All Posts By

Nazli Vaziri

Healthycrops afgrøder er naturligt modstandsdygtige overfor svampeangreb

By | Nyheder

Ved at bruge Healthycrops afgrøder kan man undgå svampeangreb uden at skulle sprøjte med giftstoffer. Det betyder, at miljøet og ikke mindst vores drikkevand bliver sparet for en række kedelige giftstoffer, samtidig med at landmændenes tab som følge af svampeangreb mindskes” udtaler CEO & Co-Founder Pernille Ollendorff Hede.

Læs interviewet med Pernille Ollendorff Hede her og få hendes syn på hele rejsen fra idé til kapitalrejsning i DanBAN regi, og hvordan processen har været for Healthycrop.

 

Hvem er HealthyCrop og hvad gør jeres koncept unikt?

Healthycrop er et spin-out fra Århus Universitet stiftet i 2018, og blev oprindeligt udviklet af Co-Inventor og Co-Founder Henrik Brinck-Pedersen og Co-Founder og Bestyrelsesformand Jan Mousing. Siden er Pernille Ollendorff Hede, Co-Founder og CEO, og Peter Hede, Bestyrelsesmedlem og Co-Founder tiltrådt teamet.

Healthycrop udvikler afgrøder, der er naturligt modstandsdygtige overfor svampeangreb. I dag er der store mængder afgrøder, der hvert år går tabt på grund af svampeangreb. For at mindske disse tab sprøjter landmanden med svampegifte et antal gange i sæsonen. Ved at bruge vores afgrøder kan man undgå svampeangreb helt uden at skulle sprøjte med giftstoffer.

Dette betyder at miljøet og ikke mindst vores drikkevand bliver sparet for en række kedelige giftstoffer, samtidig med at landmændenes tab som følge af svampeangreb mindskes. Det har en ganske betydelig positiv effekt i forhold til fødevareproduktion og klimapåvirkning, men det er først og fremmest en stærk økonomisk case set fra landmandens synspunkt.

Baggrunden for Healthycrop er som følger: Når en svamp lander på en plante, har svampen brug for at få adgang til de næringsstoffer, som findes indeni plantecellerne, for at kunne vokse og leve. Det gør den ved at sprøjte en kombination af forskellige enzymer ind i planten, og dette ødelægger plantecellerne. Når svampen har adgang til næringsstoffer, kan den dele sig og angribe andre dele af planten, og resultatet er, at hele planten til sidst vil dø.

Det, der gør vores afgrøder særligt modstandsdygtige overfor svampe, er, at de producerer højere mængder af et naturligt planteenzym kaldet Nepenthesin. Dette enzym nedbryder meget specifikt et af svampeenzymerne, som ellers sikrer, at svampen får frigivet fosfat fra planten. Når svampen ikke har adgang til fosfat, vil den sulte og kan derfor ikke dele sig og angribe andre dele af afgrøden. Det lyder simpelt, og er det sådan set også. Til gengæld ligger der mange, mange års planteforskning bag denne patenterbare opfindelse.”

 

                                       Co-founder Peter Hede                                                  Co-founder Jan Mousing

 

Hvem er teamet bag HealthyCrop?

”Teamet består dels af dygtige forskere fra Århus Universitet og dels af personer med kommerciel erfaring, og som har arbejdet med forskningstunge spin-out virksomheder gennem mange år.”

 

Hvordan er jeres historie, og hvordan har jeres rejse været fra idé start til i dag?

”Teknologien bag Healthycrop bygger på mange års forskning udført i Henrik Brinck-Pedersens gruppe på Århus Universitet. I 2017 søgte Århus Universitet patent på Henriks opfindelse omkring opnåelse af svamperesistens ved at øge mængden af Nepenthesin produceret i planten. Henrik brugte det næste års tid på at modne ideen sammen med tidligere direktør i L&F SEGES Jan Mousing. Jan havde kontakt til Peter og Pernille Hede, som trådte ind som tidlige investorer, og sammen stiftede de selskabet i november 2018. Tiden efter stiftelsen blev brugt på at indhente soft funding og få teknologien overført fra byg, hvor der allerede var lavet proof of concept studier, over til majs-planter, der er den største afgrøde tiltænkt dette koncept.”

 

Hvordan og hvornår kom I i kontakt med DanBAN? – Og hvorfor valgte I at søge investorer og investering via DanBAN?

”Peter Hede er medlem af DanBAN og har erfaring fra tidligere syndikerede investeringer. Derfor var det naturligt at forsøge at rejse penge herigennem som første mulighed. Vi har tidligt i forløbet fået tilbud om og pænt sagt nej tak til finansiering fra en mulig kommende køber af virksomheden, og valgte investeringen fra DanBAN for at sikre os størst mulige frihedsgrader i forhold til virksomhedens videre udvikling og fremtidige exit muligheder”.

 

Hvornår fik HealthyCrop en investering?

”Investeringen fra DanBAN syndikatet kom på plads i august/september 2021.”

 

Hvordan var kontakten, forløbet og samarbejdet med DanBAN i processen?

”Det har fungeret glimrende både i ansøgningsprocessen, dialogen og pitch eventet samt efterfølgende i due diligence fasen. Det har i høj grad været drevet via Peter Hedes erfaring og netværk og ikke mindst dygtige og erfarne medlemmer fra investorkredsen.

At opnå investering gennem et DanBAN syndikat har fungeret ganske fint. Due diligence processen har været tids- og ressourcekrævende, men vi har oplevet en god dialog med investorteamet og alt er foregået i gensidig respekt og i forhold til en overordnet aftalt tidsplan.”

 

                               Co-founder Pernille Hede                                        Co-founder Henrick Brinck-Pedersen 

 

Hvilke tanker og refleksioner har I haft omkring processen?

”Det har været en fin og professionel proces, og vi er meget glade   for også at fået stærke kompetencer blandt investorgruppen ombord i Healthycrops bestyrelse som følge af investeringen.”

 

Hvilke råd vil du give til andre startups, der går i tanker om at søge funding via investorer?

”Det tager altid længere tid at rejse penge, end man først estimerer. Til gengæld er det vores vurdering, at man som startup altid skal tænke sig godt om ift. hvem, man inviterer indenfor i ens virksomhed og under hvilke betingelser, det sker til. Man er meget tæt på sine investorer og skal fungere sammen i en årrække. Derfor er det vigtigt med god kemi og gensidig respekt for hinandens prioriteter og kompetencer.”

Læs mere om hvordan din startup kommer i betragtning til at modtage funding via DanBAN.

5 skarpe til ugens investor: Lars Fejer

By | Nyheder

Af  Karoline Wolsing Wullum, Bootstrapping 11. oktober 2021.

 

Lars Fejer har årelang konsulenterfaring fra corporates, der tæller Ørsted, Carnegie og EY, hvor han bl.a. har rådgivet inden for M&A og grøn energi. Selvom han er på tærsklen til at skulle til USA, hvor han med sit LF Green Energy & Capital overflytter konsulentgerningen, er han gået ind som investor i en række startups. Lars Fejers investeringer er i flere omgange sket gennem DanBAN, hvor han f.eks. senest er gået ind som lead investor i Climaider. Han er derudover investor og bestyrelsesmedlem i bl.a. Flowplan, The Syrup Company, Engii-SOFT og Unilån.

 

1. Du har startet din karriere i store corporates som Ørsted, Carnegie og EY. Hvorfor er du de senere år gået ind som investor i startups, og hvad tager du med dig fra dit ”gamle” liv?

”Som M&A-rådgiver er man oftest kun med i en kort – men spændende – tid i virksomhedernes liv, og jeg har haft et ønske om at deltage mere aktivt i udviklingen af selskaber og organisationer. Jeg har også haft et ønske om at følge og hjælpe virksomheder over en længere periode, som aktiv medejer og ikke bare i en transaktionsfase. Jeg har gennem årene mødt og arbejdet tæt sammen med en lang række dygtige virksomhedsledere, som har skabt fantastiske virksomheder, og jeg synes, det er inspirerende at få lov til at involvere mig i og hjælpe bl.a. startups og dygtige iværksættere i det omfang, jeg kan.

Jeg har jo ikke selv stået i spidsen for en startupvirksomhed, men samarbejder oftest med andre private investorer, som har gjort netop dette. Jeg kan til gengæld bl.a. bidrage med relevant proceserfaring m.v. fra omfattende M&A, due diligence og
transformationsprocesser, hvorfra jeg prøver at tage det mest relevante med som investor og tilpasse det til noget brugbart for en startup.”

 

2. Du er relativt nyt medlem i DanBAN, men har alligevel brugt netværket aktivt – f.eks. som lead investor i Climaider. Hvorfor er det dig, der ender med at gribe den bold, når du står og er på vej til USA, og der helt givet har været en hel del andre i DanBAN, der har været interesseret i casen?

