nye startups finansierer opstarten via egne ressourcer såsom opsparing, indkomst fra deltidsjobs eller som konsulent, kredit/lån, mv. Finansiering med egne ressourcer går typisk hånd-i-hånd med en bootstrapping tilgang, hvor alle omkostninger holdes på et absolut minimum.

Familie og venner

Din familie og venner er ofte din startups første og største fans. Flere startups vælger at rejse kapital fra familie og venner. For nogle startups er det en god løsning, men sørg altid for at have klare retningslinjer nedskrevet i et formelt aftaledokument, så der ikke opstår unødvendige komplikationer.

Startupkonkurrencer

Der findes en lang række iværksætter- og startupkonkurrencer i det danske startup økosystem. Flere af konkurrencerne har en betydelig kontant pengepræmie, der kan fungere som tidlig finansiering af din startup. Vinderne får typisk også tilbudt andre services såsom gratis rådgivning, mentorordning, adgang til kontorplads, mv. Derudover er startupkonkurrencer en rigtig god mulighed for at få syretestet din startups koncept af en professionel jury eller et større publikum.

3 eksempler på startupkonkurrencer:
 1. DGI Impact: DGI Impact er en konkurrence for iværksættere, der udvikler nye koncepter til, hvordan danskerne får pulsen op. DGI Impact uddeler 100.000 – 500.000 kr. til op til 8 startups årligt.
 2. Agro Business Parks innovationskonkurrence (ABPI): ABPI kårer hvert år de 3 mest innovative startups indenfor bioøkonomien (landbrug, fødevarer, miljø, bæredygtighed). Der udloddes 3 præmier á 50.000 kr.
 3. Challenges.dk: Challenges.dk er en åben samskabelsesplatform, hvor der løbende udbydes konkurrencer, der skal være med til at løse Danmarks udfordringer. Pengepræmierne varierer fra 10.000 – 100.000 kr.

Iværksætterlegater

Flere fonde, organisationer og virksomheder ønsker at støtte op om det danske iværksættermiljø ved at uddele legater til innovative iværksættere og startups. Alle iværksætterlegater er forskellige, men der er typisk en række formelle krav, som du skal være opmærksom på. Herunder fx hvem kan ansøge? Hvordan ansøger du? Og hvornår er der ansøgningsfrist?

3 eksempler på iværksætterlegater:
 1. Heyfunding Legatet: Heyfunding legatet er på 10.000 kr. Legatet uddeles 4 gange årligt til de dygtigste iværksættere, startups og virksomheder, der udvikler nye innovative løsninger, der kan blive ”the next big thing”.
 2. Mikrolegat: Fonden for Entreprenørskab uddeler mikrolegater til elever, studerende og Ph.d.-studerende på danske uddannelsesinstitution. Der uddeles op til 25.000 kr. uden CVR nr. og op til 50.000 kr. med CVR nr.
 3. Alexander Foss’ Industrifond: Fonden uddeler legater til iværksættere og mindre virksomheder, der udvikler innovative nye teknologier/fysiske produkter. Legatets størrelse er typisk på mellem 50.000-100.000 kr.

Crowdfunding

Flere og flere startups ser mod crowdfunding, når de skal finde den nødvendige funding til udvikling, drift eller vækst. Crowdfunding er ofte mest relevant for startups og virksomheder med B2C-relaterede produkter. Crowdfunding konceptet bygger på, at mange enkelte individer bidrager med et mindre beløb. Fx et minimumsbeløb fra 100-1.000 kr. alt efter projekt og crowdfunding platform. Der findes generelt fire typer crowdfunding: donationsbaseret, rewardbaseret, lånebaseret og aktiebaseret.

3 eksempler på crowdfunding platforme:
 1. Booomerang: Booomerang er en af Danmarks første rewardbaserede crowdfunding platforme. Booomerang har fokus på finansiering af gode ideer og nye projekter fra fx kreative iværksættere og kunstnere.
 2. Coop Crowdfunding: Coop Crowdfunding er en reward- og lånebaseret crowdfunding platform til finansiering af nye fødevareprojekter. Her kan forbrugere bidrage økonomisk til udvikling af bedre fødevarer.
 3. Lendino og Flexfunding: Begge er lånebaserede crowdfunding platforme, hvor danske kreditværdige virksomheder kan opnå et erhvervslån på op til 5 mio. kr. direkte fra private og professionelle investorer.

Acceleratorprogrammer

I et acceleratorprogram kommer du ind i et specialdesignet udviklingsforløb (på alt lige fra få dage til 12 mdr.), hvor du har fokus på udvikling af din virksomhed. Et acceleratorprogram giver typisk adgang til fx 1-til-1 rådgivning, workshops, mentorordninger, netværk og fysiske faciliteter. Et acceleratorforløb kan være gratis eller mod betaling. Derudover tilbyder flere, men ikke alle, acceleratorprogrammer en form for funding enten med eller uden afgivelse af ejerandele.