”De +300 medlemmer i DanBAN er en unik ressource af erfaring og track-record inden for bl.a. ledelse af startups, tech-forståelse, salg/markedsføring og meget dyb viden inden for stort set alle industrier, og dette påskønnes af mange startups. Til
tider mangler der dog desværre nok lidt tid, lyst, erfaring og evner til at lede en investeringsproces fra investorsiden i DanBAN, også i situationer, hvor der ellers generelt set er stor interesse for og opbakning til at investere i en virksomhed. DanBAN
har også iværksat initiativer til at incentivere og bakke op om rollen som lead investor. Min baggrund har så gjort, at det nok er nemmere for mig at påtage mig lead investor-rollen end for flere andre.

I situationen med Climaider tog jeg et personligt møde med founders i Climaider, hvor de overbeviste mig om, at teamet simpelthen fortjente at få midlerne til at realisere visionen. Derfor påtog jeg mig rollen som lead investor og arrangerede en due diligence-proces og forhandlede transaktionsdokumenter m.v. – og heldigvis sådan, at der var bred opbakning blandt investorerne til at gennemføre investeringsrunden. Climaider kunne endda have rejst flere penge, end de gjorde i
denne runde.”

 

3. Hvad er de vigtigste ting at tage højde for, når man går ind som lead investor i et investeringsnetværk? Hvilken vægt har faktorer som aflønning og warrants f.eks. i tilfældet med Climaider?

”Der er forskellige måder at være lead investor på, og enhver investor har nok også områder, som de synes er mere eller mindre vigtige i en given situation. For mig er det væsentligt at køre en due diligence-proces, som er tilpasset en startup, men som samtidig skal munde ud i noget materiale, inkl. Q&A-runder, som giver de mulige investorer et ordentligt grundlag for at sige ja – eller nej – til at investere i virksomheden. Samtidig skal der forhandles og ultimativt underskrives nogle investeringsdokumenter, ejeraftale m.v., som sikrer investorerne rimelige og fornuftige rettigheder – ikke bare på investeringstidspunktet, men også adskillige år ude i fremtiden – samtidig med at founders ikke bliver ”kørt over”, og der sikres et rimeligt grundlag for at drive virksomheden.

DanBAN har lavet nogle retningslinjer for at tilbyde aflønning, i form af warrants, til en lead investor. De gange, hvor jeg har været lead investor, har jeg dog fravalgt en egentlig aflønning, da jeg synes, det bliver lidt for komplekst og ekstra tidskrævende. Jeg har generelt haft et ønske om at være ligestillet fuldt ud med de øvrige investorer, som hver især – forhåbentlig på deres måde – også kommer til at bidrage til udviklingen af virksomhederne. Som før nævnt synes jeg dog generelt, at det er godt af DanBAN at tænke i incentivering af lead investors.”

 

4. Du rykker til USA med LF Green Energy & Capital igennem hvilken, du rådgiver inden for investering i grøn energi/cleantech. Hvordan oplever du, at markedet her ser anderledes ud i USA?

”Det er lidt tidligt at sige, og jeg har ikke besluttet mig for, om jeg vil deltage i business angels-netværk i USA eller blot fortsætte i DanBAN. Vi er vel egentlig meget godt med i Danmark ift. kapital til startups, men det er mit indtryk, at markedet i USA er endnu mere ”professionaliseret” i form af ekstremt mange – også early stage – VC’s. Der er Danmark jo en lille geografi med et begrænset antal VC’s med lokal repræsentation. Derfor tror jeg også, at business angels i Danmark har en større betydning ift. USA, selvom vi også ser flere og flere VC’s i Danmark. I forhold til grøn energi/cleantech er USA jo i meget høj grad baseret på ureguleret/fri markedsøkonomi i et meget stort marked, hvor de offentlige myndigheder/staten og regulering spiller en større rolle i Danmark. Dette kan være en fordel nogle gange i Danmark, men også en hæmsko. F.eks. er markedet for opsætning af nye vindmøller på land i Danmark nærmest ikke-eksisterende længere. Det er muligvis ved at være sådan, at det frie og meget store marked i USA giver et bedre grundlag for udvikling af cleantech-virksomheder end det mere regulerede marked i Danmark, som ellers direkte eller indirekte har hjulpet en række globale cleantech-virksomheder frem.”

 

5. Hvad kigger du særligt efter, når du udser dig en investeringscase, og hvordan går du til dealflow?

”Jeg tror de fleste investorer har en række kriterier, som de vurderer nye investeringsmuligheder på. Jeg har bl.a. et fokus på skaleringsmuligheder inden for et afgrænset segment, og om teamet udviser et klart kendskab til deres industri og målgruppe. Det væsentligste for mig er dog teamet, som skal levere – og om de har den rette energi, drive og personlighed til at gøre deres startup til en succes. Jeg har ikke kun en finansiel tilgang til mine investeringer og dealflow – for mig skal der være noget ekstra, som giver mig lyst til at investere penge og tid i en virksomhed. Det skal ikke ”kun” være en god finansiel investering. Jeg har også investeret i virksomheder, som jeg selv har hjulpet med at rejse kapital – men her skal man naturligvis være meget opmærksom på eventuelle interessekonflikter, og hvilken kasket man har på i forløbet: Er man rådgiver for selskabet eller investor? Mit dealflow kommer af en blanding af personlige og professionelle kontakter samt det dealflow, som kommer gennem DanBAN. Jeg kan kun anbefale startups at kigge på DanBANs +300 medlemmer som en mulighed for at rejse kapital, men også gerne med en selektiv tankegang om, at de investorer, man får ind, skal være nogle som bidrager til en
succesfuld udvikling i selskabet.”

Climaider gør det muligt for forbrugere at beregne deres eget klimaaftryk

By | Nyheder

Ideen til Climaider opstod da Oliver Martinsen, Founder og CEO og Oskar Hansen, Founder og COO, efter gymnasiet savnede et sted, hvor de kunne beregne deres CO2-aftryk og klimakompensere gennem troværdige CO2-reducerede projekter. Vi har spurgt ind til Climaiders idégrundlag, koncept og rejse fra den spæde start til syndikat med DanBAN.  

 

”Hvem er Climaider og hvad gør jeres koncept unikt?”
Gennem Climaider-appen kan man som forbruger beregne sit klimaaftryk ved at svare på spørgsmål vedrørende ens bolig, kost, transport, forbrug og flyrejser. Herefter kan man gennemføre forskellige udfordringer, der hjælper en med at reducere sit klimaaftryk. Slutteligt kan man tilmelde sig et månedligt medlemskab, hvor man fjerner CO2 og planter træer, og derved klimakompenserer for den udledning, man ikke kan undgå.

Det unikke ved Climaider er, at vi hjælper vores brugere med at udføre de handlinger, der giver mest bang-for-your-buck klimamæssigt. Man kan som forbruger godt vaske med kastanjer og derved føle, at man lever klimavenligt,
men hvis ens pension samtidigt er investeret i fossile brændstoffer, er sagen lidt en anden.

Gennem udfordringerne i appen prøver vi at fortælle vores brugere, hvor de kan gøre den største klimamæssige indsats. En del af vores job er at researche markedet for forskellige ydelser og finde de mest klimavenlige, og samtidig gøre det nemt at bruge det mere klimavenlige valg.

Et helt specifik eksempel på dette er klimavenlige elselskaber. Markedet for “grøn strøm” er noget af en jungle. Vi har derfor gennemgået de forskellige udbydere, og fundet frem til det selskab, som vi mener, er det mest klimavenlige.

Det er noget, som har taget os overraskende langt tid, og som vi forhåbentligt kan spare vores brugere for. Udover at anbefale et specifikt selskab, gør vi det også nemt at skifte fra ens nuværende selskab, hvilket let kan gøres via app´en med få informationer og klik. Herudover har vi også en B2B-afdeling, som hjælper over 60 virksomheder med CO2-beregninger, klimakompensation og reduktionstips.

 

Hvem er teamet bag Climaider?
”I Climaider er vi pt. otte unge mennesker, der arbejder fuldtid fra vores lokaler på Blågårds Plads på Nørrebro. Tre af os arbejder med salg og marketing, og fem arbejder med produktudvikling”.

Hvordan er jeres historie og hvordan har jeres rejse været fra idé start til i dag?
”Fra den spæde start var Climaider udelukkende en medlemskabsforretning, hvor vores medlemmer betalte et månedligt beløb, som vi tog et administrationsgebyr til drift og markedsføring.

Vi oplevede relativt hurtigt efter vores start, at vores medlemmer gerne ville have hjælp til at reducere deres udledning, og altså ikke bare at kompensere. Den efterspørgsel blev til vores app, som blev udgivet i sin fulde version start juli 2021.

Sideløbende med vores fokus på et klimaværktøj til forbrugere, har vi oplevet en stigende efterspørgsel fra virksomheder efter en lignende løsning. Det har vi fra start efterkommet med en meget konsulentbaseret approach, men er ved at færdiggøre et produkt, der skal gøre oplevelsen langt hurtigere, sikrere og mere gnidningsfri.

Vi er altså startet som en medlemskabsforretning inden for en lille niche, og har brugt det fundament til at transformere os til den tech-virksomhed, som vi er i dag”.