3 eksempler på acceleratorprogrammer med funding:
 1. Danish Tech Challenge: Danish Tech Challenge hjælper hvert år 20 hardware startups med at udvikle deres virksomheder. Forløbet er ca. 4 mdr. og en af de deltagende virksomheder vinder 500.000 kr. ved afslutningen af forløbet.
 2. Innofounder Graduate: Innofounder Graduate er et acceleratorforløb under Innovationsfonden. Studerende og dimittender fra videregående uddannelser kan ansøge om deltagelse i et 12-måneders forløb, hvor der ydes et månedligt økonomisk tilskud på 15.000 kr.
 3. BioInnovation Institute: BioInnovation Institute tilbyder 3 forløb for life science startups. Business Acceleration Academy er eksempelvis et 11 ugers forløb for 8 startups. Der er mulighed for deltagende startups at få et tilskud på op til 350.000 kr.

Seed kapital

Pre-seed og seed kapital kommer fra såkaldte early stage investorer og kan i flere tilfælde være en af de første udefrakommende investeringer til en startup. Der anvendes på dette relativt tidlige investeringsstadie ofte både egenkapitalinvestering og/eller konvertible lån.

3 eksempler på seed kapital investorer:
 1. PreSeed Ventures: PreSeed Ventures er en af Danmarks mest aktive early stage investorer. PreSeed Ventures har de seneste 5 år investeret over 300 mio. kr. i 150 selskaber.
 2. Futuristic: Futuristic er en early-stage investor før og omkring pre-seed stadiet. Futuristic har fokus på de helt tidlige danske og nordiske tech startups. Futuristic er engageret i +10 startups.
 3. Accelerace Invest: Accelerace Invest foretager investeringer i udvalgte startups, der har været igennem et af Acceleraces egne acceleratorprogrammer. Accelerace har siden 2012 investeret i 67 startups.

Business angels

En business angel (BA) er en person, der investerer egne midler i virksomheder. Der findes mange forskellige typer business angels. Fx erhvervslederen, virksomhedsejeren, eller den succesfulde iværksætter, der har optjent formue ved salg af virksomheden. Ifølge Vækstfonden er der mellem 2.000-4.500 danske business angels. Flere business angels investerer både alene og sammen med andre via såkaldte syndikater. En stor del af de danske business angels er tilknyttet et business angel netværk.

3 eksempler på business angel netværk:
 1. Danish Business Angels (DanBAN): DanBAN er et landsdækkende netværk for business angels med en investeringsramme på min. 3 mio. kr. per medlem. DanBANs medlemmer investerer i både danske og internationale startups.
 2. Keystones: Keystones er et professionelt erhvervsnetværk for investering af kapital og kompetencer i startups. Netværket består af investorer, erhvervsledere og kommercielle ildsjæle, der brænder for iværksætteri. 
 3. Heyfunding: Heyfunding er en online matchmaking platform, der matcher kapitalsøgende startups med relevante business angels og investorer. Matchet sker ud fra startups unikke situation og investorernes individuelle investeringskriterier. 

Tilskudsordning

Der findes en lang række danske og europæiske tilskuds-og støtteordninger, der kan være med til at finansiere kritiske aktiviteter i din virksomheder. Fx indenfor forskning, udvikling, test, markedsmodning, samt indkøb af eksterne konsulentydelser. De fleste tilskudsordninger har en formel ansøgningsproces, krav om kontant eller ”in kind” medfinansiering og efterfølgende afrapportering ved projektafslutning.

3 eksempler på tilskudsordninger:
 1. InnoBooster: InnoBooster er et tilskudsprogram under Innovationsfonden, hvor iværksættere, startups, små- og mellemstore virksomheder kan ansøge om 50.000 kr. – 5 mio. kr. til innovative udviklingsprojekter.
 2. EUDP: Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny teknologi på energiområdet fx vindenergi, fjernvarme, effektiv energianvendelse og bioenergi. Den gennemsnitlige bevilling er på ca. 5 mio. kr. pr. projekt.
 3. EIC Accelerator Pilot: EIC Accelerator Pilot (tidligere SMV Instrument) er et europæisk tilskudsprogram. Små- og mellemstore virksomheder kan ansøge om mellem 3,5-18,5 mio. kr. i tilskud til internationale forsknings- og udviklingsprojekter.

Venture Kapital

Venture kapital fonde (VC) investerer risikovillig kapital i skalerbare startups. Venture kapital fonde foretager primært egenkapitalinvesteringer og bliver således medejer i din startup. Ejerskabet er typisk aktivt, hvor der stilles viden, kompetencer og netværk til rådighed.