 

Hvordan og hvornår kom I i kontakt med DanBAN?
”Vi har kendt til DanBAN, siden Climaider blev startet for tre år siden. I foråret blev vi så kontaktet af DanBAN, som spurgte om vi kunne være interesserede i at pitche til et “Green Growth” event ugen efter. Det takkede vi ja til, og efter pitch eventet fik vi forhandlet en aftale og investering på plads med DanBAN i august 2021”.

 

Hvordan har det været at være i et syndikat med DanBAN?
”Det har været rigtigt godt. Ved at pitche hos DanBAN fik vi eksponering for en masse kompetente mennesker på samme tid, og på den måde sprang vi et skridt eller to over i funding-processen. Et af målene for denne runde var at få en større samling mennesker med ombord, så vi kunne få flere input og nye vinkler på virksomheden. Til det formål må man sige, at DanBAN processen er rigtigt god, da den typisk – i hvert fald i vores tilfælde – resulterer i at en del mennesker kommer med om bordet.

Vi føler også, at vi har været heldige med vores proces, da det var en række rigtig kompetence mennesker, der tilkendegav interesse samtidig med, at vi nød godt af at have en rigtig dygtig lead-investor for syndikatet. Til slut kan man sige, at det også var til vores fordel, at vi kunne mikse syndikatet op med nogle udvalgte investorer udenfor syndikatet uden besvær”.

 

Hvilke tanker og refleksioner har I haft omkring processen?
”Processen har jo været speciel på den måde, at rigtigt meget foregik online pga. Corona. “Normalt” går man jo også selv ud og udvælger nogle investorer eller kapitalfonde, som man gerne vil søge investering fra. Derfor tror jeg også, at vi var lidt bekymrede for, hvad det mon var for nogle mennesker, man blev sat i kontakt med igennem DanBAN. Men den bekymring er virkelig
kommet til skamme, og vi er faktisk rigtigt glade for den investorgruppe, vi har fået bag os.

Efterfølgende har vi da også snakket en del om, at det var heldigt, at vi blev inviteret ind for at pitche, da vi gjorde. Timingen var virkelig god, og det har helt klart lettet meget af byrden ved fundraisingen i denne omgang, at der var denne struktur omkring det hele, og at vi havde en dygtig lead investor i Lars Fejer, som vi kunne tage forhandlingerne med på vegne af alle.

Det fungerede også fint i samspil med, at vi havde et par andre investorer, som var interesserede, men ikke kom fra DanBAN. De kunne nemt hoppe med på runden og det lettede helt klart forhandlingerne, at de kunne se at vi havde lavet en grundig due diligence med DanBAN gruppen, og at der var forhandlet en aftale på plads, som de bare kunne tilslutte sig”.

 

Hvilke råd vil I give til andre startups?
”Jeg ved ikke, om vi er de bedste til at give råd videre til andre startups, da det selvfølgelig er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad et godt råd er.

Man kan sige, at det altid har været meget afgørende for os at have den større mission for øjet. Hver gang vi har stået overfor nogle større beslutninger, så har været gode til at tage et skridt tilbage for at overveje, hvilken impact det vil have på den større mission. Det har nok været en god ledestjerne igennem hele rejsen.

Derudover er det nok, at man skal huske at et godt team er det vigtigste for en startup. Man kan have nok så god en idé eller nok så gode CV’er, men hvis ikke man har et passioneret og dybt dedikeret hold, så kommer man ikke langt. Man skal altså sørge for at give de enkelte nok ansvar til, at de hele tiden føler sig fagligt stimuleret og får en ejerskabsfølelse for projektet”.

DanBAN syndikat investerer i Owayy, som skaber usædvanlige oplevelser, du aldrig vil glemme.

By | Nyheder

DanBAN har interviewet de to Founders af Owayy (tidligere GoGlamping), Magnus Emil Holst Schou, Co-Founder & CEO og Anton Frederik North, Co-Founder & COO omkring deres rejse som startup til at få DanBAN investorer ombord. Læs deres tanker og refleksioner samt gode råd til andre startups.

 

Hvem er Owayy og hvad gør jeres koncept unikt?

Owayy er en platform, der giver naturelskere mulighed for at finde de mest unikke overnatningssteder i Nordeuropa. Sammen med alle vores værter sikrer vi, at du slipper for at skulle lede efter stederne på nettet, fordi vi har samlet nogle af de mest unikke naturoplevelser i Nordeuropa – og vi er altid parate til at gøre en ekstra indsats, for at du kan få den bedst mulige oplevelse!

Bæredygtighed og luksus der går hånd i hånd. Hos Owayy gør vi alt, hvad vi kan, for at sætte fokus på bæredygtige rejsevaner og for at skabe værdi for lokalsamfund, vores planet, vores gæster og vores værter. Vi vil gerne vise, at du ikke behøver at krydse Atlanten for at komme væk fra morgentrafikken, den daglige planlægning og støjende naboer. Vores værter byder dig velkommen til skjulte naturperler, der giver dig uforglemmelige minder, samtidig med at du støtter op om lokalsamfundet.

Telte, mongolske jurter, hytter, containere, airstreamere – vi har det hele. Alle vores steder er forskellige og unikke på deres egen måde. Hos Owayy tilbyder vi kun usædvanlige og eksklusive oplevelser, du aldrig vil glemme. Det er Owayy.”

 

Hvem er teamet bag Owayy?

“Størstedelen af os sidder hjertet af København, hvor vores team hele tiden stræber efter at skabe de bedste vilkår for vores gæster og værter. Udover dette har vi to fuldtidsudviklere, én Back-end- og Front-end udvikler i Ukraine og Maria som står for Host relations i Sverige. Men vores team er meget større dette. Uden vores værter kunne vi ikke tilbyde alle de unikke oplevelser, der er samlet på denne platform.”

Foto kredit: Owayy

Hvad er jeres historie og hvordan har jeres rejse været fra idé til hvor I er i dag?

Owayy blev grundlagt i 2018 under navnet “GoGlamping”, som tilbød glampingoplevelser som nogle af de første i Danmark. Vi var drevet af vores personlige ønske om, at kunne nyde vores tiltrængte pusterum væk fra den daglige trummerum uden at gå på kompromis med vores miljømæssige fodaftryk. Oplevelserne skulle være tæt på naturen uden at gå på kompromis med en unik oplevelse, bekvemmelighed og komfort.

I sensommeren 2019 skabte vi oplevelser for omkring 150 mennesker i vores egne to glampingtelte. I midt af marts 2020 lancerede vi første version af vores platform med 4 lokationer i Danmark, og i dag udbyder vi næsten 100 unikke overnatningsmuligheder og har skabt oplevelser for +10.000 fantastiske gæster!

I dag tilbyder Owayy unikke oplevelser i Nordeuropa, bl.a. i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Vi ønsker at skabe uforglemmelige minder for vores gæster, mens de udforsker nye sider af både deres hjemland og nabolande. Det er Owayy.

 

Hvordan og hvornår kom I i kontakt med DanBAN?

“Efter et år med proof of concept forstod vi, at der skulle ekstra midler til, for at vi kunne få dette til at vækste, som vi ønskede. På daværende tidspunkt sad vi i en inkubator, hvor flere havde været ude og pitche hos DanBAN. Udover dette havde vi en advisor tilknyttet, som selv var business angel i DanBAN, som også anbefalede også dette – som senere hen blev medinvestor.”

 

Hvornår fik Owayy en investering?

“December 2020.”

 

Hvordan har det været af være i et syndikat med DanBAN?

“I det daglige har vi ikke meget kontakt til alle fra syndikatet men mest vores bestyrelse. Vi har altid været gode til at lytte og sparre, hvilket vi også gør med vores bestyrelse, og på samme tid er det motiverende, at der er nogle, der følger op på resultaterne.

Derudover ser vi det som en stor fordel at have flere med forskellige netværker, baggrunde etc., som vi kan trække på, hvis der er behov.”

 

Hvilke tanker og refleksioner har I haft omkring processen?

“Vi var i tæt kontakt med Danny fra DanBAN før og under processen, hvilket gjorde os trygge ved processen. Tanken om at der er nogle standard procedure er betryggende, når man rejser sin første runde, hvilket i øvrigt er meget tidskrævende, hårdt, men på samme tid meget lærerigt.

Derudover er det naturligvis meget kompliceret at værdiansætte et startup og hele processen i at afgive x antal procenter, har også været en lang og kompleks proces.”

Foto kredit: Owayy

 

Hvilke råd vil I give til andre startups?

“Man har hørt det mange gange før, men at tage det første skridt – at hoppe ud i det. Det er også oftest det sværeste, men hvis du arbejder hårdt nok og kan eksekvere, skal det nok blive til noget. Vi startede med et koncept, hvor vi selv servicerede to telte. Altså vi startede med, at vi skulle drive vores egne steder, og nu er vi en platform. Hvis vi til at starte med havde sagt: ”Vi vil lave Airbnb for unikke overnatning oplevelser”, så tror jeg, at mange havde grint af os og sagt, at det kan man ikke.

Ta’ imod alt den sparring du kan. Det kan virke tidskrævende og til tider ligegyldigt, men de kontakter og den viden man får som ny er guld værd. Derudover anbefaler vi at deltage aktivt i arrangementer for start ups, det har åbnet mange muligheder for os.”

DanBAN – Best Performing EBAN Member 2020

By | Nyheder

 

EBAN is the pan-European representative for the early stage investor community gathering over 150 member organizations in more than 50 countries today and fuels Europe’s growth through the creation of wealth and jobs.

 

The EBAN Annual Congress is Europe’s largest and most international business angel event organized by EBAN in cooperation with its members. This year’s Annual Congress took place online on 16-18th of June 2021 and welcomed more than 400 Business Leaders; Early Stage Investors; Business Angels; VCs; Entrepreneurs; Accelerators; Corporates; Policy Makers Seed Funds and startups for their Annual Congress. The focus was on “how business angel investors can support the EU on accelerating the innovation cycle and overcome the many challenges our society faces in the aftermath of the Covid-19 crisis”.

 

Each year EBAN – European Business Angels Network recognizes their best performing members during their Annual Awards Ceremony. The award winners for 2021 are the standouts of 2020, representing the Angel Investors and Entrepreneurs who have made exceptional efforts during the pandemic period, taking this opportunity to innovate.

 

DanBAN has proudly received the EBAN Annual Award 2020 as “Best Performing EBAN Member”:

At the pandemics outset, DanBAN successfully worked with Danish politicians to implement measures to protect the investment flow to the early-stage market, resulting in several new financing products.

Over the last year, 73% of all DanBAN members made one or more investments and membership increased by 57%.

Through investments and loans, DanBAN members provided startups and early stage companies with more than 90 mill€ in financing in 2020!

An award we are very honored to receive. We are grateful to EBAN – European Business Angels Network, its partners and sponsors, and to the awards jury for recognizing our work.

Chairman Jesper Jarlbæk received the award online:

“On behalf of DanBAN, I am so very honored to accept this award. I am especially happy because this is the third time that DanBAN has received this award. The last time was in 2016. A huge number of positive developments have happened since then. On almost all metrics we have doubled or trebled since then. 2020 was an exceptional year. Everyone was affected by the Covid-19 crisis.

Our DanBAN team responded swiftly and magnificently. In record time we went 100 % digital. Digital pitch events with a tailored format (more often, fewer pitches). We reached out to the Government and we were successful in getting them to establish CoVID-19 products, such as 3 to 1 loan to equity matching.

So rather than a decline, our investment level increased dramatically. It was up by 44% compared to 2019, from 34 mill € to 49 mill. €. A further 43 mill. € was provided in loans to our portfolio companies by Vækstfonden under the 3:1 matching scheme. So, in total, DanBAN provided close to 100 mill. € in a single year to Danish start-ups and the dreaded downturn in investment activity in the startup sector never happened.

During the last 1½ years we have signed up 12 domestic and foreign venture funds as partners and we have entered agreement with the two largest banks to run their angel programs. Last but not least, we created a new position as CEO of DanBAN, ran a comprehensive recruiting process, and finally hired Michael Hansen from June 2020. It has been great getting Michael on board. With him we will both maintain our momentum and continue to pursue the goal of becoming THE central player in the Danish Start-up scene.  Now I give the floor to Michael”

 

CEO Michael Hansen received the award online:

 

“Thank you, Jesper. I am also very honored and humbled to accept this award. Especially humble, because I was selected amongst many good candidates for the role as CEO of Danish Business Angels and humble because I now am in front leading the 300 members of Danish Business Angels, we are still growing in numbers as we speak.

My fire, what gets me up in the morning, my ambition is to matchmake as many startups with funding from our Business Angels, to make sure that as many startups as possible get funded to achieve their goals of becoming the next unicorn. The better I perform in my job, the more startups get funded – that’s my fire.

Besides that, I will continue focusing on the education of all our angels, keep growing our network in numbers in angels and partners, and continue growing all our great performance metrics.

Lastly, I need to send a special thanks to my team: they work hard, they are the best and without them, we could not have achieved all of our great results.

Once again, thank you so much for this award”

 

Congratulations to ChairmanJesper Jarlbæk, CEO Michael Hansen, the DanBAN Board Members, DanBAN Business Angels, DanBAN Team, and partners for the great achievement. This award would not have been possible without all of you.

5 skarpe til ugens investor: Bobby Gogios – pionér for e-commerce

By | Nyheder

 

Denne artiklen er oprindeligt bragt på Bootstrapping den 16.06.21.

 

Bobby Gogios blev med stiftelsen af e-commerce-platformen SmartWeb, der faciliterer webshops til virksomheder, en af de første til at levere SaaS-løsninger i Danmark. Siden salget af startuppen til Zitcom i 2018 har Bobby Gogios kastet sig over gerningen som rådgiver og investor i nye startups. Iværksætterkraften besidder han stadig, og sidste år stiftede han KarmaBeacon, der hjælper virksomheder med at holde overblik over, hvornår medarbejdere arbejder hjemmefra, er syge eller på ferie.

 

1. Inden for hvilke brancher gør din indsigt i e-commerce det naturligt at investere? Og hvorfor?

“Jeg arbejdede intensivt med de fleste aspekter inden for e-commerce i 13 år, og det berører faktisk mange discipliner – onlinemarketing, softwareudvikling, onlinebetaling, økonomi- og ERP-integrationer, omnichannel-commerce, digitalt design, logistik og meget mere. SaaS, der løser problemer inden for disse discipliner eller relaterede brancher, er interessante for mig.

Derudover er der hele backoffice-delen – dvs. alle de SaaS-tools en agil og moderne virksomhed skal bruge for at køre en velsmurt forretning. Det kunne være leadgenereringsværktøjer, HR-tools, analytics, økonomisystemer osv.”

 

2. Som en af de første til at tilbyde SaaS-løsninger har du før været på forkant med markedet. Er KarmaBeacon, der hjælper virksomheder med at holde overblik over, hvornår medarbejdere arbejder hjemmefra, er syge eller på ferie, ligeledes sat i søen for at foregribe trends?

“Som iværksætter og leder har jeg i mange år været bevidst om, at arbejdsstyrken og arbejdsmiljøet kommer til at ændre sig i fremtiden. Efter salget af min første virksomhed begyndte jeg at konkretisere mine forventninger til fremtiden, og det har helt sikkert spillet en rolle i opstarten af KarmaBeacon. Startups skal kunne konkurrere globalt, og så fungerer det ikke kun at kigge på talent i lokalområdet. Der stilles således større krav til at virksomheder kan styre teams lokalt og globalt, og der mangler bare gode redskaber til det. Et andet aspekt, der er meget vigtigt for mig, er, at værktøjerne skal skabes for at give medarbejderne –som er de absolut vigtigste i virksomheden – de bedste vilkår muligt. Det skal ikke være et kontrolværktøj, men et værktøj, der gør medarbejdere mere glade.”

 

3. E-commerce har banet vejen for, at andre brancher blev digitaliseret. Hvordan oplever du, at de frugter bliver høstet?

“Som forbruger er livet blevet meget lettere. Tag eksempelvis lavpraktiske cases som køb af film, bøger og musik. Dette er jo blevet meget nemmere. Selvom det ikke er længe siden, man kunne køre ned at leje en film fysisk i en butik, virker det som en fjern fortid.

De virksomheder, der så digitalisering som en mulighed og ikke et problem, har høstet enorme fordele og givet de andre baghjul.

Der er dog stadig mange muligheder for digitalisering – eksempelvis er B2B-salg stadig ikke up-to-speed endnu. Derudover så vi under COVID-19-krisen, at mange butikker fik indført click & collect for kun at rulle det tilbage i takt med indførelsen af lempelser.”

 

4. Som relativt ny investor må der være en del, man kan suge til sig blandt garvede investorer, fx i DanBAN, som du har meldt dig ind i. Hvilke egenskaber lader man sig særligt inspirere af?

“Min filosofi har altid været at udvikle mine kompetencer og lære af andre. Jeg kan derfor kun anbefale at blive en del af DanBAN, der er virkeligt mange dygtige mennesker, som man kan lære af. At bygge en virksomhed er én ting, men at investere i andre virksomheder er et helt andet game. Jeg har lært en masse af, hvordan de andre anskuer en investeringscase, risikospredning, tilgang til due diligence og den generelle investeringsstrategi. Det er glædeligt, at der er så mange business angels i Danmark, hvilke er villige til at investere i startups, for det er meget risikobetonet.”

 

5. Hvad kigger du nu på af investeringsmuligheder, og hvordan går du til dealflow?

“Jeg fokuserer mest på SaaS-cases. Det er her, jeg har interesse, og det er også der, jeg har mest at byde på til virksomheden. Egentlig burde jeg diversificere og kigge på andre brancher, men det gør jeg ikke. Interessen er der bare ikke. Jeg vil hellere finde nogle interessante virksomheder, hvor jeg kan være lidt mere aktiv og bidrage positivt til virksomheden. Jeg har et tilfredsstillende direkte flow. Flere virksomheder kontakter mig direkte, og det giver en lidt anden tilgang, end dem jeg får via DanBAN. Jeg går dog ikke særligt aktivt ud for at tiltrække direkte deals. Der er lidt mere volumen på DanBAN, så det giver et godt mix.