3 eksempler på venture kapital fonde:
 1. Seed Capital: Seed Capital investerer venture kapital i teknologibaserede startups. Seed Capital har investeret i nogle af de største danske iværksættersucceser og har stor erfaring i at bringe startups fra seed stadiet til Series A.
 2. North-East Venture: North-East Venture er en multi-stage fond med base i København. North-East Venture foretager direkte investeringer i startups indenfor fx Fintech, online markedspladser, consumer lifestyle, design, AI, og VR/AR.
 3. VF Venture: VF Venture er Vækstfondens ”venture-arm” og investerer i virksomheder med internationalt vækstpotentiale. Der er især fokus på IT, medikoteknik og industriel teknologi. VF Venture investerer typisk mellem 5–25 mio. kr.

Lån

Der findes flere forskellige former for lån til iværksættere og startups. Der er her fokus på låneprodukter udover det klassiske banklån og konvertible lån/gældsbreve, som ofte anvendes af business angels og andre investorer.

3 eksempler på lånemuligheder:
 1. Vækstfonden: Vækstfonden tilbyder flere låneprodukter målrettet iværksættere og startups. Fx Startlån på mellem 0,4-1,5 mio. kr. og Vækstlån til iværksættere på min. 1 mio. kr.
 2. Danmarks Grønne Investeringsfond: Danmarks Grønne Investeringsfond yder lån på 2-100 mio. kr. til virksomheder, der arbejder med energioptimering, vedvarende energi og ressourceeffektivitet.
 3. Nordjysk Lånefond: Nordjysk Lånefond er en af flere regionale låne- og investeringsfonde i Danmark. Denne type lånefond yder typisk lån på op til 1. mio. kr. til startups og virksomheder.

—-

Ovenstående er udarbejdet af Heyfunding i samarbejde med DanBAN og Keystones. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller skal i gang med at rejse funding:

DanBAN syndikat investerer en million kroner i receptpligtig medicin på abonnement

By | Nyheder

DanBAN er et netværk bestående af 200 private investorer, der investerer i potentielle vækstselskaber og gamechanging startups. Netværket dækker engleinvestorer fra hele landet, og i de senere år er der særligt blevet fokuseret på at opbygge et kontor og netværk af engle i Aarhus, dels for at sikre, at det ikke kun er startups fra hovedstadsområdet, der kommer i betragtning som investorobjekter, dels for at få flere ”engle” fra resten af landet med i netværket, ligesom DanBAN har haft et tæt samarbejde med Odense Seed & Venture siden 2014.

I DanBAN afholdes der pitch og matching møder hver måned, både i Aarhus og København. Her har investorerne mulighed for at møde og indikere interesse i 8-10 forskellige virksomheder, som søger funding. Læs mere om hvordan din startup kommer i betragtning, til at modtage funding via DanBAN her.

10 engle går sammen og skyder en million kroner i MinRecept

Èn af de virksomheder, som vi mødte i vinteren 2019, var det Aalborgensiske team bag MinRecept, som netop har underskrevet en investeringsaftale med ti DanBAN investorer. MinRecept er Danmarks eneste leveringsservice indenfor medicin og investeringen blev på 1MDKK. Dette kapitalindskud suppleret med lån fra vækstfonden og andre faciliteter, skal være med til at bringe den ambitiøse startup videre til det næste stadie.

Investorrejsen og lead angel rollen

Vi har spurgt business angel og investor i MinRecept, Kristian Busk Mouritzen omkring investeringsprocessen fra pitch til underskrift og om at tage rollen som lead angel.

Hvordan har din oplevelse været som lead angel?

Det har været en ekstrem lærerig, men også sjov og interessant proces. Man er ganske enkelt nødt til at kaste sig ud i at tage rollen som lead, før man virkelig forstår det. Det ”tvinger” én til at sætte sig ind i de mange processer, og man får en helt anden indsigt i det at være angel investor. Det handler naturligvis om at få opbygget et godt udgangspunkt og få lavet en god due diligence skabelon at arbejde ud fra.

Jeg har tidligere påtaget mig rollen som co-lead og efterfølgende formandsrollen. I den process har jeg oplevet, hvor god opbakning, tillid og respekt man får fra de øvrige investorer. Præcis samme oplevelse har jeg haft denne gang, og det er vigtigt, hvis man skal påtage sig det frivillige erhverv, som det nu engang er, for en given investorgruppe. Man ønsker konstruktiv feedback, hurtige tilbagemeldinger og generelt en positiv dialog omkring opgaven og jeg har bestemt ikke oplevet andet.

Det har været yderst fordelagtigt, at jeg fik en co-lead med i processen. Det gav mulighed for relevant og konstruktiv sparring, fordeling af opgaverne og input fra én erfaren investor i DanBAN. Det medførte en vis tryghed, men øgede også kvaliteten i materialet generelt og vi kunne være mere konkrete, når vi skulle give feedback til de tilbageværende investorer. Vi gik hurtigt og effekt ind til kernen i de væsentlige dialoger, udarbejdede et dokument, der sikrede, at vi kom omkring de vigtigste punkter i vores due diligence, hvilket var vigtigt for overskueligheden og kvaliteten. Det var essentielt for alle parter, at vi kom i mål så hurtigt som muligt, så fokus igen kunne komme tilbage på forretningen for teamet.