Én ting, jeg har lært, er, at der faktisk er ret mange opgaver, der skal løses ifm. en investering. Derfor vil jeg rigtig gerne have, at potentielle virksomheder også pitcher i DanBAN, da jeg fortrinsvist ønsker at investere i syndikater.”

5 skarpe til ugens investor: Lars Thinggaard – til kamp for tech-startups

By | Nyheder

Denne artiklen er oprindeligt bragt på Bootstrapping den 08.06.21.

 

Lars Thinggaard har gennem 20 år stået i spidsen for den internationale softwarevirksomhed Milestone Systems, der i dag er ejet af Canon. Han skalerede virksomheden fra ganske få til over 1000 ansatte og formåede at halvtredsdoble omsætningen til over 1 mia. kr. før han sidste år dedikerede sig til arbejdet med nye tech-startups. En rolle han bl.a. udfylder som investor i fx byFounders og som bestyrelsesmedlem i Veo Technologies, Dixa, Arcules og Airtame samt i Dansk Industri Digital. Udover direkte investeringer bruger han tid på sit projekt ”Tech for Life”, der samtidig er titlen på bogen, han udgav sidste år sammen med Jim Hagemann Snabe.

 

1. Lars, du var faktisk med til at stifte og senere sælge tre virksomheder i dot.com-perioden, inden du gik ind i Milestone Systems. Hvilken betydning har erfaringerne ift. at drive tech-startups haft for at kunne rykke Milestone Systems i det omfang, du formåede?

“Det er rigtigt, at jeg nok fik 30 års opstartserfaring på syv år i 1990’erne. Egentlig har jeg baggrund fra revisions- og konsulentbranchen, først i Arthur Andersen siden i Price Waterhouse, inden jeg var med i min første startup i 1993. 1993 var også et år med en masse andre ”firsts” – udover en startup var det året, jeg blev gift med min kone, fik mit første barn, købte det første hus, og alle de ting, man gør, når man er i sluttyverne. Tre startups over syv år blev vekslet til to egentlige exits og en, der gik mindre godt, og hvor jeg tabte en del penge. Men det var set i bakspejlet nok af det sidste selskab, jeg lærte mest, og selvom jeg er hyperambitiøs med mine projekter, fik jeg en mere balanceret tilgang til, hvad der kræves i en opstart, og hvilke prioriteter der er vigtige hvornår.

Alle de tre første startups var finansieret med vores egne penge i kombination med venturekapital, og det var også med den viden og det fundament, at jeg gik ind i Milestone Systems, hvor de oprindelige stiftere havde skabt en balanceret vækstcase på en bootstrappingstrategi, og hvor vi aftalte ikke at ville rejse egentlig venturekapital og blive afhængige af investorer. Om blandt andet den rejse skrev jeg i 2015 bogen ”Business Magnetism”, som udover tankerne omkring fordele og ulemper ved at tage ekstern finansiering ind omhandler ledelsesprincipper med udgangspunkt i nordisk tankegang og afsluttende med en real life-historie om, hvorledes Milestone Systems var på vej på fondsbørsen, men endte med at blive opkøbt af japanske Canon i 2014.”

 

2. Hvilke overvejelser lå til grund for, at du tog springet fra succesfuld CEO i en stor international virksomhed til helhjertet at gå ind i rollen som rådgiver og investor i nye startups? Var det fx et spørgsmål om en mæthed eller trangen til at give videre? Og hvordan ser du din rolle i den her anden karriere?

“Når man har arbejdet i det samme selskab i 20 år og givet sig selv 200 % i samme rolle, tror jeg, både selskab og personen med CEO-kasketten kalder på et skifte. God governance kunne godt afkorte den periode væsentligt – som eksempelvis governance-anbefalinger til, hvordan og hvor længe en bestyrelse arbejder. Jeg var så heldig, at jeg havde det virkelig udfordrende og sjovt med teamet i Milestone Systems igennem alle årene, og jeg havde endnu det held, at jeg klikkede utrolig godt med ledelsen i Canon i Tokyo. Så, det var ikke en simpel beslutning, men jeg ville gerne stoppe ”på toppen”. I maven havde jeg i lang tid jagtet en omsætning på 1 mia. DKK, og det opnåede vi i 2019, og der kunne jeg mærke, at jeg havde leveret, hvad jeg gerne ville, og var klar til noget andet.

Et lille kuriosum var, at min sidste dag hos Milestone Systems var den 11. marts 2020 – og nogle/de fleste vil kunne huske, hvad det var for en dag. Tiden efter 11. marts 2020 har været travl med at finde rollen og hjælpe de selskaber, jeg har investeret i. Over de sidste omkring 24 måneder har jeg været med til at rejse mere end 1 mia. DKK i venturefinansiering i de selskaber, jeg arbejder med. Senest 150 mio. DKK i Veo Technologies i januar i år, hvor vi inviterede Chr. Augustinus Fabrikker med ombord.

Udover direkte involvering går der en del tid med at kigge på nye investeringsmuligheder, og endelig bruger jeg en del energi på ”Tech for Life”, som omhandler ansvarlig brug af teknologi og udbredelse af kendskabet til og bekymringerne omkring teknologiens magi, men også bagsiderne.”

 

3. Hvad ser du på, når du går ind i en startup og investerer egne penge eller fx gennem byFounders? I Veo er det fx klart, at der er sportsmarked, hvor data kan udnyttes til scouting, men er det mest teknologi, teams eller andet, du ser på, og hvor og hvordan møder du dit dealflow?

“Det er altid nemt at begejstre mig med den innovative idé med noget ”it has never been done before”, og det kan vi fikse med denne fantastiske ide. Jeg må bare erkende, at magien ALTID kun opstår, hvis der er et ekstraordinært team. Man kan godt lave en fin forretning med en god idé og et rimeligt team, men det kommer ALDRIG helt op at ringe. Derfor er jeg over tiden blevet mere og mere optaget af at vurdere teams på evnen til samarbejde i kombination med emotionel intelligens og IQ. Det munder grundlæggende ud i teamets evne til at ville ledelse som disciplin. I forhold til dealflow møder jeg løbende rigtigt mange gode mennesker med gode ideer. Eksempelvis Veo Technologies – mere specifikt direktør Henrik Teisbæk – mødte jeg via en introduktion fra en af de første investorer i selskabet, som mente, at der var noget gensidigt interessant, og det var korrekt. Kort efter første møde var jeg investor og bestyrelsesformand for Veo Technologies. Udover direkte og indirekte introduktioner er mit netværk bredt – jeg er eksempelvis medlem af DanBAN, og bestyrelsesarbejdet i DI er også meget netværksdrevet. Konferencer er normalt også et fint sted at netværke, selvom et møde på en konference over kort tid kostede mig flere millioner kroner i tabt investering – det var også lærerigt. Nogle i netværket mener, at de altid/ofte kan spotte vindere, men summa summarum er der naturligvis også ind imellem tab som følge af risiko investeringer.”

 

4. Gennem din bog ”Tech For Life” med Jim Hagemann Snabe og dine aktiviteter i tænketanken af samme navn skinner dit ønske om, at teknologien gennemsyrer flere sektorer i samfundet, igennem. Hvor vurderer du, at det er særligt vigtigt, at den transformative teknologiske udvikling sætter ind?

“Baggrunden for engagementet i Tech for Life startede med inspiration fra en tidligere formand for min bestyrelse i min første startup, Ole Stangegaard. Han var tidligt meget optaget af teknologiens muligheder, men også bagsiden af ”for meget/forkert teknologi”. Han gav mig et eksemplar af bogen ”The Great Computer”, som er en dystopi skrevet i slutningen af 60’erne af den svenske nobelprismodtager Hannes Alfvén. Dystopien forudser computernes regnekraft, kunstig intelligens, internettet, mobiltelefoni og beskriver noget omkring ”den store kompleksitetssætning”. Denne er en gennemgang af, at den måde, menneskeheden organiserer sig på, over tid vil kræve så meget støtte fra computersystemer, at menneskene til sidst mister overblikket.

Så på spørgsmålet om, hvor jeg mener, det er særligt vigtigt, at vi sætter ind over for den transformative udvikling, vil jeg referere til ”The Great Computer” i dens fokus på kunstig intelligens. Lad mig sige, at jeg tror på ”technology for good”, men også, at en vis regulering er nødvendig. Det behøver ikke nødvendigvis at være lovgivningsmæssig regulering. Det kan også være teknologiselskaberne, der selv tager ansvar tidligt og ikke venter på lovgivning, som notorisk altid vil være bagud. Kunstig intelligens er et problem over tid – og menneskeheden har allerede nu været nødsaget til at definere begrebet ”explainable AI”, altså ”forklarbar kunstig intelligens”, og flipsiden til dette er altså, at ”un-explainable AI” findes. I praksis betyder det, at et menneske ikke forstår en AI-algoritmes anbefaling, men måske alligevel går med på computerens anbefaling uden forståelse. Og det, mener jeg, er ikke holdbart.

Med Tech for Life prøver vi blandt andet at skabe en debat omkring dette. Vi giver ikke en masse svar, men vi stiller en masse spørgsmål og giver nogle principper, som vi mener, er nødvendige for ikke at ende et dårligt sted. Det er en stor opgave, og med blandt andet Jims solide samfundsengagement i blandt andet World Economic Forum arbejder vi på at udbrede vores budskab.”

 

5. Du har tidligere udtalt, at vi i Danmark har et problem med at tiltrække investorer til startups. Hvor langt er vi nået med den udfordring? Og i den, igen opblomstrede debat, om, at for mange danske startups rykker til udlandet, som du også tidligere har lagt stemme til. Hvordan ser du på pros and cons i det?

“Jeg synes egentligt, at det med at tiltrække kapital til danske selskaber går rigtigt godt. Men… jeg synes, at der historisk har været for få danskbaserede venturefonde, som kan støtte de håbefulde og lovende startups. Derfor er mange startups søgt mod internationale fonde tidligere, end de nok ellers ville gøre, og ofte er anledningen til at rykke fra Danmark tidligt i opbygningen af en startup fin, når man er i gang med udenlandske investorer alligevel. Over de senere år har eksempelvis Chr. Augustinus Fabrikker vist initiativ til at kunne gå med i runder, som typisk ville gå til ikkedanske fonde – altså serie-B og fremefter, og senest har vi set ATP sætte nogle milliarder af til samme. Som jeg forstår ATP’s investeringsdesign, er det med fokus på profitable selskaber med mere end 250 mio. DKK i omsætning. Jeg tror ikke med det design, at ATP ”redder” nogen typiske startups til at blive i Danmark. Startups er selskaber, der bygger op. De taber typisk i den proces (mange) penge og et hurtigt kig på de lister, der eksempelvis florerer i den danske dagspresse med Unity, Zendesk m.fl., var der ingen af disse, der var profitable de første år – og uden at have tjekket, så tror jeg ikke, at de har været det endnu.

Startups er et hårdt game, der skal investeres up-front, men hvis der rammes rigtigt, er der payback. Det er der ikke noget nyt i. Egentlig er ATP’s initiativ supersympatisk – bortset fra, at det kan ses som skæv konkurrence til de ”rigtige” venturefonde, men det er en anden snak en anden dag. Én ting i Danmark er adgang til kapital, noget andet er rammevilkårene for at drive sin virksomhed (skat – udbytte, medarbejderaktier, lagerbeskatning, børsnotering m.v.). Man løser ikke et underliggende problem, som at fastholde succeser i Danmark, ved at give flere (offentlige) penge, når rammevilkårene grundlæggende ikke er attraktive. Kombinationen ville være en løsning, men der er et stykke vej, til det sker.”

Ugens lærende tech-investor: Stig Myken

By | Nyheder

Denne artiklen er oprindeligt bragt på Bootstrapping den 05.05.21.

 

Stig Myken er med tidligere roller som CEO og founder af bl.a. Fullrate og Hiper en af de mest markante skikkelser i Danmark inden for IT-, tech- og telebranchen. Efter at have udfordret TDC og derefter solgt begge selskaber til TDC bruger han sine kræfter som investor. Stig Myken har senest investeret i PreSeed Ventures’ nye tech-fond, PSV Tech01, og interesserer sig i dag særligt for edtech. Han bestrider derudover poster som bestyrelsesformand i Pengeprofilen, Zetland, Sensorist, Flextribe, PUFin ID, Injurymap, Tricent og Blueprint Learning, som leverer onlineuddannelser til advokater og revisorer.

 

1. Stig, i miljøet elsker vi jo historien om, at du – efter job i Mobilix og Cybercity mm. – først udviklede Fullrate, som du solgte til TDC-mastodonten, og så var fræk nok til at gøre det én gang til med Hiper. Når du i dag ser tilbage, hvad ser du som læren ved det, og af hele forholdet corporates/startups?

Udviklingen i det danske telemarked har i høj grad været defineret af startups de seneste 20 år, uanset om det har været højere hastigheder, mere data, lavere priser eller en suverænt bedre kundeoplevelse, der har drevet forretningsmodellen.

Det hænger sammen med, at de fire store aktører har været fastlåst i en stillingskrig om markedsandele, hvor ingen har haft lyst til at tage store chancer, og alle er gået efter hele markedet.

Service provider-startups som FullrateHiper og mange flere har været en effektiv måde at teste nye koncepter af, ofte med fokus på en snæver målgruppe. I de tilfælde, hvor der har vist sig at være et marked – og en forretningsmodel – har der været industrielle købere klar til at overtage kunderne og de nye produkter.

Fullrate eksisterede som et brand i TDC-koncernen i 11 år efter overtagelsen, fordi det var et godt firma med glade kunder, gode medarbejdere og en solid indtjening. Og Hiper har potentialet til at blive det førende fiberbrand i det danske marked, bare vent og se!

 

 2. For nylig har du startet Pengeprofilen op med Michael Bak. Er det med samme sigte på at udfordre ineffektive arbejdsgange og horisonter?

Pengeprofilen er ikke en udfordrer til eksisterende aktører i markedet, men opfylder en funktion, som indtil nu ikke har været løst særlig godt af nogen banker. Pengeprofilen giver den enkelte forbruger et komplet overblik over vedkommendes økonomi, både indkomster og faste udgifter, ved hjælp af AI-algoritmer, der frasorterer alt variabelt forbrug.

Det kan lade sig gøre, fordi det regulatoriske miljø gradvist åbner for nye muligheder, senest med PSD-2-direktivet, som giver adgang til at lave kontooplysningstjenester. Det betyder, at Pengeprofilen kan hente alle oplysninger fra forbrugerens bankkonto efter samtykke med NemID.

På den måde kan Pengeprofilen som den eneste aktør i Danmark skabe et præcist billede baseret på faktiske data. Det giver et hurtigt og nemt overblik over dit rådighedsbeløb og din gældsfaktor, som begge er centrale parametre, når du sidder i banken og har brug for et lån – også når det drejer sig om at købe en ladcykel eller nyt tag på sommerhuset.

Mange pengeinstitutter er dog begrænsede i deres innovationsevne, fordi deres IT-infrastruktur ofte er baseret på ældre mainframesystemer, og Pengeprofilen er derfor i højere grad en teknologileverandør til den finansielle industri og ikke en konkurrent.

 

3. Hvad er det fede, for nu at spørge sådan, ved at gå fra rollen som founder og CEO til investor? Og vigtigere: Hvad har du taget med dig, som du kan bruge ift. founders?

Det er et ekstremt hårdt job at være medstifter af en virksomhed, uanset jobtitlen. Du kan aldrig ignorere en opgave i den tro, at der nok er nogle andre, der tager sig af det, og der er mange søvnløse nætter, hvor man tænker på, hvad der kan gå galt, eller rettere: Hvad mon går galt næste gang?

Som business angel har jeg nu det privilegium at kunne omgås en masse mennesker med passion og virkelyst, og ofte også gode ideer. Jeg arbejder typisk med meget unge og små virksomheder, hvor mit fokus er at hjælpe dem med at få skabt nogle strukturer omkring markedsstrategi, især FRAvalg af muligheder, organisation og systemer til at aflaste ledelsen ved at skabe rapportering og overblik.

Det er en fornøjelse at få mulighed for at blive smittet af deres entusiasme, ligesom det også kan være frustrerende, når man mødes efter nogle uger, og de har valgt at gøre noget andet, end det man troede, vi havde aftalt. I de situationer skal man minde sig selv om, hvis virksomhed det egentlig er, og at jeg bare må gøre mig mere umage, så de kan bruge noget af det, jeg bidrager med.

 

4. Når man – ud over den viden, du har opbygget som tidligere ingeniør og forsker – har din indsigt i IT/tele, var det nok naturligt at udnytte sin domæneviden. Men du forfølger, engagerer dig og investerer i mange ting, i øjeblikket f.eks. særligt i edtech med bl.a. StudyMind. Hvorfor? Er det bare af lyst, eller ser du noget her, som mange andre overser?

Danmark er et af de mindste lande i verden. Vi har ingen råstoffer, og vi skal leve af vores hjerner. Det er jeg opdraget med, og det tror jeg på, og derfor er vores evne til at lære et centralt succeskriterium for, at Danmark kan spille en rolle i verden som en selvstændig nation.

Jeg har en drøm om at kunne bevæge mig meget mere ind i edtech-sektoren, fordi det er vigtigt, det er spændende, og fordi der er en række forhold, hvor jeg kan genbruge en del af min domæneviden fra mere end 30 år inden for telesektoren.

Frem til 1998 var telesektoren defineret ved nationale monopoler som France TelecomBritish TelecomDeutsche Telekom og TeleDanmark. Det var en udbudsøkonomi, hvor du kunne få de produkter, som dit lokale monopol nu engang syntes var en god idé. Det var eksempelvis forbudt at tage en telefon over landegrænsen og tilslutte den i dit stik derhjemme.