Denne sag havde også et specielt perspektiv. Først og fremmest så var interessen stor blandt investorerne og de kun søgte 500.000 DKK i starten – så da teamet viste sig at fortsætte de gode takter fra deres pitch, så skulle man pludselig til at ”tale folk, der lå på vippen, ud af casen”, hvis vi ikke selv skulle vælge fra og det faktum var jeg ikke vild med. Det havde jeg dog forudset og derfor havde jeg også, som den sidste påtaget mig opgaven som lead, således at alle andre havde haft muligheden for at tage den.

En vigtig del af processen var samtidig, at co-lead og jeg hurtigt blev konkrete på, og enige om, hvilke elementer i en aftale, der var vigtige for os investorer. Det blev agendaen på et personligt møde med hele teamet, hvor alt blev diskuteret til bunds og derfra handlede det mest af alt om, at få det verificeret og effektueret.

Jeg er ikke på “elite niveau” som nogle DanBAN investorer, når det kommer til investeringsaftaler, ejeraftaler osv. Det gør, at jeg udover at erfaringsudveksle med andre investorer, må rådgive mig en advokat. Det handler naturligvis om at holde omkostningsniveauet nede, men hvis ikke de samme investorer skal påtage sig opgaven hver gang, bliver man nødt til at starte et sted og heldigvis har jeg fundet en god advokat, der forstår processerne og behovet, hvilket gør at jeg sparer unødig tid. Men helt generelt, så tror jeg den del skræmmer folk lidt, for de er bekymrede for, hvilket niveau man skal kunne byde ind med, hvis man påtager lead rollen – men det gik, føler jeg selv, og nu er jeg bedre rustet til næste gang.

Hvor længe gik der fra pitch til underskrift?

Der gik knap tre måneder, men det skal også ses i lyset af, at vi løb ind i juleferien, hvor jeg selv og andre var bortrejst i en længere periode. Uden den, var den nok gået 2 mdr. Men så tror jeg heller ikke, at man kan gøre det meget hurtigere. Kvaliteten skal opretholdes og man kan ikke undgå lidt responstid i dialogen med parternes advokater og få de sidste ender til at mødes.

Hvad vil dit råd være til andre angels, som overvejer at tage lead på en case?

”GO for it”. Hvis man virkelig vil lære alle processerne og forstå hvad det indebærer at være angel investor, så bliver man nødt til at prøve det på egen krop. Så må man lære af de ”fejl”, der måtte komme hen ad vejen. Tag gerne en med, der har prøvet det før, liesom jeg fik en erfaren co-lead med. Jeg påtog mig den udførende rolle, mens han blev brugt til sparring og dialog omkring processen og strategien generelt. Han deltog også i mødet med hele teamet, så vi begge havde det rette udgangspunkt. Han tog sig af persontest og jeg tog ansvaret på de andre opgaver. Øvrige investorer er jo i samme båd og man får altid stor opbakning derfra (ellers kunne de jo selv bare gøre det) og går man i den forkerte retning, så får man konstruktiv feedback og folk er super gode til at bidrage på de punkter, hvor man ikke selv er så stærk. Så meld klart ud, hvad man kan håndtere og hvortil man gerne vil have hjæl, så kommer det hele af sig selv og næste gang, så står man meget stærker – også når man skal vurdere en given case.

Hvilket potentiale ser du i MinRecept?

Jeg ser et kæmpe potentiale og ikke mindst det faktum, at jeg ikke tvivler på, at det bliver sjovt at hjælpe og sparre med teamet (et ekstremt vigtigt punkt, for det at investere i startups, skal man ikke kun gøre for pengenes skyld, men også passionen). Udover produktet og potentialet, så er teamet det parameter, som er vigtigst for mig, når jeg kigger på en startup og her ligger de helt i top, både når det kommer til den gensidige respekt, deres interesse i at lytte og sparre, og så en energi og vilje, der vil tage dem langt. De har allerede en klar struktur for, hvem der gør hvad og så har de selv meget høje ambitioner. Der er allerede ”semi” proff of business, og nu skal vi “bare” have flere medicintyper med. Men med det udgangspunkt at dette team ikke ser begrænsninger, men udelukkende muligheder, så er jeg overbevist om, at så snart noget ikke spiller 100%, så finder vi nye løsninger og veje, for at få dette hævet til en yderst interessant forretning, der inden længe også vil komme ud over de danske grænser. Hvor det så ender, vil jeg lade tiden vise, men jeg glæder mig til at arbejde sammen med teamet og også de øvrige investorer, hvor alle med forskellige kompetencer virkelig byder sig til for at hjælpe.