Liberaliseringen af markederne kombineret med en eksplosiv udvikling inden for digital teknologi har ledt til, at telesektoren i mange år konstant har leveret bedre og billigere produkter, som igen har været afgørende for den økonomiske udvikling.

Hvis man betragter uddannelsessystemet, så er der mange træk, der går igen fra telesektoren før liberaliseringen – ikke mindst, at begge sektorer er præget af omfattende regulering af markederne.

I dag er der i de fleste europæiske lande offentlige monopoler på udbud af uddannelse. Politikerne bestemmer, hvad børn og unge skal lære; uddannelsesinstitutionerne har monopol på akkreditering; der er ganske få dominerende udbydere af lærebøger, og strukturerne er stort set uændrede siden 1970’erne.

Problemet er, at der er efterspørgsel efter andre typer uddannelse, som ikke mødes af det nuværende system. Vores system er bygget op omkring, at flest muligt unge skal have længst mulige uddannelser. Jeg vil gerne tilstå, at jeg selv kun har brugt ganske få procent af pensum fra min 5-årige civilingeniøruddannelse gennem et langt arbejdsliv, som endda inkluderer fem år som ansat på DTU…

Der er til gengæld et stigende behov for at uddanne flere mennesker på verdensplan for at gøre uddannelser mere fleksible, for at lave videregående uddannelser kortere end fem år OG samtidig sikre, at vi i højere grad fokuserer på løbende livslang uddannelse, hvor det allervigtigste er, at uddannelser skal være individuelle.

Jeg er overbevist om, at de dominerende leverandører af undervisningsmaterialer vil blive udfordret af nye digitale løsninger, som tilbyder individuel læring og i langt højere grad tager udgangspunkt i den progression og regression, man kender fra gamingsektoren i form af højere og lavere levels.

I tech-sektoren har der i mange år været et parallelt system uden for offentlig kontrol for tildeling af eksamensbeviser i form af certificeringer inden for Microsoft, SAP, Cisco, Google Cloud etc. Disse uddannelser er ofte meget mere værdifulde for den enkelte person i forhold til jobmuligheder og løn, og det kommer vi til at se meget mere af fremover i form af mikrocertificeringer inden for mange andre sektorer.

Og så ser jeg frem til selv at lære en masse de kommende ti år! Og forhåbentlig give en masse. Det jeg i hvert fald kan give, er, at jeg aldrig går i panik!

 

5. Senest er du gået ind som investor i PSV Tech01, der er PreSeed Ventures’ nye fond, der investerer i skalerbare tech startups. På hvilken baggrund er du gået ind i en fond, og hvordan oplever du det at investere som soloinvestor/business angel kontra venture? Er der forskel i krav og fokus ift. founders?

Jeg er meget stolt over at have fået mulighed for at investere med i PreSeed Ventures’ første fond, som naturligt hører hjemme på DTU. PSV har samlet et team af erfarne personer med høj integritet, som har adgang til en stærk pipeline af nye cases, og de har en organisation, som gør dem i stand til at håndtere et dealflow i en helt anden størrelsesorden, end jeg nogensinde ville kunne på egen hånd som business angel.

Ugens DanBAN-investor: Søren Jørgensen

By | Nyheder

Denne artiklen er oprindeligt bragt i Bootstrapping den 12.04.21.

 

Søren Jørgensen er Ugens investor. Tidligere M&A partner i Bruun & Hjejle og i dag investor og bestyrelsesmedlem i en lang række startups som Eupry, Råhandel, StoryHunt, MeetinVR, Linkfire, Yoli, Hydropen, og Cerebriu. Søren Jørgensen er senest blevet formand for Danish Business Angels Co-investment Fond.

 

1. Søren, som topadvokat og partner er det sjældent man skifter rolle og især sjældent af startup-scenen fylder så meget som for dig. Hvad fik dig til det – og hvad er historien om dig?

“Mine 20 år som advokat brugte jeg på at rådgive om M&A, hvilket indebar, at jeg bl.a. rådgav kapitalfonde om deres køb og salg af virksomheder. Jeg plejer at sige, at jeg var “købmandsadvokat”, fordi jeg som rådgiver ikke bare havde ansvaret for at skrive og forhandle de juridiske kontrakter men i høj grad også stod for at binde alle trådene sammen i en virksomhedshandel. Parallelt med min M&A-rådgivning arbejdede jeg også som professionelt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder, hvor jeg – i modsætning til M&A-transaktionerne – var med til at lede og udvikle virksomhederne i længere perioder.

For fem år siden gik det op for mig, at jeg fik mere energi af at sidde i virksomhederne og bidrage indefra, end jeg gjorde ved at rådgive om køb og salg af dem. Når jeg havde afsluttet en virksomhedshandel, var mit arbejde gjort, og jeg blev som rådgiver sendt tilbage på kontoret efter at have brugt et halvt år eller mere på at lære en hel masse om virksomheden og den strategi og forretningsplan, som var blevet lagt. Ofte sad jeg tilbage med en følelse af misundelse og tænkte, at det jo først var nu, at alt det spændende skulle til at ske. De vigtige strategiske beslutninger og eksekveringen af planerne. Alt det som jeg som bestyrelsesmedlem i andre virksomheder fandt så spændende og udfordrende. Derfor tog jeg den lidt utraditionelle beslutning og opsagde mit partnerskab i Bruun & Hjejle for at kaste mig ud i en ren bestyrelseskarriere. Samtidigt deponerede jeg min advokatbestalling, fordi min beslutning netop var et fravalg af rådgiverrollen.

Lidt tilfældigt drak jeg en kop kaffe med et medlem af DanBAN, som opfordrede mig til at melde mig ind i foreningen. Den kop kaffe kom delvist til at ændre mine planer, idet jeg hurtigt oplevede en enorm fascination, dels af muligheden for at investere i unge virksomheder, og dels af alle de dygtige business angels, som kunne lære mig en hel masse. Jeg havde godt nok tidligere lavet et par investeringer men efter, at jeg kom ind i DanBAN, har det virkelig taget fart, og jeg har efter 4-5 år nu lavet ca. 20 investeringer og haft fire exits. I dag er mit liv baseret ca. 50% på professionelt bestyrelsesarbejde og 50% på investering i startups.”


2. Du har, som andre advokater, 
mange bestyrelsesposter, men især i startups. Hvad gør at du siger ja/nej til at gå ind og investere og bruge tid i en startup?

“Jeg har altid sagt nej tak til at være “advokaten i bestyrelsen”, da jeg i så fald kun bliver hørt, når det drejer sig om juridiske forhold. For mig er bestyrelsesarbejde en disciplin i sig selv, hvor det gælder om at skabe en struktur i samarbejdet med den daglige ledelse og sikre, at der bruges passende tid på at tale om strategi, forretningsudvikling, drift og ledelse. Det er samtidigt en holdsport, hvor alle skal bidrage også selvom de ikke nødvendigvis har ekspertviden på alle punkter.

Mine tre kriterier for at sige ja til at arbejde aktivt med en startup eller en mere moden/større virksomhed er ret enkle. Det skal være mennesker, som jeg har faglig og personlig respekt for, og omvendt. Jeg skal helt fundamentalt kunne forstå og tro på virksomheden og den vision, der ligger i dens forretningsplan. Sidst, men ikke mindst, så skal der i virksomheden være et behov for mine erfaringer og kompetencer. F.eks. min erfaring med at tilrettelægge og styre bestyrelsens arbejde, en dedikeret opkøbsstrategi, eller planer om en børsnotering. Selvom jeg ikke længere er advokat, bærer jeg jo rundt på en juridisk værktøjskasse, som ofte er gavnlig for især mindre virksomheder, hvor ledelsen typisk ikke har så mange erfaringer med f.eks. kontrakter, og hvor der heller ikke er råd til dyre advokater.”

 

3. Er der selskaber og faser du især kigger på eller er det mere personbåret? Og er der nogle af dine investeringer de seneste 5 år, du især vil fremhæve?

“Jeg plejer at udtrykke det sådan, at min styrke er, at jeg ved lige lidt om alt. Forstået på den måde, at jeg ikke har dyb branchekendskab eller særlige f.eks. tekniske forudsætninger for at forstå bestemte typer virksomheder. I erkendelse af at verden er fyldt med fantastiske forretningsideer men at kun en mindretal får succes, er jeg havnet der, hvor mange af mine kollegaer også er havnet. Jeg investerer i de virksomheder, hvor der er et team, som er dygtige og samtidigt har vist, at de kan eksekvere. Det lyder måske lidt banalt, men hvis et team kan flytte tingene fra A til B, så er der en stor sandsynlighed for, at de også kan flytte det fra B til C. For mig er det også vigtigt, at der er tale om et team og ikke bare et enkelt talent. Det handler både om risiko og om, at de store succeser meget sjældent bliver skabt uden den dynamik, som det giver at have et større team.

Jeg har mange spændende investeringer i min nuværende portefølje. De bliver ikke alle sammen lige succesfulde, men fælles for dem er, at jeg lærer meget af at arbejde sammen med de founder teams, hvor jeg også sidder i bestyrelsen. Selvom jeg investerer for at få et økonomisk afkast, får jeg også en masse erfaringer, som hjælper mig i andre sammenhænge.

Jeg har været heldig at lave nogle gode exits, som giver mig mulighed for at investere i endnu flere startups. I 2015 investerede jeg i Better Collective, som dengang omsatte for under 50 mio. kr. I 2018 var jeg med til at børsnotere selskabet, som i 2020 omsatte for ca. 700 mio. kr. Det siger sig selv, at det var en god investering. Den vildeste investering, jeg har lavet, var i 2016, hvor jeg investerede et pænt beløb i en virksomhed, der kun bestod af en forretningsplan i en Power Point. Jeg kendte founderen fra en virksomhed, hvor jeg havde været bestyrelsesformand i mange år, og jeg vidste, at han var enormt dygtig og leverede varen. Tre år senere solgte jeg mine aktier for næsten 25 gange det, jeg havde investeret. Founderen havde leveret alt det, der stod i den oprindelige Power Point og meget mere.”

 

4. Hvad er pointen i den co-investment eller sidecar fond i DanBAN, du nu er sat i spidsen for? Hvad er den et svar på, og hvilke typer startups skal regne med investeringer?

“Generelt er business angels dygtige til at investere og skabe værdi i startups. Det dokumenterer den årlige medlemsundersøgelse fra DanBAN, der kom i sidste uge, som viser, at vi gennemsnitligt får pengene tre gang igen på vores investeringer. Uanset hvor dygtige vi er, når vi udvælger startups, så er der én vigtig faktor, som vi alle sammen bliver ramt af. Det er behovet for at sprede vores risiko noget mere. Det er fint at investere i 5-10 startups – hvilket i sig selv kræver både en masse tid og arbejde – men ideelt set burde vi alle sammen lave minimum 50 investeringer for dermed at sætte “tilfældighedsfaktoren” ud af spil. Laver man 10 investeringer, kan man være uheldig at ramme forkert på dem alle sammen. Det kan man ikke, hvis man laver 50.

Ideen med vores nye co-investment fond er at give business angels adgang til at medinvestere passivt i en hel masse af de investeringer, hvor deres kollegaer laver forarbejdet og efterfølgende arbejder aktivt med værdiskabelsen i den enkelte startup. Vores nye fond kommer derfor til at være passiv medinvestor i en lang række af de startups, hvor dygtige lead-investorer fører an. På den måde vil de business angels, der har investeret i fonden, få den eftertragtede risikospredning, og led-investorerne vil samtidigt få lettere ved at rejse hele det krævede beløb i den enkelte investeringsrunde, da fonden vil kunne investere et større beløb end det, som den typiske business angel investerer. Fondens investeringspolitik er at investere i start-ups og scale-ups, der ligner “den typiske business angel-investering”, hvilket vil sige virksomheder med en valuation på op til 40 mio. kr.

Selvom fonden på den måde er en passiv investor, får investorerne den samme løbende rapportering og indsigt i en startup udvikling, som man får ved direkte investeringer. Der giver dem mulighed for at følge med og byde ind, hvis de har relevant input, netværk eller ideer.”

 

5. Hvordan ser du hele markedet for vækstvirksomheder udvikle sig de kommende år?

“Jeg har en politisk holdning og et ønske om, at den økonomiske vækst i Danmark i højere grad skal skabes af vækstvirksomheder. Med den mængde af talent og den generelle iværksætterlyst, som især ungdommen repræsenterer, så tror jeg på fremskridt. Men det forudsætter blandt andet, at det også er attraktivt og “fair” at investere i vækstvirksomhederne. Uden risikovillig kapital til vækstlaget, kommer vi ikke meget videre, og selvom f.eks. Vækstfondens markante bevilling på finansloven bidrager positivt, virker det på mig til, at flertallet på Christiansborg ikke helt har forstået, at risikovillig kapital til SMV-segmentet er en forudsætning for, at vi kan skabe arbejdspladser i de tusindvis af små virksomheder, vi har.

Når det er sagt, så tror jeg, at de unge virksomheder, der rammer de vigtige trends indenfor miljømæssig og social bæredygtighed, vil have et forspring i de kommende år. Dels er den unge generation af forbrugere meget mere “ESG-orienterede”, og dels er der hos investorerne en enorm efterspørgsel efter den type virksomheder, og de får derfor lettere ved at rejse vækstkapital. Sidste år investerede jeg i en sådan ung virksomhed, og selvom der blev rejst over 10 mio. kr. i runden, blev den største udfordring faktisk, at vi måtte sige nej til flere investorer og beskære andre investorers investeringsbeløb.”

Danish Business Angels medlemmer investerer 1. million kr. hver dag i danske startups – året rundt

By | Statistik

 

Danish Business Angels (DanBAN) og dets medlemmer har foretaget hundredvis af investeringer i både danske og udenlandske startups. De nyeste tal fra medlemsundersøgelse over 2020 aktiviteterne viser, at DanBANs knap 250 Business Angels har slået kræfterne sammen og investeret for ca. 365 mio. kr. i startups – det vil sige, investeringer svarende til gennemsnitlig 1 mio. kr. pr dag i 2020. Derudover 2016 har summen af investeringerne rundet 1,1 milliard. Begge dele sætter atter en ny rekord.

Se hele analysen her.

 

DanBANs årlige medlemsundersøgelse viser, at covid-19 pandemien ikke har stoppet investeringslysten blandt Business Angels. Tværtimod er antallet af investeringer steget med knap 75%, hvilket i 2020 har medført 365 investeringer i vækststadiet af små virksomheder. Dette har resulteret i, at DanBAN for første gang runder en samlet investeringssum på 1,1 milliard over de seneste 5 år. Alene i 2020 var den samlede investeringssum 365 mio. kr., hvilket er en stigning på knap 42% i forhold til 2019. Medianen for en investering i en virksomhed er steget med 15% til 220.000 kr. per Business Angel.

 

“DanBAN´s årlige undersøgelse er uden sammenligning den bedste kortlægning af Business Angel aktiviteter, i Danmark og nok også i Europa.

I et år udfordret af CoVID-19 præsterede DanBAN fremgang på alle fronter. Vores investeringstakt voksede med over 40 % og sammen med Vækstfonden sikrede vi mere end 700 mill. kr til danske startups. Det skaber fremtidens arbejdspladser og bidrager til vores allesammens velfærd” Siger Jesper Jarlbæk, formand for DanBAN.

 

Foreningens medlemmer har trods pandemiens omstændigheder formået at opnå samme konkurrencedygtige afkast som i 2019. Analysen viser, at MoneyBackMultiple (MBM) i 2020 svarer til 3,0, som svarer til det foregående års samme høje niveau. Dette tal er baseret på de 32 exits, som er foretaget i 2020, hvilket er en stigning på 10% sammenlignet med sidste års exits. Det store engagement afspejles også i antallet af medlemmernes medejerskab i virksomheder, som i år ligger på et gennemsnit på 5,5 virksomheder og med en median på 4. Dette viser et højt aktivitetsniveau blandt DanBANs Business Angels.

Vækstfonden er som en af vores samarbejdspartnere også en vigtig kilde til kapital. Vores medlemsundersøgelse viser at vækstfondens produkter har gearet vores medlemmers investeringer med 320 mio DKK i lån. Dette har resulteret i, at der samlet er sendt knap 700 mio DKK i arbejdskapital ud til iværksætterne.

 

“Dette års medlemsanalyse viser, at vores medlemmer gennem krisen har fundet et ekstra gear og øget investeringsaktiviteten. Vi oplevede kortvarigt, at medlemmerne skulle sikre deres eksisterende portefølje inden de aktivt investerede igen.

Med resultatet fra 2020 kan vi se, at vi hjulpet med at holde hånden under de danske startups og stillet arbejdskapital til rådighed, og det er vi ret stolte af” Siger Michael Hansen, administrerende direktør for DanBAN.

 

Med sine godt 270 medlemmer i dag er DanBAN Danmarks største professionelle non-profit medlemsnetværk for Business Angels med et årligt dealflow af 600 startups. DanBAN er en forening der er 100% privatfinansieret af sine medlemmer og partnere. Kapitalsøgende startups kan uden omkostning frit komme i kontakt med foreningens medlemmer. DanBANs mange medlemmer besidder hands-on viden som tidligere succesfulde iværksættere, der nu gen-investerer deres tid og dele af deres formuer i den næste generation af passionerede iværksættere.

 DanBANs medlemmer består i 2020 af 90.1% mænd og 9.9% kvinder i alderen 27 år til 80 år. Den gennemsnitlige anciennitet som Business Angel er knap 8 år, men strækker sig helt til en forbløffende 46 år. Blandt startups består 16.9% af miksede teams af både kvindelige og mandlige founders. Mere end 20% af startups har minimum 1 kvindelig founder.