DanBAN is launching a collaborative initiative between Angels and VCs

By | Nyheder

There are many alternatives for start-ups when it comes to applying for early-stage funding. Among others, companies can get funded through governmental soft money initiatives, from friends and family and not the least, private equity from business angels and early-stage venture capital funds. However, funding remains a struggle even when a start-up achieves proof-of-business and requires later-stage funding (typically seed or Series A funding). This is why DanBAN is now launching a collaborative initiative when it comes to the angel and venture capital relationship.

The Danish entrepreneurial ecosystem and venture market have undergone a very positive development in recent years. In fact, Vækstfondens benchmarking of venture markets 2019 showed that Danish companies have attracted almost 3 times as much later-stage capital in 2018 compared to previous years. According to Vækstfonden, this puts Denmark in the 4th place compared to other countries in Europe, measured as a share of GDP.  Also, the total sum of early-stage capital which was invested in Danish companies increased well over 2.5 times.

This is good news for the Danish ecosystem, but improvements are still needed to reach the top shelf compared to the rest of Europe and the world. The “Startup to scaleup” report shows that in the last five years, Denmark has seen a steady interest from international investors whereas Finland has increased its investments from international investors drastically. The latter may be a result of the Finns capability to attract international investors to flagship events such as Arctic15 and SLUSH, building relationships and showcasing start-ups.

In the later-stage, growth is often exponential. Accordingly, VC funding serves as more fuel for the fire, enabling rapid expansion to additional markets and diversification and differentiation of product lines. Later-stage capital is essential for start-ups who want to scale and therefore, it is important to establish relationships with international VCs and for VCs to get access to quality deal flow.

Angel and Venture Capital relationships are changing

The relationship between Angels and VCs is changing and we want to contribute to the positive change, which will benefit both parties and, more importantly, help more start-ups succeed on their entrepreneurial journey.

Historically, angels have mostly invested early in a start-ups lifetime as individuals, whilst VCs typically invested later on, together with one or more other VC’s. But as angels begin to form ‘syndicates’ – larger groups who join forces to offer larger funding rounds in the very early stages and minimise risk – and VCs begin to get involved earlier in a start-ups’ lifecycle, the two have begun to work in harmony. Even if they don’t work together at the start of a start-up journey, Angels and VCs often cross-refer start-ups with the potential to each other.

From an angel’s perspective, it’s about helping an existing portfolio company reach its next funding milestone. The angel can realize an exit or partial exit if they want to reinvest their money elsewhere or work with the VC to stay invested in the start-up and with the opportunity to bring added value.

From a VCs perspective, angels can bring quality deal flow and introduce their relevant start-ups to the VC when the time is right to take the next funding step. For businesses looking for funding, speaking to investors with strong industry connections can help cross-referrals occur more naturally.

Why is DanBAN interesting for VCs?

At DanBAN, we want to offer a partnership model to domestic and international VCs where business angels, that are members of DanBAN, present their seed and A-round ready companies at DanBAN hosted events, which is concluded with a nice dinner and quality networking. Besides presenting a number of curated start-ups, we will also open our early-stage deal flow to VCs and set up personal meetings with investors and start-ups when the VCs are visiting Denmark.

DanBAN is one of the strongest and most active business angel networks in Europe consisting of 200 private investors who invest in startups and scaleups nationally and internationally. In 2018 members of DanBAN invested a total of DKK 172 million in startups and have made 132 exits since 2014 as of today. DanBAN also won the European Business Angel Network award for Best Performing Member in 2014 and 2016.

Despite its modest geographical size, Denmark gave birth to a number of internationally known companies, such as Unity Technologies, Sitecore, Just Eat, Momondo, Endomondo, Trustpilot and Viabill. The World Bank last year – for the seventh year in a row – ranked Denmark as the best country in Europe for doing business. Furthermore, a report last year by the Global Entrepreneurship Index also revealed that Denmark’s ecosystem for entrepreneurs is the fifth-best in the world.

If you are curious to know more, please reach out to Sisse Melsen, sisse@danban.org

Danish Business Angels are going back to school

By | Nyheder

DanBAN offers several possibilities in relation to education within and around business angel investments. DanBAN has everything from new, passive, active, very active and experienced business angels, who each move at different stages and levels in their business angel life cycle. DanBANs educational offerings must, therefore, cater to several levels and stages, which is why we are planning yet another extension to our education offerings – University Crash Course, in collaboration with ITU, the Danish IT University.  

This year, DanBAN has expanded its educational offerings to its members, which launched yesterday. DanBAN Academy is focused on the target group lead investors and super angels, who have portfolio companies that are in the stage of scaling or planning to exit within the near future. The second educational offer in DanBAN is, Nordic Angel Program, which is focused on the onboarding process and learning how to become an angel investor, finding deals, due diligence, building a portfolio and closing a deal.

All DanBAN education is designed primarily for angel investors who invest directly into small but growth-oriented companies.


Source: Australian Business Angels.

Coming up – University ITC crash course:

DanBAN has been in close dialogue with Startup Programme at ITU, an incubator at the Danish IT university as part of our monthly OPEN hours’ programs, connecting to different startup hubs in Denmark. Last month, the IT University, more specifically, startup programme became official partners with DanBAN.

As a start, Startup Programme and DanBAN are planning an investor day in March 2020, where DanBAN angels will get a chance to meet the tech startups at an early stage and become a mentor. The second event we are planning is an ITC crash course for business angels.

Recently, we met with ten talented startups at one of our monthly pitch events. One of the companies was working within the biotech scene and they did an outstanding job presenting the business case to the attending angel investors. The angel investors had an internal discussion about, where and when to meet with the company up until one person asked the question “who knows anything about biotech?” and the room went quiet.

It is simply not possible for one person to know each technology that startups are working with these days, which is why we want to launch a university crash course, where angels get a two-day training session in different tech sectors and technologies to get a deeper understanding of the capabilities and possibilities. Within the training, we will also discuss the associated ethics that follows the use of technology. Startup Programme at ITU is the first partner DanBAN are working with in this modality, but we will be looking to expand and create partnerships with more universities, to reach a wider range of sectors (BioTech, MedTech, Agriculture, etc.)

It is not expected that the angels participating in the crash course will become experts on the field, but it will help them understand the business case, the market and what questions to ask.

Learnings from Boston – the “right” coast

By | Flying to

Every year, DanBAN plan and offer at least two international study trips for investors. Over the past few years, we have been travelling to; Helsinki, San Francisco, Tel Aviv, Riga, Berlin, London, Paris, Brussels and most recently to Boston, MA. DanBAN, alongside Nordekon and angel investors, had the chance to visit Boston and see, meet and learn about the startup and investor ecosystem at first hand. 

Boston has undoubtedly proven its value as a centre of innovation. In fact, a 2019 survey by KPMG ranked Boston in the top 10 cities in the world to become the “leading technology innovation hub outside of Silicon Valley over the next four years”.

While often overlooked in favour of larger tech hubs such as New York or San Francisco, Boston has long been cultivating its own strong sci-tech ecosystem. In particular, the city has emerged as a global leader in biotech, with the Greater Boston area estimated to be home to at least 1000 biotech enterprises, from early-stage startups to billion-dollar pharmaceutical companies. In 2018 Boston beat New York in terms of overall start-up investments. In recent years, the city has churned out a number of unicorns, including online auto marketplace CarGurus, which went public in 2017, and online prescription service PillPack, which was acquired for $1 billion.

“Boston is a remarkable hub for innovation. MIT and Harvard are only two of the 52 institutions of higher education in the area, hundreds of start-ups live alongside those who already made it and are now listed companies, and business angels invest the money they have made on their own businesses. And capital is abundant. Just see my photo from our visit to Battery Ventures: Their latest fund is investing $750 million – and this is their 9th fund, meaning that to raise that kind of money, the investors in the fund will have had to be happy with the performance of the previous funds. Battery Ventures is merely one of many venture funds and hundreds of business angels in the area.” – Søren Houmøller, Managing director & owner 1st mile.

Read Søren Houmøllers Boston post on LinkedIn here.

On our trip to Boston, we had the great pleasure to be accompanied by the former US ambassador to Denmark, Rufus Gifford who joined us for an exclusive dinner with Boston Habour Angels and for a two-hour session taking us through the political landscape.
The main goal of the trip is to create social relations and connections among the participating investors and to match Nordic business angels with the Bostonian startup and investor ecosystem. We asked some of the participating angel investors about their experience going to Boston.

 

“It is always fascinating to see how you work with entrepreneurship and innovation elsewhere. I just returned from a DanBAN trip to Boston, filled with impressions and inspiration. We visited the newly established Danish Innovation Center and met with incubators, matchmakers and knowledge centers who all left the impression of an integrated eco-system consisting of top education, research, leading players from the global business community, as well as a vibrant entrepreneur and innovation environment. A ecosystem that not only leverages technology to create new business models and opportunities, but simply powers to define and create the technologies themselves. I am convinced that we (Denmark) need to focus on power centers like Boston, to be able to advance at all what was emphasized by a yielding right with the Danish startup success IMOTIONS, which has gained relevance by moving to Boston.” More of that! – Ole Andersen, Business Angel.

Thank you for a great trip to the east coast, or as local ecosystem players call it – the “right” coast.

Simpelt værktøj til at analysere din risikospredning

By | Toolbox

At få succes med at investere i startups som Business Angel handler ikke kun om kvaliteten af ens deal flow, den grundige evaluering af teams, produkt, marked og forretningsmodel eller hvilke terms man investerer ud fra. Det handler i høj grad også om risikospredning.

At investere i startups er ofte forbundet med en høj risiko. Hvis man dog laver en kyndig risikoanalyse af ens investeringer, og samtidigt forsøger at få en god spredning på tværs af sektorer og forretningsmodeller, behøver det ikke nødvendigvis at være mere risikofyldt end at investere i aktier.

I dette blogindlæg vil jeg demonstrere et simpelt excel-værktøj som jeg kalder ”Portfolio evaluator”. Jeg har opsnappet det på det første Nordic Angel Program (NAP I) som blev afholdt i foråret 2018, via vores daværende underviser fra Open Circle Capital.

Du kan downloade værktøjet her.
Værktøjet fungerer ud fra den konservative antagelse, at kun ét startup i ens portefølje bliver til noget og dermed alene skal gøre hele porteføljen til en rentabel investering. Den succesfulde investering skal altså dække tabet fra samtlige investeringer i porteføljen, og derudover også have en yderligere forrentning der gør investeringen attraktiv set i forhold til andre investeringsobjekter.

Formålet med Portfolio evaluatoren er, at få en bedre forståelse for ens gearing i de startups man har i sin portefølje og dermed også give en bedre forståelse af, hvilke risici for hele porteføljen, der er forbundet med de respektive investeringer. Når man for første gang åbner værktøjet ser man nedenstående billede fra den første fane kaldet ”Portfolio”:

I denne fane lister man alle sine investeringer i startups. Start med at skrive virksomhedernes navne i Kolonne C. Derefter skriver du de respektive ”Post-valuations” i Kolonne D, dvs. værdien af hele startuppet efter investeringen hvor du selv deltog. Til sidst skriver du størrelsen på din egen investering i Kolonne F. Herefter klikker du dig videre til fanen ”Individual startup”. Da vil man se nedenstående billede:

I feltet B1, ”Startup index” skrives det respektive nummer på den investering man gerne vil evaluere. ”1” er Startup A, ”2” er Startup B osv.

Feltet B2 ”Exit dilution” er en konstant man skal antage. Meningen med denne konstant er at tage hensyn til en eventuel udvanding af fremtidige professionelle investorer. En faktor 0,5 betyder således at man udvandes indtil ens ejerskab af det respektive startup kun er halvt så stort som da man oprindeligt investerede. Jo højere tallet er, desto mere udvandes man. Hvis man eksempelvis ikke forventer at der kommer flere investeringer før en exit skal ”Exit dilution” sættes til 0. Underviseren på NAP I anvendte en konstant på 0,48 og jeg har valgt 0,5 for at være lidt mere konservativ.

Værdierne i felterne B3-B6 er direkte gengivelser af værdierne for det respektive startup fra fanen ”Portfolio”.

Tallene i matricen er årlige Internal Rate of Return beregninger. I matricen beregnes forrentningen af den respektive investering med udgangspunkt i to variable: Exit valuation i mio. DKK og antal år fra entry til exit. Beregningerne antager ydermere at udgiften for at foretage den ene succesfulde investering har været summen af alle entry investeringer i ens portefølje.

I ovenstående billede antages det altså, at det kun var Startup E som endte med at betale penge tilbage. Alle de øvrige startups A-D gav 0 kr. igen. Omkostningen for hele porteføljen har således været summen af alle oprindelige investeringer, dvs. 820.000 DKK.

Baseret på dette, samt den oprindelige ejerandel i virksomheden og exit dilution konstanten, kan den årlige forrentning af investeringen nu beregnes som funktion af valuation og antal år. Hvis man for eksempel sælger virksomhed E efter 5 år til en valuation på 120 mio. DKK svarer det til en årlig forrentning af investeringen på 1,1703 eller 17,03%. Det er meget flot taget i betragtning af, at aktiemarkedet i gennemsnit historisk set leverer mellem 7-8% om året.

Farverne i matricen angiver hvorvidt den årlige forrentning er negativ (”rød”), ligger mellem 0-15% (blå), mellem 15-25% (”guld”) eller over 25% (”hvid”).

Værktøjet medfører, at man får en større indsigt i sin porteføljes risikoprofil. Blandt andet er det vigtigt at overveje, hvor meget man investerer pr. virksomhed, på hvilket stadie, og til hvilken valuation – ikke kun i forhold til den enkelte investering, men i forhold til porteføljen som helhed. I eksemplet med Startup A-E vil det f.eks. kræve at Startup A sælges til en valuation på mindst 180 mio. DKK for at dække tabet fra de øvrige startups. Men for Startup E er det kun nødvendigt med en valuation på mindst 60 mio. DKK, fordi post-money valuation efter den oprindelige investering i Startup E var lavere end for Startup A, og fordi man valgte at investere dobbelt så meget i Startup E som i Startup A.

Det er selvfølgelig meget tænkte scenarier, men ikke desto mindre giver det i min optik en bedre føling med, hvor store tickets man bør investere alt efter hvilket stadie af virksomhedens levetid man investerer i, og deraf også til hvilken valuation. Ligeledes giver det også stof til eftertanke mht. om man rent faktisk kan se at en investering kunne gå hen og blive X antal mio. DKK værd i exit valuation.

Tror du at Startup A kan blive mindst 180 mio. DKK værd? Hvis ikke burde du nok helt lade være med at investere i Startup A, eller vælge at investere mere i det for at din ejerandel i startup A bliver større og dermed ikke kræver en helt så stor exit valuation for at gøre hele din portefølje til en rentabel investering.

Vi ved, at der findes andre værktøjer derude, men vi vælger at fremhæve denne i første omgang. Kender I andre metoder eller værktøjer, som har været jer behjælpelige, hører vi gerne fra jer.

Ved spørgsmål til anvendelsen af værktøjet er du meget velkommen til at kontakte mig på dannym@danban.org eller +45 3136 6904.

The Investors Guide to TechBBQ

By | Events

This might come as a surprise, but for the majority of business angels finding new investment opportunities is not the main reason to attend TechBBQ or any other startup conferences. Typically, conferences are attended by more experienced angels that have a larger startup portfolio, and in their main interest is to meet “next level” investors and A-round VCs, who might become potential new co-investors, even exit channels, and Nordic Investor Day & TechBBQ is perfect for that.

Regardless of what you’re looking for, you can almost certainly find it at TechBBQ from the 17th to the 19th of September.

TechBBQ consists of more than 6,500 fellow entrepreneurs from the most exciting startups, prominent Nordic Business Angels, the best European VC’s, talented students from top-tier institutions, decision-makers from scale-ups and the largest corporations.

To make it easier for investors to navigate, we have listed all investor-related events below from the 17th to the 19th of September. The list will be updated frequently. See the full program here.

Startup pitching will be happening all day, every day at the pitching stage.

The 17th of September:

What: Nordic Investor Day
When: 17th of September

Time: 10.00-17.00

Where: Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S

Sign up: here (DanBAN members sign up through StartupIncluder)

What: Investor Dinner
When: 17th of September

Time: 17.00-21.00

Where: KPMG – Copenhagen, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø

Sign up: here. Everyone attending Nordic Investor Day are automatically signed up

What: Investor Drinks
When: 17th of September

Time: 20.00-23.00

Where: Matrikel1 hosted by Seed Capital (busses will pick us up from KPMG)

Sign up: sold out

The 18th of September:

What: WORKSHOP: Hacking fundraising – from VCs to the Crowd
When: 18th of September

Time: 11.00-11.45

Where: Forsamlingshuset

Sign up: Buy your ticket & show up

What: Hyperscaling: A VC Perspective on Disruptive Markets
When: 18th of September

Time: 11.45-12.15

Where: Inspiration Stage

Sign up: Buy your ticket & show up

What: WORKSHOP: The funding journey – hands on advice from successful startups!
When: 18th of September

Time: 12.00-12.45

Where: Bar Room, Halmtorvet 9

Sign up: Buy your ticket & show up

What: DanBAN WORKSHOP: How to attract angel funding
When: 18th of September

Time: 14.00-14.45

Where: Forsamlingshuset

Sign up: Buy your ticket & show up

What: VC Reverse Pitching looking for investors
When: 18th of September

Time: 15.00-16.00

Where: Pitching Stage

Sign up: Buy your ticket & show up

What: Icelandic Embassy Reception at TechBBQ
When: 18th of September

Time: 16.00-17.00

Where: The Icelandic Ambassador’s residence @ Fuglebakkevej 70, Frederiksberg

Sign up: here

What: WORKSHOP TALK: On owning the rights to your ideas – and why it matters
When: 18th of September

Time: 17.00-17.45

Where: Scene Room, H15

Sign up: Buy your ticket & show up

What: Gin & Tonic Mixer – Impact Investing in Africa via UK
When: 18th of September

Time: 14.30-17.00

Where: NOHO, Flæsketorvet 28, 1711 Copenhagen

Sign up: here

What: TALK: on owning the rights to your ideas – and why it matters
When: 18th of September
Time: 17.30-17.45

Where: Scene Room H15 (hosted by Plougmann Vingtoft)

Sign up: Buy your ticket & show up

What: Accel and Heartcore Drinks
When: 18th of September

Time: 18.00

Where: Invite Only

What: Asia House VIP investor dinner
When: 18th of September

Time: 18.00

Where: Invite Only

What: Google ventures & Nordic Web Ventures dinner
When: 18th of September

Time: 18.00

Where: Invite Only